“Debatt” i GP

I GP fick folk idag under cirka 30-40 min chansen att ställa frågor till både Jan Hallberg (M) och Anneli Hulthén (S). Som vanligt bemöttes många frågor genom att svara på något helt annat. Varför är våra politiker inte villiga att svara konkret på våra frågor? I synnerhet frågor kring miljardsatsningen av infrastrukturpaketet?

Det känns onekligen som att det ligger en hund begraven här någonstans.

Jag lyckades få med en av mina 20-25 frågor som jag ställde:

Varför behövs Västlänken? Vad har ni baserat ert beslut på?

Jan Hallberg svarar:

Det är i huvudsak behovet av regionförstoring. De fem ingående pendellinjerna kommer att öka kapaciteten väldigt mycket när de kan passera centrala Göteborg och gå ut på någon av de fem linjerna. Man räknar med att ca en halv miljon människor ytterligare skall kunna ha möjlighet att pendla i den arbetsmarknadregion vi ser framför oss om en femton år.

Sen när blev detta en fråga om regionförstoring? Hur har man räknat fram arbetsmarknadens tillväxt? Gå gärna in på arbetsförmedlingen och SCB och ta del av deras framtidsprognoser. En arbetskraft á 500 000 människor om 15 år (och då ENDAST i Göteborg)? “Efterfrågan på arbetskraft totalt sett beräknas öka med cirka 200 000 personer fram till år 2020” (Källa: SCB).

Likt prognosen ovan från SCB har jag bara sett liknande utlägg som pekar på en arbetskraft på ca 100 000 – 200 000 över hela landet kring år 2020-2030. Intressant vore det att få ta del av hur man räknat fram dessa siffror som ligger som underlag till varför Västlänken behövs enligt Jan Hallberg.

Visioner, teorier och antaganden är allt jag ser.

Stefanos Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar