Debatt i GP: Hagaterminalen kostar 10 miljarder

Idag fick civilingenjör Kurt G Larsson en snabb replik publicerad i GP på gårdagens debattartikel där trafikdirektörer, utvecklingsledare och andra gick till Västlänkens försvar i alla delar. Larsson stödjer det förslag om en vändslinga som tidigare lanserades av trafikdirektören i Göteborg Claes Westberg och Lennart Wassenius på Gatubolaget.

Larsson menar Västlänkens planerade stopp i Haga kostar skattebetalarna 10 miljarder extra, jämfört med ett av Banverkets tidigare utredda alternativ kompletterat med en vändslinga vid Centralen.

Med tanke på att det här handlar om tågpendlare i regionen, och inte en lokal tunnelbana , är den planerade Hagaterminalen av begränsat värde. Tillgängligheten är låg utan stora investeringar i parkeringshus, nya buss- och spårvägsterminaler med diverse rivningar.

Kurt G Larsson menar att alternativet han förespråkar i stort sett har samma kapacitet, till halva kostnaden och med mindre störningar under byggtiden.

Men helt klart har det gått prestige i den här frågan. Ansvariga politiker vill inte debattera frågan alls nu i valrörelsen. Då är det klokt att skicka fram tjänstemän att försvara det beslut de är åsatta att administrera. Och det krävs både personligt mod och förståelse för trängselskattens konsekvenser för att våga göra sin röst hörd i det klimatet. Claes Westberg, Lennart Wassenius och Kurt G. Larsson uppvisar både mod och förståelse. Och omsorg om skattebetalarnas pengar.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar