Debatt i GP – Så påverkas Göteborg under bygget av Västlänken

Idag publicerade GP en debattartikel av Tom Heyman och Theo Papaioannou från Vägvalet som uppmärksammar hur Göteborg påverkas under de tio långa år byggandet av Västlänken kommer att pågå. De skriver:

Problemen under bygget av Götatunneln var inget i jämförelse med det som nu kan förväntas. Centralstationen, Nils Eriksonterminalen och Nordstan blir nästan omöjliga att nå och när samtidigt den nya Göta Älvbron och Partihandelsviadukten skall fogas in i systemet är det bäddad för trafikkaos.

Debattartikeln beskriver tunnelns dragning från Centralstationen, via stationen i Haga till den nya stationen vid Korsvägen. Det är ömsom uppgrävda enorma diken, tunnel genom berg och den ökända göteborgsleran. Leran som ingen idag vet vad den kan ställa till. Kommer ni ihåg Springsteen på Nya Ullevi och bygget av nya Gamla Ullevi?

Dessutom skall det utföras omfattande och kostsamma och arkeologiska utgrävningar under Göteborg. Vem vet vad dessa kan hitta för fynd och därmed i så fall försena, fördyra och förhindra bygget av Västlänken?

Även bil- och kollektivtrafiken drabbas förstås:

“Allestråket, som är ett av våra viktigaste trafikstråk till västra Göteborg, stängs av. Där går idag 5 spårvagnslinjer, 2 busslinjer och en omfattande biltrafik. Ingen vet hur den trafiken skall lösas.”

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Läs även mina kommentarer varför Vägvalets skräckscenarier saknar grund, läs debattartikeln (länk ovan) signatur “Hansson”.

 • Hansson: Du bemöter ju ingenting, varför ska vi diskutera med dig överhuvudtaget?

  Du tar till termer som “skräckscenarier” och “svartmålning” och avfärdar all kritik från alla personer som för fram dem som “upprörda”. Upprördheten kommer väl i så fall av det faktum att ingen lyssnar på dem. Och det gör inte du heller.

 • Håkan,
  En kort summering av mitt långa svar:
  “Planerare och byggare är väl medvetna om tänkbara problem vid byggnationen. Dessa måste lösas innan bygge kan starta. På samma sätt som det vid bygget av Götatunneln INTE blev totalt trafikkaos så kommer det inte att bli kaos vid bygget av Västlänken heller. Vägvalet sysslar enbart med FUD i syfte att försöka vinna en plats i det politiska systemet. Vägvalet saknar lösningar för lösning av Göteborgs trafiken nu och i framtiden.”

 • Hansson: Någon annan som informerar om trängselskatten och Västlänken än Vägvalet hittar jag inte i debatten. Brist på information bidrar också till det som du anklagar Vägvalet för. Du själv pekar hela tiden bara på olika dokument men har inte, vad jag kan se, levererat en enda egen åsikt/tanke som går emot den offentliga sanningen.

  I övrigt avfärdar du som sagt allt och alla. Du bemöter inga argument om alternativ till Västlänken som seriösa, trots att det i utredningarna klart och tydligt står hur osäkert hela projektet är på många punkter.

  Folk är inte så dumma som du låter påskina. De kan tänka själva. De behöver inte vara experter på trafikfrågor för att inse att Västlänken är en gökunge. Ja, det finns ju till och med ansedda personer (utanför Vägvalet) som ifrågasatt Västlänken. Men då är det bara att blunda och avfärda som gäller. Vad jag kan se har du inte övertygat speciellt många med denna debatttaktik. Tror du det själv?

  Du uppvisar ingen som helst förståelse för folks missnöje med trängselskatten, hur beslutet är fattat, eller ser några demokratiska problem med de politiska löften som brutits. Inte en enda gång har jag sett dig kommentera var folk ska ta pengarna till trängselskatten ifrån! Till dess du är villig att diskutera alla dessa frågor ser jag ingen anledning att slösa bort mer tid på dig.

 • Håkan: Apropå dina svar på Hanssons inlägg: “Någon annan som informerar om trängselskatten och Västlänken än Vägvalet hittar jag inte i debatten.Du själv pekar hela tiden bara på olika dokument men har inte, vad jag kan se, levererat en enda egen åsikt/tanke som går emot den offentliga sanningen.”
  Jag har tidigare på er sida också hänvisat till alla dessa dokument som klargör vad tjänstemän och politiker jobbat med i åratal, långt innan ni kom på tanken att bilda ett parti, med en enda fråga på dagordningen.
  “Folk är inte så dumma som du låter påskina. De kan tänka själva. De behöver inte vara experter på trafikfrågor för att inse att Västlänken är är en gökunge.” Nej, det tror inte jag heller, däremot tror jag att väldigt många inte är insatta i vad det egentligen handlar om. Ställer du frågan om man vill ha trängselskatt eller inte utan att samtidigt informera om vad tanken är bakom så skriver folk självklart på. Sedan är det rätt roligt att du använder ordet gökungen. Det begreppet användes för bl.a. finansieringen av Götatunneln. GR fick infrastrukturpengar av staten, benämnda GÖKEN, och utöver det tilldelades extrapengar, benämnda gökungen.

 • Eva: När jag pratade om att informera, menade jag mer organiserat. Men visst finns det enskilda personer som exempelvis du själv som bidragit. Vi sitter verkligen inte på alla svaren (eller kunskaperna) själva. Och med respekt för offentliga dokument på nätet (jättebra att de finns där!), ser jag ändå inte publiceringen av sådana som någon informationskampanj. De når tyvärr inte ut till speciellt många.

  Jo, (jag tror jag har sagt det förut) visst finns det många missuppfattningar bland folk. Men hellre några sådana än att de är helt okunniga/ovetande. Jag tror i vilket fall som helst inte det går hem hos folk att bli bemötta av den typen av mästrande som Hansson företräder.

  Och jag är inte alls orolig för vad en informationskampanj om trängselskatten/Västlänken skulle leda till för resultat i en framtida folkomröstning. Så fortsätt informera!

  Angående “gökunge”; ibland vet man inte hur vitsig man är som göteborgare! 😉

 • Håkan,
  debatten hade blivit mycket mer intressant om folk hade börjat med att läsa rapporterna innan de kommenterade och skrev sina artiklar. Fast, den hade ju blivit mycket kortare. Förstås…

  Har man, som jag, läst rapporterna så kan man sedan sitta och bocka av alla varianter de har har utrett och de som har avfärdats och man därefter påpekar det för skribenten. Är det att vara mästrande och arrogant?
  Det är aldrig kritik av individen, bara kritik eller kommentarer om idéer och de är inte personliga.

  Tyvärr förutsätter vissa att man skall ta deras tvärsäkerheter, åsikter och idéer för givna och att de aldrig ens får ifrågasättas. Men, så fungerar inte en levande och vital demokratisk debatt. Alla ḱan ifrågasättas och med argument så kan man vinna. När man däremot tar till personangrepp för att försvara sina idéer så har man definitivt förlorat.

  Jag anser att Västlänken behövs och jag har ett långsiktigt perspektiv på stads och regionutvecklingen. Den omfattar inte bara byggtiden utan lång tid därefter. Jämför brukstiden, nuvarande och planerad, för Tingstadstunneln så har du en uppfattning om vilket tidsspann man bör räkna med.

  Jag accepterar också trängselskatten för att finansiera utbyggnaden. Jag tror inte heller att det blir de höga kostnader för individen med skatten som vissa vill göra gällande. Det kommer även att införas en en flerpassage rabatt. Den finns i planerna och är den inte formellt beslutad så är den så nära det går att komma i dagsläget.

 • Håkan,
  är det du som har debatterat med Eva på GP-artikeln, länkad enligt ovan?
  Eva svarar dig vänligt och argumenterande men varför har du en så aggressiv debattsti i dina svarl? Det förtar dina argument, vet du.
  (Om det INTE är du så ber jag så hemskt mycket om ursäkt, redan i förväg.)

 • Hansson: Eftersom du gör ett halvseriöst försök att diskutera ska du få ett svar.

  Allt finns inte att läsa i rapporter. Där står t.ex inte hur folk drabbas, bryr du dig? Så länge allt du diskuterar bara har sin utgångspunkt i rapporterna, tror jag inte du kommer att förstå din motpart och varför de inte gillar Västlänken och trängselskatten. Och du väljer dessutom att läsa rapporterna väldigt selektivt. När det pratas om hur osäkert projektet Västlänken är på många punkter, väljer du helt att ignorera det, trots att det är samma myndighet som ligger bakom de skrivningarna. Varför? Vet du något mer som Trafikverket inte vet om?

  Ja, jag vill bestämt hävda att du bemöter de människor, som av olika anledningar varken vill ha Västlänk eller trängselskatt på gp.se, med ett arrogant von oben-attityd (och det har du i din tur fått skit tillbaka för från andra). Detta kan inte komma som någon överaskning för dig, flera andra har påpekat detta för dig på olika sätt. Du har ju minsann läst rapporterna. Om du nu är så lärd, varför har du så svårt att förstå hur andra människor drabbas? Varför är det så svårt att förstå de sakerna jag tog upp i ett tidigare inlägg, där jag räknade upp exempel på varför trängselskatten inte alls är en “genial” skatt? Du förbigick detta med total tystnad, som om dessa invändningar mot trängselskatten inte existerar i din värld. Hur många tror du att du övertygat med din debattteknik? För mig verkar den kontraproduktiv, så för all del, fortsätt på den inslagna vägen om du tror på den.

  Du menar att andra uttalar sig så tvärsäkert och märker inte att du själv är minst lika tvärsäker. Men återigen, eftersom du har läst rapporterna så är inte deras förkastande av Västlänken och trängselskatten värt någonting i dina ögon. Tänk, det kanske är så enkelt att de inte vill vara med och betala allt detta, är inte det en mänsklig rättighet att uttrycka detta utan att ha läst rapporterna? Jag tror nog de flesta är kababla att bedöma hur deras egen privatekonomi kommer att drabbas och hur lite de har att vinna på en svindyr järnvägstunnel och agerar och uttalar sig efter det. Problemet är att ingen lyssnar. De etablerade partierna har kört över väljarna. Hade de inte gjort det hade heller ingen protesterat och Vägvalet hade inte funnits. Vems är felet att det finns ett uttalat misnöje?

  “Det kommer även att införas en en flerpassage rabatt.”

  Flerpassageregeln är något som de lokala politikerna i Göteborg uttryckt önskan om. När du säger att det kommer att fattas ett sådant beslut, antyder du ånyo att du vet mer än andra, hur kommer det sig egentligen? Det finns inget sådant beslut. Bara en passus om att man ska titta på det. Och hade du följt med i den här debatten från början och läst vår “skräckpropaganda” mer noggrant, hade du vetat att flerpassageregeln till största delen är en ren kosmetisk bluff. För innan den fördes på tal skulle samtliga passager kosta 10:-, och när den fördes på tal (utan att något beslut fattats om flerpassageregel) höjdes maxbeloppet till 18:- per passage (totalt beräknades skatteuttaget öka med 1 miljard (siffror från Trafikverket, inget jag hittar på)). Måste man t.ex. passera två passager till jobbet under högtrafik hade alltså beloppet stigit med 80% (36:- istället för 20:-) på grund av att man differentierade skatteuttaget vid olika tidpunkter. Om flerpassageregeln ändå skulle träda i kraft skulle det i ovanstående exempel handla om att man “bara” får betala 18:- i stället för 20:- enligt det ursprungliga förslaget. En sänkning med 10%.

  “Jag tror inte heller att det blir de höga kostnader för individen med skatten som vissa vill göra gällande.”

  Ett ytterst märkligt uttalande, du verkar inte alls insatt i hur dyr skatten är (och struntar i hur sor andel som kastas bort i administration). Maxtaxan 60:- är inte särskilt svårt komma upp i. Det blir över 13 000:- på ett år. Jag vet inte vad du tjänar, men för väldigt många är det väldigt mycket pengar. I stort sett lika mycket som regeringen sammanlagt sänkt skatterna under de senaste åren. Snacka om att det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellen!

  Men för all del, säg att en genomsnittlig bilist kommer upp i 8 000:- om året. Det motsvaras av en kommunalskattehöjning på kanske 3 kronor. Ingen kommunalpolitiker som vill bli omvald skulle kunna gå till val på en sådan stor höjning och du tycker inte heller att en sådan skattehöjning är något värt att höja på ögonbrynen åt. Det är faktiskt rätt anmärkningsvärt.

 • Eva: “Ställer du frågan om man vill ha trängselskatt eller inte utan att samtidigt informera om vad tanken är bakom så skriver folk självklart på.”

  Är det verkligen vår sak, när Vägvalet är ute och samlar in namn för en folkomröstning, att “informera om vad tanken är bakom” trängselskatten? Är inte det Hulthéns & Hallbergs med fleras jobb? Fast de vill ju å andra sidan helst inte prata om trängselskatten alls. De insåg nog från början att det var en hopplös uppgift.

  För det första vet vi nog inte exakt “vad tanken är bakom”, för oss är det ett gravt feltänk.

  För det andra har man ungefär 2-3 sekunder på sig att fånga människors uppmärksamhet och vi kan då inte börja dra någon lång bakgrundbeskrivning för att flera minuter senare komma fram till frågan om de vill skriva på. Då har de redan gått sin väg. Vi frågar helt enkelt om de vill skriva på för en folkomröstning om trängselskatten. Mycket mer neutralt än så kan man inte ställa frågan.

  För det tredje har jag uppfattningen att i den här frågan har de allra flesta redan bestämt sig innan vi ställer frågan. Vi behöver inte övertala folk att skriva på. De tycker helt enkelt inte om trängselskatten och/eller sättet beslutet fattats på. Om de, som du antyder, har bildat sig sin uppfattning om trängselskatten på felaktiga grunder – att de inte förstår det oerhört fina med trängselskatten – är det väl i så fall de partiers ansvar som bestämt detta, eftersom de inte lyckats få medborgarna att förstå? Eller – och det verkar mycket mer sannolikt, enligt min erfarenhet – förstår folk mycket väl vad det här handlar om och de ställer helt enkelt inte upp på det beslut som fattats.

 • Håkan: Har jag påstått att ni skall informera? Ni går till val på att inte införa trängselskatt samt att genomföra en folkomröstning om jag förstått er rätt. Det ligger ju därför inte i ert intresse att informera om bakgrunden, det har jag full förståelse för.

 • Eva: OK, då missförstod jag dig. Fick för mig att du var missnöjd med hur vi presenterade trängselskatten när vi samlar namn och att du menade att det var därför folk skrev på.

  Sedan vill jag nog ändå påstå att vi ändå faktiskt informerar folk. Både här i bloggen och när vi träffar folk ute. Ibland blir det korta samtal, ibland längre. Det beror oftast på hur mycket tid de har och hur mycket de vill veta.

 • För att börja med den sista biten av svaret först. Den som eran artikel handlar om.
  DEN kan tvärsäkert och utan tvekan avföras med motivet att det inte kommer att bli så. Varför har jag redan motiverat.
  Det finns även flera andra kommentatorer som har konstaterat samma sak.
  Här har ni helt enkelt inget på fötterna.

 • Rapporter, kan läsas på flera sätt.

  – Man kan , som Vägvalet, bara se risker och kostnader och konsekvent undvika vinster. Sedan blir man så rädd att man inte kan tänka sig det som rapporten handlar om.

  – Man kan även läsa rapporter och se vinsterna. Samtidigt som man även ser risker och kostnader. Men genom att se riskerna, så kan man också arbeta för att minimera dem. Kostnaderna vägs mot nytta, för individ, region och samhälle i stort. Sammanvägt kan man sedan fatta beslut om att göra, eller inte göra, det som rapporten föreslår.

  I fallet med Västlänken så har kommun, region och stat sett det positiva för individ, region och samhälle med Västlänken. Så har även jag och fler andra med mig. Några av oss har varit aktiva i debatten men än fler är för. det finns de som är emot också, men det finns det ju oavsett vilket beslut som tas eller inte tas. Det är inget krav att ALLA skall vara för förslaget för att man skall få lov att ta beslut.

 • Göteborgs stora problem är att man under en lång tid nästan enbart satsat på att göra staden till en utspridd bilstad med stora separerande motorvägar. Kanske inte så konstigt då Volvos huvudkontor ligger i Göteborg. Naturligtvis är detta inte hållbart i längden. Göteborg behöver framöver satsa på kollektivtrafiken och på nytt göra staden till en sammahållen tät och miljövänlig stad. Västlänken bör byggas, likaså bör staden få ett ordentligt t-banenät. Kollektivtrafiken är idag bedrövlig och inte värdig en stad av Göteborgs storlek. Trängselskatt är ett effektivt medel att lock pendlare att åka kollektivt. Systemet fungerar rätt så bra i Stockholm.
  Ofta hänvisas det till “leran”, och Springsteens konsert för mer än 20 år sedan som en anledning till att inte bygga bra kollektivtrafik (ändå lyckades man bygga Tingstadstunneln). Det är många städer som har tunnelbana och är byggda på lera (ex London). Att leras skulle vara ett hinder för Västlänk eller t-bana är en myt som förhoppningsvis spricker inom kort.

 • Niklas: Välkomen till debatten!

  Även nya Gamla Ullevi hade ju problem med göteborgsleran alldeles nyss, så det är åtminstone inte ett problem som försvunnit med tiden.

  Leran gör det säkert inte omöjligt at bygga tunnlar i Göteborg, men det kanske blir mer komplicerat och dyrare? Tunnlar är redan innan ett väldigt dyrt sätt att bygga infrastruktur.

  Du använder fel ordval, trängselskatten “lockar” inte pendlare att åka kollektivt, den snarare “tvingar” en del att ställa bilen och åka kollektivt. Det handlar om ekonomiskt styrning av folks resvanor. Du har förstås rätt i att tycka det är en bra metod, jag tycker det inte. Och nu har vi i den här bloggen under ett halvår försökt få svar på frågan var folk ska ta pengarna till trängselskatten ifrån, utan att lyckas. Du kanske har ett svar?

  Om inte, kanske du kan svara på varför föräldrar skall tvingas vara borta från sina barn längre varje dag, när de tvingas åka med den långsammare kollektivtrafiken?

  Varför bör Västlänken byggas? Den är ju enligt alla normala bedömningsmetoder olönsam? Varför ska bilisterna betala en järnvägstunnel?

  Hur ska de övriga sakerna på din önskelista (tunnelbana, utbyggd kolletivtrafik) finansieras? Hur mycket får det kosta?

 • Håkan: Det finns massor med föräldrar redan idag som inte har råd och/eller vill ha bil som hämtar/lämnar barn i förskola/skola, som åker kollektivt eller cyklar. Sedan behöver det inte ta längre tid att åka kollektivt, det går t.o.m. fortare i många fall. Åker du Alingsåspendeln eller Kungsbackapendeln så går det defintivt fortare i normalfallet än att körabil samma sträcka. Samma sak om du måste ta dig över Göta Älv. När det gäller var familjerna skall ta pengarna så tror jag att de som absolut måste ha bilen löser/prioriterar det. Dessutom är trängselskatten avdragsgill(vilket ni för övrigt själva skrivit en debattartikel om). Ni har också tidigare nämnt höjning av kommunalskatt/landstingsskatt som finansiering. Höjning av skatt är definitivt något som drabbar hushållen.

 • Eva: Visst är det så att inte alla åker bil eller har råd med att åka bil idag, självklart. Men jag förstår inte ditt argument överhuvudtaget. Bara för att det är på detta vis, är det alltså helt OK att tvinga fler att välja bort bilen? Ett mycket konstigt sätt att argumentera i mina ögon. Det blir alltså mer rättvist om fler delar denna situation? Jag trodde i min enfald att politiker var valda för att i görligaste mån se till att folk får det bättre istället för tvärtom.

  “När det gäller var familjerna skall ta pengarna så tror jag att de som absolut måste ha bilen löser/prioriterar det.”
  Ja, men något måste man ju faktiskt dra in på (om man nu inte har en hög med pengar liggandes i någon byrålåda). Att som du säga att familjerna “löser/prioriterar” detta är att göra det väldigt lätt för sig. Tror du verkligen de flesta har 1 000 i månaden att bara plocka fram ur trollerihatten? Tänk, din lösning är egentligen genialisk! Varje gång politikerna i fortsättningen vill ha in mera pengar i skatt, kan de bara bestämma det, luta sig tillbaka och nicka och uttrycka ett totalt förtroende för att “medborgarna löser det, inget problem.” Så himla praktiskt!

  “Sedan behöver det inte ta längre tid att åka kollektivt”
  Nej, och då är det förstås heller inget problem. Ingen lär ju byta från kollektivtrafik till bil om trängselskatten införs och kollektivresan redan idag går snabbare än bil! Men nu pratade jag om alla andra, majoriteten av resorna går förstås fortare med bil. Varför vill du inte prata om dessa? Att dessa personer då skulle tvingas vara borta längre från sina barn och ha barnen längre tid på dagis varje dag, är vems fel? Deras eget? Anneli Hulthéns? Jan Hallbergs? Är det rent av bra om barnen tillbringar 12 timmar på dagis per dag?

  “Samma sak om du måste ta dig över Göta Älv.”
  Jag åker dagligen över Göta Älvbron, det går nästan alltid fortare med bil. Dessutom måste jag byta spårvagn i Brunnsparken så där tappar jag också tid jämfört med bil.

  “Dessutom är trängselskatten avdragsgill”
  För dem som kan dra av bilresor till och från jobbet, ja. För övriga är den inte det. För de som kan dra av trängelskatten, minskar trängselskattekostnaden, men den blir ju inte gratis på långa vägar.

  “Ni har också tidigare nämnt höjning av kommunalskatt/landstingsskatt som finansiering. Höjning av skatt är definitivt något som drabbar hushållen.”
  Det vi har sagt är att en höjning av de allmänna skatterna är mer effektivt framför att införa en ny onödig skatt, med allt den innebär i höga bygg- och administrativa kostnader. Men eftersom vi är emot Västlänken behövs inte heller någon kommunal/regional skattehöjning.
  Men en höjning av dessa skatter skulle drabba hushållen mindre. Dels slipper vi de 30-40% av trängselskatten som bara försvinner i administration, dels fördelas den på fler hushåll och blir därmed lägre i snitt. Vem vet, det kanske till och med skulle finnas någon extra skattebetalare som drabbas genom en sådan skattehöjning som faktiskt kommer att utnyttja Västlänken?

  “Höjning av skatt är definitivt något som drabbar hushållen.”
  Det är lite kul att du formulerar dig så. Självklart har du rätt i ett sådant uttalande. Här är ett självklart yttrande till: “Införandet av trängselskatt är definitivt något som drabbar hushållen.”

 • Mikael: Nu pratade jag ju om vuxnas tid med barn. Inte om pensionärers tid med sina barn när de väl har blivit vuxna. Och jag anser att föräldrar skall i görligaste mån ska kunna få göra dessa val själva. Inte att stat eller kommun förhindrar dessa val. Om inte föräldrar har tid med sina barn medan de är just barn, kanske barnen tycker deras föräldrar försummat dem när de blir vuxna?

  Och även kollektivtrafiken spyr ut en hel del avgaser. En näst intill tom dieselbuss som åker runt är inte speciellt miljövänlig. Och att bygga ut kollektivtrafiken så att den når alla alltid är hiskeligt dyrt och inte ekonomiskt försvarbart.

  Och tyvärr har du missförstått att trängselskatten har beslutats tack vare någon omsorg om miljön. Biltrafiken är bara prognosticerad av minska högst marginellt. I Stockholm är trafiken idag i paritet med hur den var innan man införde trängselskatt där. Samtidigt skall trängselskatten finansiera infrastruktur; skulle folk sluta åka bil i än högre grad än planerat saknas det pengar till dessa byggen. Vad ska man göra då? Höja andra skatter? Höja biljettpriserna på kollektivtrafiken?

  Just nu pågår det en enorm utveckling mot renare bilar. Istället för att låsa in oss i tänkesättet att “bilar alltid är miljöfarliga” (vilket trängselskatten gör, eftersom den cementerar detta tankesätt under 25 år, elbilar måste t.ex. också betala trängselskatt!), borde stat/region/kommun storsatsa på att stödja denna utveckling. Premiera inköp av elbilar, bygga tankstationer för elbilar, stödja elbilspooler m.m. kort sagt ge folk ett positivt incitament att göra något för miljön istället för att tvinga dem att behålla sina gamla bensinbilar genom att de helt enkelt inte har råd att köpa någon ny dyrare miljövänligare eftersom de dessutom måste betala trängselskatt för en miljövänlig bil.

  Efter vad jag har förstått ligger Sverige långt efter både Danmark och Norge i den här utvecklingen. Tänk om elbilsmarknaden plötsligt exploderar i andra länder om 5-10 år, samtidigt som vi bundit oss för trängselskatt i ytterligare 15-20 år?

 • Håkan: Som vanligt väljer du att missförstå mig. Jag har inte
  framfört som argument att bara för att det finns föräldrar som inte kör bil så skall alla som gör det betala trängselskatt. Det var avsett som ett inlägg. Jag är väldigt medveten om att det är bara de som har rätt till reseavdrag som kan dra av trängselskatten. Varför inte informera dina partikamrater om det också, det var de som skrev debattartikeln!

 • Eva: Det var du som sa: “Det finns massor med föräldrar redan idag som inte har råd och/eller vill ha bil som hämtar/lämnar barn i förskola/skola, som åker kollektivt eller cyklar.” Vad är det jag missförstår? Varför skulle det vara intressant att ta upp detta om inte syftet var att på något konstigt sätt “mildra” mitt tidigare påstående om att fler familjer kommer att drabbas på detta sätt? Jag förstår inte?
  Den enda rimliga tolkningen är att du inte ser detta som ett relevant problem, eftersom det redan finns ett antal personer som redan idag inte kan välja eller inte har råd att åka bil fast de gärna skulle vilja.

  “Jag är väldigt medveten om att det är bara de som har rätt till reseavdrag som kan dra av trängselskatten. Varför inte informera dina partikamrater om det också, det var de som skrev debattartikeln!”
  Också helt obegripligt från dig? Det står klart och tydligt i debattartikeln att: “Har man bilavdrag för resor så får man också dra av trängselskatten.” Varken jag eller mina partikamrater har varit otydliga med detta. Däremot var du otydlig om detta när du i ditt förra inlägg sa: “Dessutom är trängselskatten avdragsgill” utan att ange begränsningen. För att inte misstolka att alla kan dra av trängselskatten och att den i så fall inte skulle drabba folk så hårt, förtydligade jag detta.

 • Håkan: Jag tolkade ditt inlägg som om det är hemskt att behöva åka kollektivt. Det var utifrån den tolkningen jag skrev att många redan gör så idag. Jag tycker definivt inte att bara för att många, frivilligt eller ofrivilligt, så måste alla andra göra det också. Din tolkning av mitt inlägg är helt felaktig. Nu ger jag definivt upp den här debatten. Jag har sagt det förut men nu fixar jag det inte längre.

 • Eva: Mitt ursprungliga citat (som du reagerade på/mot) löd:
  “Om inte, kanske du kan svara på varför föräldrar skall tvingas vara borta från sina barn längre varje dag, när de tvingas åka med den långsammare kollektivtrafiken?”

  Hur kan detta tolkas som att det är “hemskt att behöva åka kollektivt”? De jag skriver om är ju de som får det sämre på grund av trängselskatten. Om det fungerar och/eller man vill göra detta, så utmärkt! Du säger att jag missförstår dig, men du gör minst lika konstiga tolkningar av det jag skriver.
  Men eftersom kollektivtrafiken i allmänhet är långsammare än bilresor (det kan inte komma som någon överraskning för dig?) kommer betydligt fler att tvingas vara borta fler timmar från hemmet när de på grund av trängselskatten tvingas välja bort bilen. Ditt råd till dessa är att de själva klarar av att prioritera om detta, trots att det kan handla om rätt mycket pengar. Du ser det inte som ett problem, medan jag (och förmodligen de som drabbas) gör det.