Debatt i GP – Störningarna blir inte kaos

Idag publicerade GP en replik från Trafikverkets projektchef för Västlänken, Åke Eriksson, på Vägvalets senaste debattartikel. Han menar att störningarna i trafiken och stadsmiljön är överdrivna och att saknar stöd i utredningarna. Han skriver:

Och varken Trafikverket eller inblandade parter tillåter någon form av kaos i samband med byggnationen. Våra mål under byggtiden innefattar minsta möjliga påverkan på omgivningen, minsta möjliga trafikstörningar samt minsta möjliga störningar för näringsidkare.

Vad som är “minsta möjliga påverkan” är förstås omöjligt att veta i detalj, både för Trafikverket och medborgarna. Till syvende och sidst kommer naturligtvis ekonomiska faktorer att spela en roll för vilka åtgärder som vidtas och inte vidtas.

Ett exempel från några år tillbaka när Älvsborgsbron hade begränsad framkomlighet på grund av reparationer – vilket orsakade långa köer under nästan ett halvår – då kom det förslag på att vända körriktningen för en fil mitt på dagen. Detta eftersom trafikflödet är större till Hisingen på morgonen och tvärtom på eftermiddagen. Denna åtgärd, som hade besparat tiotusentals bilister en kötid på kanske 30-60 minuter dagligen, bemöttes då av kalla handen av Vägverket (nuvarande Trafikverket). När man väl sitter i bilkön hjälper det inte att Åke Eriksson tidigare har lovat att göra allt han kan.

Åke Eriksson avslutar:

“Med smarta trafikomläggningar, kreativa byggmetoder, lättillgänglig information, nya resvanor och ett nära samarbete med alla inblandade, så finns det stora möjligheter till att arbetet med Västlänken blir ett effektivt infrastrukturarbete med så liten påverkan som möjligt på göteborgarens och regioninvånarnas vardag.”

Mer än “så lite påverkan som möjligt” kan Trafikverket självklart inte lova. Och det är deras tolkning av vad detta betyder som i slutändan kommer att gälla.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar