Debatten fortsätter…

Idag fortsatte debatten på G-P:s kommentarssida. Det är uppenbart att beslutet berör många invånare som känner sig överkörda av kommunalpolitikerna. Jag hade lite diskussioner med G-P om varför mina inläggen försvann från deras hemsida och man hänvisar starkt till att man inte får länka i kommentarerna. Detta stämmer tyvärr inte överens med deras villkor som säger att det kan göras i undantagsfall och man ska ändra texten vilket man ännu inte har gjort. Detta  blandat med tekniska problem gjorde att det blev väldigt rörigt.

En journalist från G-P hörde dock av sig senare under dagen för att fråga lite om själva uppropet och dess mening. Jag förklarade att uppropet har kommit till för att jag ansåg att beslutet påverkade så många människor som inte får bestämma över sin framtid och detta är ett sätt att få sin röst hörd. Det känns bra att medierna börjar uppmärksamma protesten vilket kommer att påverka politikerna till slut att krypa fram och debattera beslutet vilket man undvikit hittills. Man kanske väntar på att stormen ska lägga sig. Det är därför viktigt att debatten inte kommer av sig och att man fortsätter att registrera sin namnunderskrift på http://upprop.nu/RQVH som idag är uppe i ca 2200 personer. Debatten kommer att gå fram och tillbaka och då är det bra om man är där och pressar på för att få bättre svar om beslutet. Uppmana gärna alla att sätta sin kraft mot denna lista då det finns olika som florerar på nätet.

Någon har också lagt upp i protest på upprop.nu som säger JA till trängselavgifter i Göteborg vilket är helt ok då man har rätt till sin åsikt men det är lite tråkigt att personen tagit mitt brev och vinklat det till sin fördel. Han kunde istället försökt och formulera något eget. Men men den är uppe i 3 röster än så länge så att det visar ju att vi har en kraftig nej-sida.

Theo Papaioannou

Lägg till en kommentar

 • En stad som vill marknadsföra sig ända bort till Kina som en turiststad

  med en välkomnande attityd till företagsetableringar skall inte förskansa

  sig bakom betaltullar.

  Syftet är att skapa en trafikmiljö som håller inför framtiden.

  Hur man skall göra det är inte riktigt klart.

  Man skall gräva tunnlar under stan (Hallandsåsen 2?) och det skall även

  byggas broar och järnvägar. Vägförbindelser kommer i sista hand.

  Alla skall ju upp på spåren. Kostnaden att ha egen bil kommer att öka.

  Bensinskatter och trängselavgifter gör att bilen blir en lyx för allt färre.

  Hur man skall finansiera det hela är klart.

  Ett lasso av betalstationer skall hindra bilisterna från att smita från notan.

  Max 60 kr per dag kostar det att köra bil inom zonerna. Det är samma

  avgift som Stockholmarna betalar idag. Denna summa skall på sikt höjas

  till max 150 kr per dag. Men det kommer nog inte att ske i Göteborg?

  Ett råd är att inte fråga Västtrafik när man väljer betalsystem.