Demokratin behöver stärkas i Göteborg

Idag publicerade gp.se en debattartikel från Vägvalets Theo Papaioannou. Under rubriken “Låt folket vara med och påverka” beskriver han hur Vägvalets motion till kommunfullmäktige om den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet tagits emot av politiker och tjänstemän i Göteborgs kommun. Han skriver:

Den 1 januari 2011 ändrades grundlagen som ger medborgaren i kommuner och landsting ett redskap för att driva nya idéer till initiativ och frågor i en folkomröstning. Tanken är att förstärka demokratin mellan medborgare och politiker.

Han pekar vidare på Faluns kommun som en föregångare på området: “I Falun har man dock tagit lagen på allvar och bereder vägen till en deltagardemokratisk infrastruktur. Där har kommunfullmäktige satt upp som mål att göra Falun bäst på medborgardialog.

I Falun går man steget längre än vad politikerna i Göteborg är beredda. Där utreder man hur man ska bygga en organisation för att hantera folkinitiativ från medborgarna. Dessutom utreder man i vilka forum som politiker, tjänstemän och allmänheten ska mötas för att i samråd nå bra politiska och demokratiska beslut. I Göteborg konstaterar man bara självgott att lagen finns och att den är viktig, men man gör inget aktivt för att få den att fungera som tänkt.

Slutsatsen måste bli att övriga partier anser att demokratin i Göteborg fungerar utmärkt redan idag. Men som Theo Papaioannou skriver: “Innan Vägvalet blev ett parti försökte vi göra vår röst hörd via e-post, telefon, brev etc. till politikerna. Vi kan ju säga att den processen inte fungerade så bra.” Ska alla som är missnöjda med dagens politiker behöva starta ett parti för att göra sin röst hörd? För att sittande politiker ska förstå att en del saker inte fungerar så bra?

Det Vägvalet begär när kommunfullmäktige i kväll tar upp Vägvalets motion är en utredning om hur vi kan förbättra medborgardeltagandet. Tyvärr verkar det inte som övriga partier är beredda att släppa ifrån sig av sin egen makt till folket som valt dem.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7

Lägg till en kommentar

 • Det låter fint att åberopa ökat medborgarinflytande. Alla individer som inte anser sig bli hörda känner naturligtvis sympati med en sådan strategi som Vägvalet vill införa.
  Frågan är vad medborgardialog det leder till i sak? Är varje individs önskemål viktigare att uppfylla än att snabbt komma till beslut i viktiga frågor, som tex infrastruktur? Allas åsikter är givetvis viktiga för att skapa en bra produkt, eftersom det är medborgarna och företagen som är kunderna. Att däremot fatta beslut görs bäst av en liten grupp, som vi väljer vart fjärde år.

  • Daniel Bergqvist: Varför ska Falun vara bättre på medborgarinflytande än Göteborg? Den nya lagen innebär inte någon slags direktdemokrati som du tycks tro, utan en skyldighet att föra en dialog med medborgarna och att gemensamt komma fram till en lösning. Hur kan detta vara ett problem?

 • Vem som är bra på vad är en politisk fråga och inte juridisk. Jag ser inga poänger med att tvinga politiker att svara(?). Vi har däremot redan en lag som reglerar tjänstemännens hantering frågor/synpunkter från medborgare gällande tex byggnation (PBL 2010:900 kap.3 paragraf 9).

  Vi kan naturligtvis göra som ni vill. Var beredd på att hundratals (kanske tusentals) handläggare måste anställas. Jag ser inte det som försvarbart ur något perspektiv.

  Jämförelsen med Falun haltar. En liten kommun har närmare till medborgarna än vad en stor kommun har. Möjligheten till direktdemokrati och dialog ligger närmare en liten än stor kommun.
  Att som du skriver “gemensamt komma fram till en lösning” innebär folkomröstning (om du nu inte aspirerar på att ändra vår grundlag).

  • Daniel Bergqvist: Demokrati är ju inte din starkaste gren.
   Vi kan naturligtvis göra som ni vill.”
   Nej, det handlar om vad Vägvalet vill utan om att anpassa sig till en ny lag som stiftats av Riksdagen.

   Att som du skriver ‘gemensamt komma fram till en lösning’ innebär folkomröstning“.
   Nej, inte alls, det handlar precis som jag skrev om att hitta formerna för en dialog och att man gemensamt ska komma fram till en bra beslut.

   Jag ser inte det som försvarbart ur något perspektiv.
   Du tycker inte att ny lag ska efterföljas av myndigheterna? Det finns t.ex. mycket med trängselskatten som inte är “försvarbart ur något perspektiv”. Men där kommer du likväl fram till en motsatt uppfattning.

 • “Nej, inte alls, det handlar precis som jag skrev om att hitta formerna för en dialog och att man gemensamt ska komma fram till en bra beslut.”

  Förklara då hur du menar att denna “gemensamma” lösning rent formellt skall kunna genomföras? Just nu är ert förslag inte i linje med kommunallagen.
  Nya lagar skall följas av allt och alla. Som jag skrev är er idé inte genomförbar utan stora investeringar i byråkratin. Jag anser inte det försvarbart.

  • Daniel Bergqvist: “Förklara då hur du menar att denna ‘gemensamma’ lösning rent formellt skall kunna genomföras?
   Det är ju precis det som var var syftet med Vägvalets motion, dvs komma fram till hur detta ska gå till.

   Jag anser inte det försvarbart.
   Och jag anser att dina åsikter i många frågor är oförsvarbara. So what? Du ser demokrati som något som kostar pengar! Alternativet är förstås billigare. Varför bryr du dig inte om miljardrullningen i trängselskattesörjan?

 • Låter oerhört populistiskt att lägga en motion om att någon skall ta fram ett förslag på ökat medborgarinflytande. Lägger man fram ett förslag får man ju iallafall ha tänkt till lite själv först (precis som att när man kritiserar någonting bör man lägga fram ett alternativ).

  Vi ha demokrati; går till val vart fjärde år och har enligt kommunallagen/PBL möjlighet att ställa frågor till tjänstemän under samrådsprocesser. Jag har ingen lust att finansiera ökad byråkrati för att kreti och pleti skall få “tycka”. Skaffa en blogg eller gå med i ett parti och valen vart fjärde år inte räcker.

  • Daniel Bergqvist: Du tycker alltså inte att Göteborgs kommun behöver göra några anpassningar trots att en ny lag säger nåt annat. Man ska köra på som tidigare. Undrar just hur många som förknippar Göteborg med ordet demokrati i positiv bemärkelse.

   Du vill inte vara med och finansiera, säger du, samtidigt har du uttryckt förakt för alla som av samma motiv protesterar mot trängselskatten de ska tvingas betala. Enligt dig ska de bara uppfostras att tänka som du. Nej, demokrati är verkligen inte din starkaste gren.

   Jag kan inte heller låta bli att undra hur du som student (?) i södra Sverige drabbas av beslut som fattas i Göteborgs kommun? Du är väl inte med och “finansierar” något, eller hur?

 • @Daniel Det förstärkta folkinitiativet är lagstiftat. Riksdagen har bestämt att det ska vara i grundlagen och då har vi lagt en motion där vi begär en utredning om hur Göteborgs Stad ska hantera detta. En utredning! Vilka kostnader det skulle innebära vet vi inte ännu och om utredningen aldrig görs får vi inte reda på det heller.

  Men det är intressant att du hakar upp dig på detta när du tycker att det är ok att införa trängselskatt som om nåt är en dålig investering då det kostar 1 miljard att bygga och ca 200-300 miljoner att drifta. Det är tydligen helt ok.

  Att organisera sig för att hantera folkinitiativ kommer inte att hamna i de beloppsnivåerna för många delar av organisationen som finns kan göras om och arbeta på ett annat sätt. Jämförelsen med Falun från din sida förstår jag inte alls. Så du menar att i Falun är det ok att ha direktdemokrati men i Göteborg p.g.a. sin storlek så ska vi bestämma över folket.

  Ditt förakt för medborgarens insyn och deltagande är häpnadsväckande. Jag har sagt det tidigare, stora samhällsförändringar kan inte tvingas fram utan delaktighet.

  Att följa lagen om trängselskatt är helt ok från din sida men inte grundlagen för folkinitiativ. Du väljer det du vill vilket är en mycket märklig inställning som medför att du tappar ganska mycket i förtroende för det du skriver.

 • @Daniel Ditt resonemang haltar tyvärr. Menar du på allvar att vi mer eller mindre kan skippa att följa lagen om folkinitiativ? Då kan ju samma resonemang tillämpas av medborgaren att skippa att betala trängselskatt trots att det är en lag.

  Att påstå att vi är populistiska brukar vara argument som kryper fram när man inte vet vad man ska säga mer så då kanske det är dags att dra ett streck i debatten. Vi har ju klart och tydligt olika uppfattningar i denna fråga också och kommer inte mycket längre.

  Vi kommer att fortsätta vårt arbete där vi sätter medborgaren i centrum och du som alla andra kan ju om du vill utnyttja din rätt att rösta vart fjärde år eller starta ett folkinitiativ (om du nu öht bor i Göteborg).

 • Jag vet vad förändringen i kommunallagen innebär. Den allmänna tolkningen av lagen gäller möjligheten att begära folkomröstning. Fullmäktige har dock rätt att avgöra formulering på valsedel, valdag och om resultatet skall vara definitivt. Oegentligheten hanteras av domstol.

  Att lagändringen innebär något mer finns bara i er fantasi. Ingen tvingas att upprätta någon avdelning eller liknande för att stärka direktsemokratin eller på annat sätt öka medborgarinflytandet (det är upp till varje kommun att göra mer än vad som krävs).

  Jag håller med er om att Göteborg som stad och kommun förföljs av olyckor som mutskandaler och annat mygel. Det är verkligen pinsamt dåligt management. Jag tror (s)+göteborgsandan är orsaken, tyvärr.
  Trängselskatten är lönsam och en belåningsbar intäkt, därför kan den naturligtvis få kosta i drift. Ökat medborgarinföytande, mer än vad lagen kräver, som ni vill, leder bara till ökad byråkrati och kostnadsposter.

  Lycka till!

 • @Daniel Så som du uttrycker dig påvisar du att du inte vet någonting faktiskt. Jag rekommenderar att du köper följande bok och lär dig något.

  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9185343986

  Att ta avstånd ifrån medborgarna är det största problemet politiken brottas med och du försvarar det. Att få medborgarna eller brukarna emot sig kommer inte att gynna stora förändringsprojekt. Tvärtom, det kan du lycka till med. Om du ska arbeta med projekt genom att banka igenom dem så lär du inte bli långvarig.

  Trängselskattens kostnad är definitivt inte försvarbar. Sånt floskler kör man med när man inte har mycket att komma med. Trängselskatten är en skatt. Och när en skatt kostar mer att dra in än vanlig inkomstskatt så är den inte försvarbar.

  Vi behöver inte dina lyckönskningar, vi klarar oss ganska bra utan dom. Vi är invalda i kommunfullmäktige och gör vår röst hörd. Syns rätt bra media också och skapar opinion.

 • Boken du hänvisar till är skriven av politiker. Jag förhåller mig till den här:
  http://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/images/news_images/3139/919180_366_266.jpg

  Mina slutsatser kvartstår: lagändringarna är tillämpande. Vill man stärka närdemokratin ytterligare är det en annan, politisk, fråga.
  Ökad byråkrati kostar pengar och jag finner dagens system tillräckligt.
  Trängselskatten drar in mer än vad den kostar, och är dessutom belåningsbar på marknaden. Det finns ingen forskning som styrker det du påstår.

 • @Daniel Dina slutsatser är felaktiga. Och boken är skriven av politiker och statsvetare. Peter Eriksson (MP) har drivit frågan konstitutionsutskottet. Ett tips: i slutändan är det Riksdagen som stiftar våra lagar och dessa består av politiker. Det verkar som att du svarar som det passar dig.

  Att trängselskatten är belåningsbar eller drar in mer än den kostar spelar mindre roll då den belastar medborgarna orättvist. Två skilda saker. Bara för att den uppfyller “dina” kriterier innebär inte att det är rätt.

  Till sist att medborgarinflytande skulle innebära en kostnadsökning och ökad byråkrati är en konstig inställning och attityd som jag inte delar överhuvudtaget. Det är värre när tjänstemannaorganisationerna tror sig sitta över folket och politiken. Något du verkar förespråka. Dåliga tjänstemannaförslag brukar vara grunden till kostnadsökningar.

  Nu drar jag ett streck i debatten eftersom det vi alltid konstaterar med dig är att du har dina säregna åsikter som vi inte delar. Finns ingen anledning att älta dom om och om igen.

 • Nej, mina slutsatser är inte felaktiga;
  * Peter Eriksson är miljöpartist, Bruno Kaufmann journalist och statsvetare
  * trängselskatten är lönsam i termer “pengar in, pengar ut”
  * ändring i kommunallagen gällande folkinitiativ är redan tillämpad
  * ökad byråkrati medför ökade samhällskostnader

  Du påstår, som väntat utan vetenskapligt belägg, att en skatt som kostar mer att dra in än en vanlig inkomstskatt per definition inte kan försvaras. Man kan naturligtvis tycka så, men det har ingen vetenskaplig grund.

  Vägvalet kan naturligtvis jobba för ökat medborgarinflytande om ni anser det rätt för stadens utveckling. Jag har i de senaste inläggen förklarat vad som gäller idag och vilka konsekvenser ökat medborgarinflytande, enligt er model, innebär.

  Lycka till!

 • @Daniel Vetenskaplig grund? Företagsekonomi verkar inte vara din starka sida hör jag. Om du kan administrera något billigare än ett annat alternativ så brukar det vara avgörande inom ekonomisk “vetenskaplig” teori. Det behöver man nog inte ens ha läst universitet/högskola för att förstå.

  Vi jobbar för medborgarinflytande utifrån grundlagen. Det är inget du kan så att säga “välja”. Då igen skulle alla kunna “välja” att betala trängselskatt och för den delen vilka skatter som helst som är lagstiftade.

  Vi har nått botten på diskussionen då du börjar lyckönska oss hela tiden och då börjar kraften sina.

  Då drar vi ett streck igen. Tack för denna åter igen inte så givande omgång där du vill tvinga på någon annan dina åsikter.