Demonstration för en folkomröstning om trängselskatten på lördag 2 februari

På lördag 2 februari klockan 12.00 anordnas en demonstration för en folkomröstning om trängselskatten på Götaplatsen. Det är två privatpersoner, Maria Frank Berjaoui och Andreas Rosenqvist, som via Facebook gjort ett upprop för att få demonstrationen till stånd. De skriver på Facebook:

Vi välkomnar er alla där ute till en demonstration för folkomröstning om trängselskatten. Vi anser att våra förtroendevalda politiker tagit sig lite förstora friheter när de format det västsvenska paketet, en fråga som berör alla i västra Sverige, alltså inte bara boende i Göteborgs kommun.

Demonstrationen är partipolitisk obunden, även om Vägvalet förstås stödjer initiativet. För de som vill veta mer kan man e-posta arrangörerna på adressen ingentrangselskatt@gmail.com

Bland annat kommer Motormännens vice ordförande Ted Waernberg ner från Stockholm för att tala.

Vi uppmanar alla som är för en folkomröstning att göra sin röst hörd på lördag kl. 12.00 på Götaplatsen!

GT har skrivit om arrangemanget här.

GP skriver om det här.

Mer information finns även på Facebookgruppen här.
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Då kan alla (från kranskommunerna) som inte har rätt att rösta i denna fråga, komma dit och visa vad de tycker.

 • På tal om kranskommunerna, av den minskning av trafiken på 8% på infartslederna till Göteborg som man glatt annonserar så har drygt hälften bara bytt vägar de kör på. De andra kör fortfarande, men får betala för det. Dvs den reella trafikminskningen är 3%, resten ahr bytt vägar till Jortfallsbron/E45, Bergsjövägen, Landvettervägen…

  Det är alltså i huvudsak Göteborgarna som kör mindre bil. Även där kan man se intressanta trender. Det är älvsnittet som i huvudsak står för den minskade trafiken, dvs det är boende på Hisingen som arbetar söder om älven och vice versa som står för huvuddelen av trafikminskningen.

  Som signaturen “Mattias” också påpekade häromdagen, så räknas många av de passager som sker över älven som mångdubbla minskningar, då många av dem passerar både två och tre stationer. Och eftersom vi nu vet att minskningen av trafiken från kranskommunerna är liten, så kan man även konstatera att trafikminkningen är betydligt mindre än utannonserat även för Göteborgsintern trafik.

  Den reella trafikminskningen kan lättast mätas på älvsnittet, där man i praktiken ligger runt 14% (om man räknar med den trafik som numera kör E45/Röde Orm istället för Tingstadstunneln). För innerstaden är dock trafikminskningen större, men det beror på att en stor del av bilarna som försvunnit från älvsnittet had destination i centrum.

  En slutsats som man nog kan dra av detta är att i praktiken så är det till stor del trafiken till innerstaden (inkklusive Lindholmen) och en viss del av trafiken till Hisingen som har försvunnit, alla andra kör fortfarande bil. Detta i sin tur innebär att trängselskatten på E6 inte har någon annan betydelse än som finansiering av Västlänken, samt att den lyfter över lite trafik till E45 (ca 1000 bilar i morgonrusningen).

  Hur man utifrån detta skall göra med beskattning av Marieholmstunneln blir intressant. I praktiken skulle den inte behöva beskattas, då den trafik som skall vidare antingen får en omväg (via Norrleden), lika gärna skulle kunna åka på E45, eller slutligen beskattas på Lundbyleden. Dock så blir det nog skatt i tunneln ändå, då man nog vill styra över norrgående trafiken på E45 istället (även om den trafiken är marginell ändå). Man skulle nog lika gärna kunna skylta E6N via E45 och få samma effekt.

  Är man sugen på mer pengar så kommer man att beskatta Marieholmstunneln, samt att man även beskattar E45/Röde Orm (annars rätt meningslöst), annars kan man lika gärna låta bli.