Det som göms i snö…

… dyker upp i tö, heter det ju.  Och det brukar ju inte röra sig om positiva överraskningar. Och det gör det inte heller när det gäller trängselskatterna i Göteborg.

För ju mer man studerar beslutsunderlaget för trängselavgifterna, desto värre blir det tyvärr. Här är några av de saker jag upptäckt nyligen:

  • Prisnivåerna gäller per 2009-01-01. Räkna alltså kallt med att den skattenivå på 10:-/passage som nämnts inte kommer att gälla när bilisterna väl ska börja betala 2013. Kanske dags att börja spara redan nu?
  • Vänsterpartiet i fullmäktige anser att när en ny Göta Älvbro är på plats (och då ska den gamla alltså rivas), ska den “nya bron redan från början enbart har ett körfält i vardera riktningen för bilar och två för kollektivtrafik“. Citatet kommer från deras yttrande, som ingår beslutsunderlaget. Hela beslutsunderlaget kan ni läsa här: KF_Handling_2010_nr_5 Man kan ju inte låta bli att undra vad vi har för bakåtsträvare i kommunfullmäktige? När nuvarande Göta Älvbro stod klar 1939 var den fyrfilig (två i vardera riktning), senare byggde man till en fil på varje sida + gångbanorna. När man planerar för en ny bro 2010 – 71 år senare – vill man bara ha en fil för bilar i vardera riktningen! Men herregud, låt då nuvarande Göta Älvbron stå kvar tills den rasar istället. Den har ju ändå bättre framkomlighet än den som planeras! Vi ska alltså tvingas betala för att få sämre framkomlighet! Med sådana här trix kan våra politiker lyckas skapa trängsel och sedan peka på den när de vill ha ännu mera pengar…
  • Något jag redan visste var följande, men det kan vara en hel del av er som inte känner till detta: “Bruttointäkten bör bli nästan en miljard per år. Systemkostnaden bedöms ligga strax under 300 Mkr per år. Att bygga systemet uppskattas kosta cirka 800 Mkr.” Alltså försvinner hela 30% av alla trängselskatter rakt ut i luften (utan att förorena den, får man väl anta) . Jo, några arbetstillfällen lär det väl bli förstås, men i alla fall. Det tar alltså cirka 15 månader innan skatterna har genererat en enda skattekrona till de infrastruktursatsningar man planerar för! Tänk vad man kan slösa med andras pengar! Våra pengar!
  • Förändringarna i restid och ökade reskostnader inklusive inbetalda trängselskatter bildar tillsammans det som kallas konsument-överskottet. Helst ska detta vara positivt, vilket det ofta är när man bygger ut en ny trafikled. I detta fall är det dock inte så utan det blir ett negativt konsumentöverskott.” Bara så ni vet! Det blir ett negativt konsumentöverskott! Kan någon förklara detta för mig på vanlig svenska? Jag förstår det inte!
  • I beslutsunderlaget nämns inte med ett enda ord något om framtida generationer bilar. När man diskuterar koldioxidutsläpp utgår man ifrån att bilarna kommer att smutsa ner luften lika mycket om 25 år som idag (25 år är den tidsperiod biltullarna skall finnas, lovar dagens politiker, men det kan man ju räkna ut hur det går med den saken). Jag hoppas verkligen vi alla kör omkring i elbilar om 15-20 och då faller förstås alla miljöargument. Vad är prognosen för när bussar inte ska släppa ut några avgaser längre?
  • Och slutligen: Word 2003 godkänner inte ordet “trängselskatt” i sin stavningskontroll. Till och med Microsoft är emot detta! 😉 Say no more!

Nu får det räcka för idag, vill inte förstöra söndagen helt för er.

Håkan Andersson

för Nej till trängselskatt i Göteborg

Lägg till en kommentar

  • Man får väl inte glömma all skatteförust som sker i och med att folk inte gör av med bränsle när de ställer bilen hemma, och de stackas mackägarna som får stänga sina bensinmackar som i sin tur ger högre arbetslöshet vilket kostar mer pengar. Vidare så kommer ju inte bilarna att slitas lika mycket så det kommer säljas färre bilar vilket gör att tillverkningen kommer mattas av och det ger fler arbetslösa som inte kommer ha råd att köpa konsumtionsvaror, teknikvaror osv….detta drabbar ju i sin tur SIBA, Net-On Net……Ja, Ni fattar väl grejen, synd att våra politiker inte tänker!!!
    Tack för ordet