Effekter av trängselskatten 2013 presenterade

Igår presenterades de slutgiltiga siffrorna i och med trängselskattens införande 2013.

I GP och på andra håll var det glädjerop gällande kollektivtrafiken som ökat uppemot 20 procent. Allt tack vare en sak: trängselskatt.

Att kollektivtrafiken ökat behöver man inte ha någon synpunkt på eftersom det helt klart har blivit bättre för vissa att åka tåg, buss eller spårvagn. Men låt oss syna siffrorna lite. Där det ökat mest är ju där Västtrafik valt att satsa mest som t.ex. på expressbussarna. Om det inte hade ökat så hade det ju helt klart varit en mycket dålig satsning. Frågan är ju givetvis vad som är trängselskattens respektive själva satsningens förtjänst?

Ökning kollektivtrafik

För trängselskattens del så är inte siffrorna speciellt bra. Låt oss upprepa Trafikverkets uttalade prognos om minskning igen:

 • Biltrafiken över betalstationssnittet beräknas minska med 15-20 %.
 • I innerstaden och på de flesta stora trafikleder beräknas minskningen bli 10-15 %.

trafikflode 2013 jan-dec

Minskningen på det totala året över betalstationerna är cirka -12 procent och ligger under prognosen på 15-20 procent. Centrala älvförbindelser cirka -9, infartsleder cirka -4 och större vägar cirka -7 ligger också under prognosen på 10-15 procent.

Det enda snitt som klarar målet är innerstadsgator som slutar på -12 procent. Men här säger man dock i rapporten att det beror inte endast på trängselskatt utan att det även, något som vi påpekat tidigare, kan bero på “t.ex. införandet av busskörfält som minskat kapaciteten för biltrafiken”. Det innebär att man kan minska trafik på annat sätt än trängselskatt. Problemet är nu att vi inte vad som egentligen bidragit.

I december ser det inte alls ljust ut och det nämns inte alls i GP. Siffrorna är långt under november och på infartslederna har minskningen ökat från -2 till +3 procent. December månads lägre siffror förklaras med “att 2012 hade dock en vecka (vecka 49) med snöfall och besvärligt väglag, vilket påverkar jämförelsen mellan åren då trafikflödena den veckan var betydligt lägre än normalt”.  

Vad vi ska göra med ökningar som förflyttats till till exempel Norrleden är det ingen som pratar om. En ökning på ca 25-30 procent.

trafikflode ovriga vagar

När intäkterna summerats missar man även här målet, trots att biltrafiken inte minskat med lika mycket som man trodde på förhand. Intäktsmålet som presenterades i beslutsunderlaget för Göteborgs kommunfullmäktige var 925 miljoner kr. Intäkten blev för året 710 miljoner kr. En miss på 215 miljoner kr. Lite tur har man då intäktsbortfallet täcks upp av 87,5 miljoner kr i tilläggsavgifter. Men trots detta långt under målet.

Och slutligen varför det inte blir något med att utländska fordon ska tvingas betala: Av alla passerande fordon i Göteborg är andelen utländska bilar bara 1,82 procent enligt Transportstyrelsen. Det innebär cirka 14 miljoner i extra intäkter innan avdrag för administration och indrivning. Förslaget ligger långt borta i en ekonomisk verklighet.

Läs hela rapporten här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Vad säger statistiken om trafiken på lördagar? och jag ser ingenstans något om trafikökningen i tex Kungsbacka som är totalt igenkorkat, speciellt runt 16 tiden på vardagar. Då tågåkarns skall hem.

 • Notera också att statistiken på infartslederna inte innehåller E45 vilken ju byggdes om under 2012, vilket då innebar en överflyttning av trafik till E6N. Denna trafik flyttade tillbaka till E45 under 2013, så lägligt att inte dessa siffror ingår. Det finns dock lite siffror på detta på denna länk: http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/forandring_trafikfloden_varen_2013.pdf

  Där kan man läsa att trafiken på E45 ökat med mer än 10%, vilket motsvarar minst 2000 bilar om dagen, troligen runt 4000 bilar. Detta råkar vara hela minskningen på infartslederna. Alltså så har inte trängselskatten alls minskat trafiken på tillfartslederna. Effekten är noll!!! Sedan hade trafiken kanske ökat annars, men det är svårt att bevisa. I Stockholm minskade genomfartstrafiken trots att man där saknar trängselskatt.

  Ombyggnationen av E45 gjorde ju dessutom den vägen attraktivare i sig, vilket inte heller är en effekt som skall tillföras Trängselskatten.

 • Men restiderna har ju kortats ordentligt och restidsosäkerheten har minskats. Men det är mycket irriterande att de inte lyckas ta betalt av utländska förare. Så sent som igår fick jag en avi från Norge på 200 spänn i diverse vägavgifter. Kan de debitera oss ska väl inte vi vara sämre?

 • Frågan är i dagsläget vad är det som bidragit till restidsförkortningarna. Hade vi fått det ändå med E45, expressbussar, busskörfält m.m. utan trängselskatt.

  Gällande utländska bilar så är Norge inte med i EU och har slutit avtal med Sverige att få ta ut avgifterna. Det är inte lika lätt inom EU och då det inte ger några pengar så väljer regeringen att avstå.

 • Att restiderna (i de flesta fall ganska blygsamt) förbättrats beror väl i huvudsak på att TS har en utspridande effekt över tiden, dvs att en de som kan väljer tider med lägre avgift. Då blir det mindre “trängsel” även om trafiken inte miskar. Det är väl den enda egentliga nyttan med TS. Högst tveksamt dock om de små tidsbesparingarna är värda vad de kostar i pengar, ökad stress och miljöbelastning TS-systemet medför när man tar i beaktande att resorna i snitt blir längre och att de leder till ett ytterligare incitament att flytta handel och verksamhet till externa köpcentrum mm som i sin tur ger ökat bilberoende. När man räknar samhällsekonomi visar man gärna upp restidsförkortningarna på infartslederna som en vinst TS givit. Ok så, men det är högst märkligt att man då inte tar med de i vissa fall mycket stora restidsförlängningar det inneburit för många att ta kollektivtrafik istället för bilen. Man får liksom bestämma om restider har ett värde eller inte.

  • Niklas: Exakt det som du tar upp, de som fått längre restider för att de tvingats byta till kollektivtrafiken, togs upp i Älvrummet i onsdags. Precis innan hade grafen över restidsförbättringar på några minuter för sträckan Kungälv-Tingstadstunneln stolt visats upp. En person ur publiken frågade då om det fanns några konsekvensutredningar över de längre restider han och andra hade fått, frågeställaren påstod sig ha fått 5 timmars extra restid per vecka. Panelen, som bestod av Åke Wessman från Trafikverket, Lena Johansson från Trafikkontoret och några till, tittade plötsligt på varandra som fågelholkar och tvingades därefter erkänna att något sådant material inte fanns framtaget. I sammanhanget framstod Trafikverkets paradexempel på intjänade minuter som löjligt i jämförelse med försämringen för frågeställaren.

   När jag frågade Åke Wessman om varför man alltid lyfter fram just sträckan Kungälv-Tingstadstunneln (som ju är den sträcka som påstås ha fått bäst restidsutveckling) var svaret att den visar effekterna tydligast. Att den inte är hela sanningen eller ens en genomsnittlig sanning för de som kör in mot Göteborg på lederna spelade tydligen inte någon roll. Det viktigaste för Trafikverket är att medborgarna får ta del av det som talar mest för myndighetens åsikt i frågan, dvs att trängselskatten är en lyckad satsning. När jag efteråt frågade Åke Wessman om hur han kan påstå att det är ärligt att bara välja ut det mest framgångsrika exemplet fick jag egentligen bara svaret att han “inte tar den diskussionen”. Därmed får han också finna sig i att Trafikverkets informationsmetoder även framgent kommer att bli föremål för ifrågasättande från Vägvalet och andra.

 • Håkan: Det intressantaste med den sträckan är inte att den visar effekterna tydligast, det är att den sträckan inte visar något alls eftersom tillbakaflyttningen av trafik till E45 efter att ombyggnationen blev klar ingår i siffrorna, dvs ur ett statistiskt perspektiv så är mätningen på den sträckan kontaminerad!

 • Jag skulle vilja påstå att minskningen av trafik i innerstaden samt ökningen av persontransporter inom kollektivtrafiken mestadels kan tillskrivas de ohyggligt höga parkeringsavgifter som råder inne i stan.

 • Sackes: om man analyserar trafikstatistiken så härrör nog minskningen snarare från den försämrade framkomligheten för bilar. Man har trafikminskningar på alla ställen där gatorna försämrats, även utanför TS-tid och då parkeringarna är billigare.

  Man kan också notera att där framkomligheten ökat (exempelvis E45 och Öckeröleden) så har trafiken ökat…