En ekonomisk förlustaffär för alla

Rent ekonomiskt verkar trängselskattens första veckor vara en förlustaffär för alla – utom för staten, förstås.

Nu duggar rapporterna tätt. GP rapporterade i morse om att kommunalt ägda Parkeringsbolaget som förlorat drygt en miljon i parkeringsintäkter räknat bara på en vecka, jämfört med samma vecka förra året. En minskning med hela 30 % mot beräknade 8 %. Och då höjde man dessutom parkeringsavgifterna rejält under försommaren 2012, till exempel höjdes parkeringen på Heden med 20 %. Just på Heden är minskningen av parkeringstimmar som störst: Hela 63 %!

Trenden med att höjda p-avgifter också ger en ökad nettointäkt är alltså bruten. Enligt alla marknadsteorier om tillgång och efterfrågan borde nu p-avgifterna sänkas för att öka beläggningen på Göteborgs parkeringsplatser. Alla som tror på en sådan utveckling räcker upp handen!

Och står parkeringsplatserna tomma i centrala stan lär i alla fall inte handeln där ha ökat. Men några uppgifter om centrumhandeln har dock inte kommit än. Däremot rapporterar GT om att köpcentret i Bäckebol minskat sin omsättning med mellan 12 % och 20 %. GT skriver: “Värst drabbat är Coop forum – som tappat var femte kund på vardagarna. Coop är den butik som ska fungera som magnet – och ska locka kunder till Bäckebol. Handlarna och fastighetsägaren har suttit i krismöte med anledning av situationen.

Tidigare har vi kunnat läsa om att Renova som hämtar hushållsavfall höjde sina taxor från årsskiftet på grund av trängselskatten, eftersom deras bilar tvingas betala skatten till staten.

Alla som kan försöker kompensera sig så gott det går och längst ner i näringskedjan står medborgaren som förstås bara kan drömma om att få höjd lön för att kompensera sina utgifter.  Istället får vi alla betala genom höjda avgifter inom kollektivtrafiken och på alla varor och tjänster vi köper av varandra. Desto mer varor och tjänster man konsumerar, desto fler gånger betalar man för trängselskattens kostnad.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Hej!

  Tack Håkan för en riktigt informativt inlägg.

  Man undrar varför man inte kunde räkna ut detta? Har man varit så fokuserad på trängselskattens intäkter att man helt missat övriga effekter på samhället runt omkring? Vill vi ha sådana politiker som uppenbart inte ser hela bilden?

  För att dessa politiker skall få tillbaks förtroende så måste de godkänna en folkomröstning och följa den annars så lär skadan på förtroendet ta flera årtionden att reparera oavsett vem som sitter på de aktuella posterna… (varumärkes lära for dummies)

  Det absolut trista är att om de hade haft en folkomröstning och det godkändes av folket att “ja vi vill ha trängselskatt” så hade politikerna inte varit i något blåsväder nu. Snacka om att binda ris åt egen rygg…..

  //Sven

 • Enligt ett antal källor så har TS slagit mycket hårt på lunchandet på restauranger. Restauranger runt Backaplan har rapporterat om så mycket som 40% kundtapp. I centrum runt 20%.

  Jag var själv idag på lunch i centrum på en restaurang som brukar vara knökfull, den var knappt halvfull…

  Läget lär vara likadant i Bäckebol…

 • Att lunchandet på restaurang har gått ner kan bero på två saker:
  – Det bär emot att ta bilen genom en betalstation för att äta lunch. Hellre äter man på en restaurang i närheten, eller utan att passera en betalstation. Vissa restauranger borde därmed ha sett en ökad omsättning.
  – Trängselskatten kostar upp till 60kr per dag för en bilägare. Dessa pengar måste komma någonstans ifrån. Troligtvis på minskad konsumtion (eller minskat sparande för den som har den marginalen). 60kr är lite mindre än vad en lunch på restaurang kostar. Medhavd lunch som äts på arbetsplatsen kompenserar privatekonomin för utgiften för trängselskatt.

  Oavsett vilket så slår trängselskatten hårt och orättvist.

 • Jag tror på bägge effekterna rörande lunchandet. Hur som helst så innebär detta att vissa restauranger och affärer i praktiken kommer att gå omkull pga trängselskatten. Tar politikerna på sig effekterna av detta? Nej, det gör de inte!

 • Hej,
  första gången jag söker mig till denna sida. Bra jobbat!!

  Jag själv undviker att passera tullarna när skatten tas ut. Har jag möjligheten att skjutas upp nåt ärende utanför tullarna till helgen väntar jag med det.

  Har förresten sett stor trängsel i lördags på Övre Husargatan. Undrar om det finns nåt samband med att folk körde in till stan utan att betala.

  Till slut en fråga: finns det någon möjlighet att Göteborgs politiker slopar trängselskatten?
  Kan göteborgarna påverka genom att bilda en opinion mot trängselskatten (och utbyggandet av västlänken med sina onödiga stationer)?

 • Läs gärna intervjun med Jonas Ransgård (M) i dagens GP (finns tyvärr inte på webben). Den intervjun känns rätt hoppingivande, rörande hanteringen av trängselskatten framöver.

  Han säger iofs inte mycket i intervjun, men det är det som han inte säger som gör mig hoppfull…

 • Efter att i GP ha sett artikeln om trängselskattens effekter på trafiken norrifrån (http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1239430-nu-tar-var-tredje-bussen?articleRenderMode=article_full_discussion), så lade jag in inlägget nedan.

  Det är otroligt intressant att notera hur man väljer att vinkla statistiken.
  ————————————

  Detta var den mest vinklade artikel jag har läst på länge.

  Minskningen i morgontrafiken på E6 med 1100 bilar har inneburit en ökning av trafiken med 990 bilar på Jordfallsbron. Dvs, i verkligheten är minskningen av trafiken till Göteborg norrifrån enbart 110 bilar, eller ungefär 1%.

  Hur man kan vända detta till att folk numera tar bussen det förstår jag inte.

  Folk norrifrån väljer alltså E45 istället för E6, men de tar fortfarande bilen. Det är den krassa verkligheten…

 • Jag kan till detta också lägga till ytterligare faktorer som Trafikverket i sina analyser totalt verkar bortse ifrån.

  1) E45 var under ombyggnad förra året, vilket drev över mycket trafik på E6 från E45. Denna trafik har ju successivt förvunnit under hösten. Dessutom så tar även trafik från Kungälv E45 numera, om det innebär att de kan undvika trängselskatten. Detta borde dessutom ha lett till en minskning av trafiken på Jordfallsbron, men den senaste veckan hade vi en ökning med 39% där. Detta antyder alltså att antalet bilar som väljer “smitvägen” via E45 är än större än de 990st som refereras till i presentationen frå Trafikverket.

  2) Gratisåkarkorten som delats ut har drivit ut kollektivtrafiken så att folk som åker med den åker längre sträckor, exempelvis så åker många Kungälvsbor från Eriksdal normat sett pga att det kostar mindre än hälften av kostnaden för att åka från hållplatsen innan. Har man ett gratiskort så kommer många istället att välja bussen från Kungälvs C (Stenungsundsbussen), vilket i sig inte ökar antalet kollektivtrafikresor, men kommer att fylla på de Expressbussarna mer än tidigare. Detta skulle också förklara varför man i praktiken inte ser någon ökning alls på Grön Express från Kungälv, en ökning som borde ha märkts pga ökat kollektivtrafiknyttjande iom provåkarkorten.

  3) Bussiffrorna görs som en jämförelse med december och inte med januari förra året. I december åker normalt sett färre buss, då de skall göra julbestyr på vägen hem.

  4) Volvo LV och PV har dragit ned sin verksamhet. Jag tror att om vi inte hade haft en lågkonjunktur så hade den totala trafiken med bil norrifrån i praktiken ökat, trots TS.

  Alla faktorerna ovan gör att den “fantasktiska” minskningen av trafiken norrifrån (E6 norr om Klareberg) inte alls kan härledas till Trängselskatten, även om den ändå har en viss påverkan. Minskningen är förresten numera bara 11%, eller om man nu rakt av räknar in trafikökningen på Jordfallsbron så är den bara 1%…

  —————————-

  Nu analyserar jag även RV40 och E20:
  1) Trafiken på RV40 har minskat med 1100 bilar. Samtidigt har trafiken på Landvettervägen till/från Partille ökat med 670 bilar. Om vi antar att hälften av den trafiken år “smittrafik” till/från RV40 öst och hälften är till E6S, så har trafiken på RV40 minskat med 670 bilar. Dvs ca 9% (inte 13%).
  2) På E20 är minskningen 400 bilar. Om antagandet med att hälften av trafikökningen på Landvettervägen kom från Rv40, så innebär det att minskningen på E20 enbart är marginell och om man räknar in trafikökningen på Bergsjövägen så finns den inte alls – snarare tvärtom. Nu kan man baserat på detta troligen anta att en större del av trafikökningen på Landvettervägen resulterat i minskning på Rv40, men vi låter detta ligga kvar så här i alla fall…

  —————

  Totalt sett har alltså trafiken på infartslederna (minus E45 som saknar statistik) minskat med 3100 bilar, men 1760 av dessa har flyttat ut på E45, Landvettervägen och Bergsjövägen. Detta innebär att trafikminskningen på infartslederna i praktiken enbart är 3% (inte 8% som anges i materialet).

  —————-

  Slutsats:
  infartstrafiken till Göteborg har i praktiken inte minskat alls, särskilt om man betänker att det säkerligen finns ytterligare bilister som nu åker före 6.00 eller efter 8.30 (som jag ofta gör själv).

  Dvs, all trafikminskning pga TS kan härledas till att Göteborgarna själva kör mindre bil, TS har i princip ingen som helst påverkan på biltrafiken in till Göteborg…

  Extra slutsats:
  Att göra en satsning på Västlänken för att göra det enklare att pendla in till Göteborg är slöseri med pengar (i princip oavsett utförande), då Trängselksatten inte för över trafik från bil till buss/tåg i någon större utsträckning. För att kunna få fler pendlare att ta tåget så krävs något annat än tätare avgångar och längre tåg. Det krävs troligtvis att de kommer fram snabbare till sin slutdestination än vad de kan göra idag, och där tillför Västlänken enbart en marginell nytta. Vill man öka inpendlandet med tåg till Göteborg, så måste man istället förbättra infrastrukturen (buss/spårvagn/tunnelbana) inne i Göteborg för att bli mer konkurrenskraftig.

 • JanB din slutsats korrekt men obekväm. Alla politiker är så inoljade i Västlänkssmör att dom inte på många år kommer våga erkänna att dom haft fel.

  Priset betalar du och jag.

 • Idag kan man läsa i Kungälvsposten att Västtrafik planerar att dra in busstrafiken ytterligare i stora delar av landsbygden i Kungälvs kommun.

  I mitt fall så kommer jag att få 6km (på ganska trafikerad 70-väg) till närmaste busshållplats på vardagarna och 13km på helgerna (jag har 1,6km till hållplatsen på lågtrafikerad väg idag).

  Många av bussarna kommer iofs att fortsätta att gå på vardagarna, men eftersom Västtrafik inte upphandlar dem, så tvingas Kungälvs kommun att upphandla dem som skolskjutsar istället. Skillanden är alltså att enbart skolbarnen kommer att kunna åka med bussarna och enbart i en riktning.

  Billigare för samhället? Definitivt inte! Men på detta sätt så kan regionen vältra över hela kostnaderna för skolskjutsarna på kommunen. Konsekvensen är att barn och ungdomar blir isolerade och beroende av att deras föräldrar kan skjutsa dem överallt. Med den dåliga standarden på vägarna och pga avsaknad av cykelbanor så kan barnen inte ens cykla till sina vänner förrän de når högstadieåldern (många av mina barns klasskompisar bor mer än 10km bort).

  Redan i höstas blev vi av med den enda bussen som gjorde att man kunde utnytja kollektivtrafiken för att ta sig till arbetet. Konsekvensen av detta blev minskat utnyttjande av kollektivtrafiken och konsekvensen av det minskade utnyttjandet av kollektivtrafiken detta ser vi nu…

  I praktiken så innebär alltså det ökade kollektivtrafikutnyttjandet inne i Göteborg att många av oss som bor utanför Göteborg blir av med vår kollektivtrafik, “för att pengarna måste användas där de ger mest nytta”.

 • På lunchen så såg jag att någon skjutit paintball på alla trängselkamerorna på Lindholmsallén. Det kommer att ta en stund att tvätta bort det. Så idag är det nog gratis att ta den vägen…