Fem i tolv reagerar politiker som varit med på besluten

Idag skriver GP att Helena Holmberg (FP), ledamot regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, reagerar på Västtrafiks trafikomläggning.

“Jag uppfattar att Västtrafik på många håll har misslyckats med att föra en dialog med berörda kommuner, förankra och stämma av. Upprördheten på många ställen har också varit stor.”

“Konsekvenserna när Västtrafik inte klarar de enkla och oftast kostnadseffektiva delarna av verksamheten, såsom kommunikation och information, blir att företaget inte heller får credit för de förbättringar och de satsningar som genomförs. Istället blir bara brukare och samarbetspartners frustrerade över brist på lyhördhet och följden blir en kollektivtrafik som inte på bästa sätt utformas efter lokala behov och resandemönster.”

“Ingen gick väl in i den stora omstruktureringen av kollektivtrafiken med tron att dialogen mellan kollektivtrafikutföraren och kommunerna skulle bli sämre än innan.”

Varför kommer denna reaktionen nu som snart är tre år försenad?  Är det konstigt att folk/brukarna reagerar på det “jätteviktiga” kuverten då man totalt ignorerat opinionen i frågan om trängselskatt och den förändring som påtvingas? Gång på gång visar det sig att glappet mellan utförare, politiker och dess medborgare är stort. Vad hade Västtrafik, kollektivtrafiknämnden och politikerna förväntat sig för reaktioner?

Dels drar Västtrafik in linjer för boende som det fungerat förr, dels klär man in förändringarna med politiska budskap och trycker på om hur jätteviktigt alla måste förstå att trafikomläggningen är. Och lägg därtill att allt presenteras som förbättringar, något som tydligen många inte håller med om. Marknadsansvariga för denna kampanj har misslyckats då de tar sig friheten att bestämma om dess förträfflighet utan att flera av deras kunder anser det. Så blir det när det uppstår en gråzon mellan vad som är politik och inte, i budskapen.

Ett tips till Västtrafik: Det hade varit bättre om de endast informerade om trafikomläggningen utan att blanda in politiska aspekter om dess förträfflighet. Men sättet att informera bidrar till att folk känner sig ännu mer åsidosatta. Vilket de med all rätt faktiskt är.

Reaktionen från en resenär som bor i Agnesberg är talande:

“Varför ska det ta mig runt 40-50 min att ta mig till jobbet när det kan ta ca 10-15 min med buss 404/403 ifrån Agnesberg som idag?! Det är inte okej att ta bort våra bussar till stan!! Och nej jag vill inte ta pendeln i Surte på grund av att det kostar mer eftersom att jag åker över en zon och att det tar mycket längre tid. Ta inte bort ett vinnande och bra koncept!!! Tänk lite, inte så kul att betala en stor summa om året för att åka land och rike bara för att komma till jobbet!”

Så, vad ska FP-politikern nu kräva av den styrande majoriteten i Västra Götalandsregionen när hon sitter i samma båt där man tagit beslutet. Vem har den största pajen att kasta?

Jag har skrivit det tidigare och skriver igen. Inga förändringsprojekt lyckas där brukarna inte är med på noterna.

Theo Papaiaonnou
Vägvalet

I Nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4

Lägg till en kommentar

 • Västtrafik hävdar i sitt viktiga kuvert att Alependeln finansieras av trängselskatten. Om ej explicit så implicit påstått i och med formateringen av materialet. Tror inte det kan bli mer lögn än så.

  VT är så politiskt styrt det kan bli med syfte att piska folk till att ge upp en av sina sista friheter, vår rörlighet.

  Hela trängselskatten och transportpolitiken är så styrd av särintressen att resultatet blir total lekstuga.

  Undrar vad ett icke politiskt styrt VT skulle kunna åstakomma i regionen?

  Undrar om göteborgaren någonsin klarar av att slänga det röda oket av självförakt av sina axlar i ett val. Jag tvivlar.

 • Forskarna tycks leva i tron att vi lever i en sörgårds idyll där ingen blir rånad där ingen blir misshandlad.
  Således gäller bil med låsta dörrar till och från arbetsplatsen oavsett årstid oavsett biltullskostnader.Jag vill och tänker inte bli ett misshandelskolli med men för livet.
  Det kallar jag inte för bättre hälsa.

 • Jag instämmer helt med Karl Johan S. Jag bor utanför stan men jobbar inne i centrum och testade under ett halvår att åka pendeln från Lindome till stan. Bortsett från att den var inställd eller försenad var och varannan dag så har jag nog aldrig känt mig mera otrygg. Inte en chans att kliva av när man vill, inte någon kontroll överhuvudtaget förutom möjligtvis någon liten tjej som kollade biljetter emellanåt. De flesta resenärer är förstås vanliga människor som inte gör en fluga förnär, men på de månaderna fick jag vara med om åtskilliga incidenter med onyktra personer som gav sig på helt oskyldiga eller gäng med ungdomar som uppträdde hotfullt mot alla runt omkring. Så vill inte jag ha det.

  Jag väljer också bilen oavsett biltullar och andra kostnader som läggs på oss bilister. Synd bara att man inte bor i stan för då skulle man ju kunna köra omkring med sin bil hur mycket som helst utan att behöva betala en spänn så länge man inte försöker ta sig ut från stadskärnan. Undrar hur det förbättrar luften och miljön?

 • Man kan tyvärr inte komma så mycket längre än så här när man har ett delat ansvar mellan kommuner, Region och stat och där alla försöker driva sina särintressen.

  Med flera parallella styrmedel som dessutom ibland överlappar och ibland inte täcker alls, så blir det så här.

  Ett resonemang runt detta:
  – Trängselskatten kan få över en del på kollektivtrafiken.
  – Bättre turtäthet och nya linjer får över en del på kolelktivtrafiken, men det kostar pengar.
  – Pengarna för att förbättra kollektivtrafiken tas från annan kollektivtrafik som då måste försämras
  – De som får försämrad kollektivtrafik måste börja fundera på att ta bilen, men då de nu får trängselsvgifter så hamnar de i ett moment 22, det blir sämre hur de än gör.
  – De som redan kör bil, får iofs betala mer med trängselavgifterna, än innan, men de flesta av dem måste fortfarande köra bil av olika orsaker, de får (om de har råd) en marginell förbättring av framkomligheten

  Slutsatsen är av resonemanget ovan är att:
  – De som får försämrad kollektivtrafik får en kraftig försämring. Speciellt om de måste skaffa bil och betala trängselskatt också
  – De som har det gott ställt kan fortsätta köra bil, kanske till och med med bättre framkomlighet?
  – De som måste köra bil och har dålig ekonomi, de får en kraftig försämring genom att de antingen tvingas ta dåliga bussar eller måste betala ännu mer för bilen
  – De som redan åker kollektivt och inte får försämringar får rent generellt ganska stora förbättringar

  Dvs, kombinationen av omläggningar av kollektivtrafiken och trängselskatten gör att de som drabbas, de drabbas hårt! Men vilka som drabbas är slumpmässigt, det beror på vart du bor och vart du arbetar, men det har inte så stor betydelse om du kör bil eller åker kollektivt.

  Man får en viss överföring av bilister till kollektivtrafiken, där kollektivtrafiken är ett bra alternativ, men för alla andra blir det kraftiga försämringar!

  Var det detta man ville åstadkomma?

  I Stockholm har man inte alls denna påverkan, iom att det alltid finns god kollektivtrafik till och i trängselskattezonen och att man kan ta bilen till den goda kollektivtrafiken. Så fungerar det tyvärr inte i Göteborg, varken före eller efter omläggningarna av kollektivtrafiken och införandet av trängselskatten. I Stockholm likväl som i Göteborg så undertrycker trängselskatten onödig bilism, men då kollektivtrafiken i Stockholm är så mycket bättre och trängselskatten tas ut på ett annat sätt där, så kommer man inte alls att få samma effekter i Göteborg…

 • Med Lars Backström som VD kan det inte bli anat än fail.
  Han poserade så glatt som nytillträdd VD i Västtrafiks tidning “Strålkastaren” (Jag tror den heter den så) iklädd palestinasjal…
  Vilket säger en hel del…

 • Nej till trängselskatt: nej till begränsning av min frihet då det gäller hur jag ska ta mig till staden. Nej nej nej! Fattar inte hur kan politiker bestämma över att jag ska minska min tid med barnen genom att åka kollektivt! Varför har vi byggt fina vägar om vi ska nu lämna bilar hemma???? Hur kan vi i en stad som har berömda Volvo fabriker införa en skatt som tvingar oss att lämna bilar hemma? Detta kallas stödet till industrin i oroliga tider!?? Nej till trängselskatten i Götet! Nej till komunismen i Sverige!!!

 • Det verkar som att en del har blivit överraskade att införande av ett pendeltågskoncept också innebär matarbussar till pendeltågsstationer som ersätter direktbussar.

  Att investera stora pengar i dyra pendeltågssystem med relativt långa hållplatsavstånd genom inte allt för tätbebyggda områden med relativt måttliga passagerarunderlag det ger i närheten runt stationerna och samtidigt köra direktbussar parallelt för att täcka “ytan” är knappast ekonomiskt rimligt. Det trodde jag att alla begrep eller blivit upplysta om.

 • Jan:
  Det är just utav denna orsak som det är så viktigt att tågen inte går till centralen utan till arbetsplatserna.

  Direkttåg till arbetsplatsen eller ett par spårvagnshållplatser bort (med spårvagn var femte minut, spårvagn för att det går att stå i den) är en nödvändighet om man ska få folk att ta tåget. Notera att bytet tåg/spårvagn måste vara smidigt också…

  Om inte arbetsplatserna och bostäderna ligger längst med pendeltågen så hjälper det inte att bygga Västlänken. Den får ju dessutom inte tillräckligt med kapacitet för att göra någon reell skillnad ändå.

 • pacman42

  Men som du beskriver ser inte Göteborgsområdet eller planerna för en överskådlig framtid ut.

  Men för de som arbetar/studerar på tex. Handels och får en direktbuss till centralen utbytt mot en matarbuss och tåg till Haga kanske västlänken ändå går jämnt ut, om andra betalar.

  Det som jag reagerade emot i diskussionen är att många inte inser att satsningen på pendeltåg till stor del baseras på införande av matarbussar. Bristande information eller bristande förstånd?

 • I mina ögon framstår detta som etter värre än ett par halvfulla SD politiker ute på stan som skriker okvädingsord samt greppar järnrör för 2.5 år sedan ( antar att det är många som gjort mindre smarta drag på fyllan. )

  Här har man, förhoppningsvis varit nyktra, och ändå klantat till det så kopiöst på Värsttrafik?
  Till Värsttrafik rekomenderar jag att ni kollar med Expressen ni kan få svaret “AVGÅ – SLUTA JOBBA -TA TIMEOUT” – om ni felplanerear och står där med brallorna nere.
  Ingen pardon – felplanering tollereras inte – är ni tveksamma så kolla som sagt med Expressen först ( de har facit i alla frågor, samt en otrevlig “gräll” grafik på sin hemsida “kriget är här” ). Man kunde nästan förledas att tro att vi befinner oss i krig. Kanske klarsynt, men det vill man inte veta något om ( skulle vara mot de farliga SD då ). I alla fall ser jag risken som överhängande att mina barn/ barnbarn, om vi fortsätter på medias inslagna väg, får ett helvete längre fram i livet – men det är ju bara svenskar…..
  Obehagligt

  Zeke

 • Jan:
  Just precis, politikerna och tjänstemännen bygger en kollektivtrafik som inte kommer att fungera praktiskt för väldigt många.

  För att lyckas med att få en bra kollektivtrafik så måste man ha en aktiv stadsplanering inte bara i Göteborg utan i hela stor-Göteborg, dvs man måste styra vart verksamheter etableras och vart folk tillåts bosätta sig.

  För detta krävs alltså en plan (stadsPLANering), men den verkar inte riktigt finnas i Göteborgsregionen. Varken i Göteborg, eller i kranskommunerna.

  Hade man levt som man lär så skulle man exempelvis inte ge bygglov till hus i Tjuvkil i Kungälvs kommun, Skola och förskola finns i Kärna 5km söderut. Närmaste affär är också i Kärna. Från Kärna finns dock inga vettiga kommunikationer. De finns dock på Marstrandsvägen genom Tjuvkil. Finns inte en chans att de som bosätter sig där klarar sig utan bil. Antalet bofasta i området Tjuvkil-Kärna beräknas med att öka med ca 50% på några få år. Däremot så klarar bilvägarna från Kärna (Kornhalls färja och vägen mot Kungälv genom Ytterby) inte fler bilar. Inte heller Marstrandsvägen klarar av mer trafik. Men E6 norrifrån är ju full. Då kan vi naturligtvis räkna med att Västtrafik satsar på kollektivtrafiken i detta området? Den 9:e december dras ett flertal bussar in och INGA tillkommer…