Flera saker sker utan trängselskatt

I dagarna kan man läsa en hel del som tåls att fundera på. Om vi börjar med den snabba och massiva ökningen av kollektivresandet i dagens GP.  Resandet ökar rekordsnabbt enligt VD Lars Backström på Västtrafik:

“Vi har redan nu så många resande som vi hoppades få 2013 när trängselskatten införts i Göteborg.”

Trots att det strömmar in pengarna pengar till Västtrafik så måste taxorna höjas. Argumentet är att en massiv satsning görs på tågtrafiken nästa år och det kostar pengar. I en debattartikel i GT undrade Vägvalet hur detta går ihop. Från 2013 får alla betala mer för kollektivtrafiken, antingen via högre biljettpriser, via region­skatten eller trängselskatten. Genom att nu höja taxan i kollektivtrafiken ser man effektivt till att de flesta bilisterna även fortsättningsvis väljer bilen och betalar in sin trängselskatt.

Västtrafiks vice VD Roger Vahnberg svarade i en replik:

“Oavsett Vägvalets farhågor så väljer allt fler att resa kollektivt, bara i år ligger den faktiska resandeökningen med Västtrafik på nästan 10 procent.”

Men var inte trängselskatten till för att “reglera” och flytta över resenärer till kollektivtrafiken? Det verkar ju tydligen som den ökat utan trängselskattens genomförande!

Men hur mycket skattehöjning kommer det att bli för medborgaren i Västra Götalandsregionen till slut? Det har flaggats för att ett nytt biljettsystem ska tas fram, tåg ska köpas, perronger ska förlängas m.m.

Presentationen av ökningen är intressant i sig då det sägs att spårvagnstrafiken har ökat med 18,3 procent, men i själva verket är siffran uppjusterad p.g.a. att många resenärer inte stämplar sina kort. Jag håller ändå med Lars Backström att det är en avsevärd ökning trots allt men förstår inte varför statistiken måste krånglas till.

Partihallslänken är nu invigd och jag körde faktiskt över den igår för att se hur det var. Den var lite häftig att köra över då belysningen är infälld i brobarriärerna med LED-lampor en meter upp från körbanan istället för traditionell gatubelysning. På Vårt Göteborg hemsida 2003 skrev man följande:

“Den nya Partihallsförbindelsen förväntas bli den stora kökortaren som bilisterna vid Tingstadstunneln har väntat på.”

Helt utan trängselskatt!

Till sist kan vi idag läsa i GP under Teknik och Trender att Göteborg är femma på bilkötoppen i den nordiska topplistan. Men i Göteborg belastas bara 12 procent av gatorna dagligen med bilköer. Detta jämfört med Stockholm där det är 31 procent, med trängselskatt!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Intressant att Roger Vahnberg oxå skriver “Men för Västtrafik gäller också att vi måste använda de skattemedel och biljettintäkter vi får på det mest effektiva sättet”

  Det borde inte bara gälla västtrafik att vara effektiva, utan alla våra politiker då det resonemanget ju inte alls tycks gälla trängselskatten och byggandet av Västlänken. Det får ju tydligen kosta precis hur mycket som helst att driva och att bygga…

  Kanske kan Göteborgs politiker gå på kurs hos Roger så att de oxå lär sig använda skattepengar på det mest effektiva sättet…

 • @Fredrik Ja, men detta visar ännu mer att projektet Västlänken inte har någon bäring mer ett drömprojekt som ska legitimera trängselskatten. Alla är så nöjda att de fått “sin” del i det Västsvenska paketet.

 • Theo skriver att “Genom att nu höja taxan i kollektivtrafiken ser man effektivt till att de flesta bilisterna även fortsättningsvis väljer bilen och betalar in sin trängselskatt”

  Det finns inget belägg för ett sådant påstående. Precis som bilister har kollektivtrafikresenären en hög acceptans för högre priser. Bilister väljer inte kollektivtrafiken efter pris, utan i första hand pga tillgänglighet. Vill man få fler att åka kollektivt krävs nyinvesteringar i alternativ (en så stor prisförändring som trängselskatt har däremot även en direkt effekt på trafikvolymen).

  “…Eftersom den genomsnittliga priskänsligheten är låg, och långt under -1,0 finns det ett betydande utrymme för att använda prismekanismen för att kompensera för kostnadsökningar. Det blir då ett visst efterfrågebortfall som kan begränsas och i vissa fall elimineras genom en mer marknadsanpassad prissättning.”

  Källa: http://www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/Transporter/Infrastruktur/Koll_Marknandsanalys%202006-09-27.pdf

  • Daniel Bergkvist: Tack för det långa uppehållet på sex timmar!

   Precis som bilister har kollektivtrafikresenären en hög acceptans för högre priser.
   Du bara snackar strunt. Det du kallar acceptans är inget annat än att man inte har något val. Säg att Västtrafik höjer taxan med 10%, hur många tror du då har råd att byta till bil istället? Speciellt om man (som du vill) samtidigt höjer kostnaden för det trafikslaget lika mycket. Hur menar du att man ska ta sig till jobbet om man tycker biljettpriset är för dyrt och man inte kan välja cykla eller gå? Nä, just det, man får snällt betala vad det kostar. Kom ut till oss andra i verkligheten!

   Genom att höja kostnaderna på både bil- och kollektivtrafik ser man effektivt till att det inte lönar sig att byta – antingen i tid eller pengar.

  • Daniel Bergqvist: Artikeln i fråga hade vi förstås redan läst. Vad har den med det faktum att trängselskatten är orättvis att göra?

   Uppmanar dig dessutom att läsa kommentarerna under artikeln från de som sitter på andra sidan av staketet och tvingas betala. Här följer ett axplock:

   Och tidsförlusten för oss långväga SL-pendlare då? Med vilken teoretisk datorsimulering räknas våra väntetider på hållplatserna om till heltidstjänster? De akademiska simulanterna leker som de vill med sina siffror och teorier. Förvillade av hypoteser jämför de något som aldrig inträffat med verkligheten! Har de inte förstått skillnaden mellan subjektiva hypoteser och objektiva, verkliga fakta?

   Trängselskatter är bara desperata nödlösningar när man misslyckats med allt annat.

   Jag upplever att Stockholms bilisthatande politruker och deras tjänstemän håller på att förskingra VÅR stads tillgänglighet in absurdum.

   Jag trodde ju i min enfald att trängselskatten var ämnad just för att förmå bilister att välja genomfartsleder istället för att köra genom stan. Blir bägge avgiftsbelagda så kan man ju lika gärna välja att köra genom stan. Ska alla som kör förbi stockholm ska betala trängselskatt?

   Vansinne att avgiftsbelägga essingeleden när det inte finns alternativ. Dessutom så går trängselskatten inte till infrasturktur och kolektivtrafik utan rakt in i statskassan, den har blivit en kassako för staten.

   Otroligt att en avgiftslösning är den enda lösningen fyra trafikforskare kommer fram till! Har vi total brist på nytänkande och kompetens inom vår forskarkår? Det är mer oroande än trängseln.

   Ni fyra har säkert rätt i att inte den framkalylerade tiden undanhålls bilköer, men vi står faktiskt motsvarande tid på SL istället. Så det är ingen kostnad Stockholm Stad eller någon annan del i Stockholm besparat sig från, eller en ökande kostnad man sluppit genom trängselskatterna.

   Ja, vad vet några forskare om trafiksituationen? Jag har kört bil in till arbetet i Stockholm under 10 års tid. Innan skatten tog det aldrig mer än 30 minuter till jobbet. Efter skatten infördes tar det aldrig under 45 minuter till jobbet.

   Utmärkt. Då kan vi även avskaffa fordonsskatt, vägskatt och all annan skatt som redan betalar “underhåll” på Stockholms gator och vägar.

   Jag förväntar mig dock inte att du kan ta till dig dessa människors åsikter, det har du med klar tydlighet visat tidigare.
   Eftersom du inte hade nytt att komma med om hur trängselskatten slår orättvist så tackar vi för inpasset för den här gången och avslutar diskussionen.