Folkomrösta om trängselskatten!

Fem procent av göteborgarna har nu sagt sitt genom att skriva under namnlistor för att kräva folkomröstning. Det är faktiskt lite mer än så eftersom vi idag uppnått 22 400 namnunderskrifter som innebär 5,5%. Att göra sin röst hörd på detta sätt är en demokratisk rättighet som finns beskriven i kommunallagen. Ledande politiker är inte sena med att “respektera” aktionen, men ser det svårt att bryta ut och folkomrösta just om trängselskatten.

Anneli Hulthén (S) säger i GP:

“Ärendet är färdigbehandlat och vi kan inte folkomrösta om en del av infrastrukturpaketet. I så fall skall vi också folkomrösta om kollektivtrafikens utbyggnad, Marieholmstunneln och en ny Göta älvbro och det är ingen intresserad av. Trängselskatten är en del i paketet.”

Kom då ihåg att Anneli Hulthén var den som sa att trängselskatten inte kommer att införas utan folkomröstning. Inställningen är underlig då 75% av göteborgarna vill ha en folkomröstning enligt GP:s enkät.

Nu börjar ordklyveriet. De lösa argumenten blir att det är ett enda stort paket och då kan man inte bryta isär det. Varför inte? Det är ju det som är hela poängen. Om göteborgarna säger nej i en folkomröstning, får man ju revidera “paketet” och ta bort delar som inte finansieringen räcker till. Vi kan då börja med att slopa Västlänken som utgör 20 miljarder. Börja undersöka alternativa finansieringsalternativ och genomför övriga projekt som är nödvändiga. Kanske börja se över kollektivtrafiken som kan ge göteborgarna möjlighet att ställa bilen. Ta en diskussion med staten igen och påpeka att opinionen inte vill finansiera genom trängselskatten.

Glöm dessutom inte bort att det är politikerna i Göteborg som paketerat in trängselskatten i ett alldeles för dyrt omslagspapper. Varför skulle denna självvalda åtgärd göra Hulthéns löfte om folkomröstning värdelöst?

Är det inte det ena så är det det andra! Under valkampanjen var argumentationen att Riksdagen har bestämt. Detta har vi punkterat eftersom finansdepartementet dementerar detta i ett brev. Läs blogginlägg om det här.

Infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd (M), påpekade när hon var i Göteborg senast att Göteborg med dess hamn är en viktig del av infrastrukturen i Sverige. Varför ska endast göteborgarna finansiera en så central del av infrastrukturen? Tidigare har staten deklarerat att Göteborgs Hamn är en nationell angelägenhet. Varför har staten lyft bort sitt ansvar? Och varför går ledande lokalpolitiker i Göteborg med på detta?

Det är uppenbart att ledande politiker i Göteborg sätter sig över folket som valt dem. Vad är så fel med att låta göteborgarna avgöra framtiden? Har de mindre kompetens än sittande politiker? Vid senaste fullmäktigemötet yttrade en ledamot att han var vald för att ta tuffa beslut vilket många instämde i. Men har de glömt att de är folkvalda? För jag tror inte väljarna valt någon för att göra saker mot deras vilja.

Mest fascinerande är att de etablerade partierna anser att folkomröstningen redan varit den 19 september. Och eftersom Vägvalet endast fick 5 mandat anser man sig ha fullt stöd att genomföra trängselskatten! En uppmaning till alla er som röstade traditionellt är att säga ifrån så att man inom era valda partier förstår att folket inte vill ha trängselskatt oavsett vad man röstade den 19 september.

Låt göteborgarna folkomrösta och anpassa visionerna därefter. Gör om, gör rätt!

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Vilket otroligt arrogant sätt att uttala sig på:
    “Anneli Hulthén säger att man skall ha respekt för aktionen och kommunen skall behandla frågan på sedvanligt sätt men någon folkomröstning blir det inte.”
    Har frågan redan behandlats eftersom hon så tvärsäkert kan säga att det inte blir nån omröstning? Man blir ju mörkrädd av hur vår demokrati fungerar och hur maktfullkomna vissa är…
    Nu är det hög tid att våra politiker sväljer stoltheten och ger oss den folkomröstning vi har rätt till!

  • Fy vad maktfullkomligt Hulthén uttalar sig!! Skrämmande för demokratin att inte tillåta en folkomröstning om trängselskatten.

  • ….och sossarna undrar varför de backade i valet. Här har man svaret klart och tydligt. De representerarar inte de som valt dem. Det är ett brott mot demokratin att inte genomföra folkomröstning.