Folkomröstning = spektakel

Nu när folkomröstningen om trängselskatten ser ut att bli av, flockas diverse (självutnämnda) experter för att göra sina analyser om när/var/hur. I många fall övergår analyserna i personligt tyckande som, om de förblir oemotsagda, fastslås som sanningar, trots att de i flera fall är gripna ur luften.

I dagens nätupplaga av GP gör Ulf Nyström en egen analys av läget.

“Politikerna i Göteborg är inte bundna av resultatet av en folkomröstning, resultatet är enbart rådgivande.

Det är riksdagen som beslutat om trängselskatt i Göteborg från och med år 2013 till och med år 2037 och det är endast riksdagen som kan upphäva trängselskatten i förtid.”

Att vi efter tre års debatt fortfarande har en trafikjournalist som själv formar sin fakta är anmärkningsvärt. Vi frågade själva Finansdepartementet redan 2010 vem som äger frågan om trängselskatten och fick följande svar med diarienr FI2010/4602:

“Det finns inget krav på att införa trängselskatt, men Göteborgsregionen har begärt att trängselskatt ska införas i Göteborg. Det finns ett riksdagsbeslut på ett införande av trängselskatt, men det är ju givetvis möjligt för riksdagen och regering att ta tillbaka förslaget om Göteborgs kommun inte vill införa ett sådant skatteuttag.”

Att Riksdagen skulle tvinga Göteborg att fortsätta med trängselskatt efter ett nej i en folkomröstning är högst osannolikt. Det skulle skapa en en kris mellan riksdag, region och kommun. Och så funkar det inte i en demokrati.

Infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd har själv sagt på Twitter:

Staten har huvudansvar för finansiering av infra. Medfinansiering frivillig, ändå bra för effektiva lösningar. Mer om detta i #infraprop

Medfinansiering är frivilligt. Med detta sagt kan det konstateras att Ulf Nyström presenterar egna “sanningar” i Västsveriges största morgontidning.

Nyström påstår också att satsningar måste lösas med skattehöjningar och använder sig av skrämselpropaganda:

“Eftersom en del av paketet betalats när trängselskatten avskaffas motsvarar den avskaffade trängselskatten troligen en höjning av kommunalskatten i Göteborg med 60-70 öre vilket innebär 3 000 kronor mer i skatt per år för en medelinkomstfamilj i Göteborg.”

Inte ett ord om att paketet kan bantas ned. Och inte ett ord om att en medelinkomstfamilj med bil idag råkar ut för skattehöjning med 7 000 – 8 000 per år och bil. Tvärtemot vad Nyström påstår vill vi hävda att det är högst osannolikt att Göteborgs politiker skulle gå med på att låta hela trängselskatten omvandlas till en kommunalskattehöjning i bara Göteborg. Det finns inte någon politiker som uttalat sitt stöd för en sådan lösning. Flera ledande politiker som exempelvis Anneli Hulthén har tvärtom pekat på det absurda med att göra så.

Vägvalet har presenterat ett alternativt paket som kan genomföras utan höjning av en enda skattekrona. Och om man väljer att höja så blir det långt ifrån de påstådda 60-70 ören som Nyström skriver om då paketet är nedbantat till 14,25 miljarder kr istället för 34 miljarder kr.

I en annan artikel i papperstidningen uttalar sig, enligt GP, “en av landets mest välmeriterade valforskare” och “professor i statskunskap på Göteborgs Universitet och ansvarig för det svenska valforskningsprogrammet”, Henrik Ekengren Oscarsson.

“När allt kommer omkring är resultatet i en folkomröstning rådgivande. När hela spektaklet är över är det ändå en nyvald kommunfullmäktige som i oktober 2014 ska besluta om resultatet ska följas eller inte.”

Spektakel? Vad menar egentligen Oscarsson? Han förminskar varje medborgares rätt till folkomröstning, enligt en framröstad grundlag av Riksdagen, till ett spektakel! Är de allmänna valen också ett nödvändigt spektakel?

Vi uppmärksammade tidigare, i september 2010, ett uttalande i radio p4 från samma Oscarsson, där han felaktigt påstod att det i ett kommunalval i Göteborg krävdes 8 500 röster – motsvarande tre procent av rösterna – för att komma in i fullmäktige. Att han dessutom yttrade samma sak tre gånger i programmet gjorde inte saken bättre. Ingen kan veta hur hans slarviga påstående påverkade enskilda väljare i valbåset.

Oscarsson väljer också att problematisera folkomröstningar. Det känns som att han gör det utifrån den gamla lagen om folkinitiativ.

“Allt det här blir nu i föremål för en politisk kamp. Det är olyckligt att man kan sitta och lista den här typen av strategiska övervägningar. Det gnisslar när det gäller våra möjligheter att använda direktdemokratiska inslag i den representativa demokratin.”

Han fortsätter och säger att det inte fungerar:

“Det blir en massa strategiskt manövrerande. Förlorarna –vilka de än blir – kommer alltid att kunna säga att ”det här gick inte till på ett acceptabelt sätt”.”

Men vänta lite nu. Strategiskt manövrerande har ju pågått alltsedan man tog beslutet om trängselskatt. Det medförde att ett nytt parti uppstod inom ramen för den representativa demokratin. I politiska frågor finns väl alltid förlorare och vinnare? Nu är dock skillnaden att man försöker köra över en majoritet som är emot trängselskatt. Är det ok?

En av avsikterna med den nya lagen var just att fler folkinitiativ skulle utmynna i folkomröstningar och att politikernas påverkan av till exempel frågeställningen skulle minska.

Oscarsson ser dock gärna att vi har fler folkomröstningar för att lära oss:

“En god praxis kan bara växa fram genom att vi anordnar folkomröstningar oftare än i dag. Då kan vi lära oss att använda dem som det är tänkt, nämligen som ett värdefullt och viktigt komplement till den representativa demokratin.”

Sedan 1994 har vi haft fem allmänna val. Som professor i statskunskap borde Oscarsson veta att det fram till dags dato har det i Sverige väckts över 100 folkinitiativ sedan 1994. Knappt en 15-tal ledde till folkomröstning. Det är väl ganska många för att lära sig något? Men det man verkligen lärde sig var att man var tvungen att förstärka lagen för att ge mer legitimitet till folkomröstningar, som annars avslogs av ren slentrian. Oftast för enkelt på grund av att det störde politikernas planer. Senast i raden var det Vägvalets folkinitiativ som samlade 28 000 namn.

I en tredje artikel i GP:s pappersutgåva finns en del konstigheter i den analys som görs om hur, var och när en folkomröstning ska hållas. Bland annat hur frågan ska formuleras och genomförandedatum. Enligt förarbetena till lagen om förstärkt folkinitiativ är det viktigt att få bra valdeltagande för att undvika ifrågasättande av ett lågt röstdeltagande från de folkvalda. Fullmäktige ska inte heller försöka manipulera frågeställningen på valsedeln.

Det är väl givet att ett genomförande ska ske i anslutning till de allmänna valen då vi vet att valdeltagandet i dessa val är högt? Allt annat är ju ett försök för att förminska ett resultat (bara aktuellt om det blir ett Nej förstås). Vägvalet kommer att respektera utfallet oavsett då vi anser att det viktigaste är att vi får ett trovärdigt resultat som vi kan följa utan att det ifrågasätts. Oavsett ett ja eller nej till trängselskatten.

Vägvalet vill endast en sak: Att återupprätta demokratin i en fråga som tagits odemokratiskt över huvudet på göteborgarna. Låt därför folket rösta om trängselskatten och endast den!

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Herr Nyströms mest demagogiska vulgärpropaganda är när han raljant skriver i GP om att alternativet skulle vara att hela regionen skulle vara med och finansiera det västsvenska paketet med en höjning av regionskatten.

  Herr Nyström skriver:

  “..Bekostas den aktuella delen av Västsvenska paketet i stället genom höjning av landstingskatten med cirka 20 öre innebär det knappt 1 000 kronor mer i skatt per år för en medelinkomstfamilj i Västsverige…”

  “..Att tvinga pensionärerna i Gullspång och Bengtsfors att betala för Sörredsmotet som till 95 procent används av göteborgare kan bli politiskt svårt…”

  Maken till fulare demagogi får man leta efter !!
  Men herr Nyström är nog desperat nu för att att inte “folket” lytt de som “vet bäst”!

 • Kollektivtrafiken kostar oss c:a 90 öre i landsstingsskatt. Eftersom den används till 75% av göteborgare så betyder det att våra stackars pensionärer i Gullspång tvingas betala närmare 70 öre i skatt för bl.a. de fantastiska spårvagnarna.
  Jag hoppas Nyström spinner vidare på de stackars pensionärerna i Gullspång får bära på sina axlar, för det var väl inte så att han bara ville samla extremt billliga poäng?

 • Jag rekommenderar alla som inte accepterar denna vulgärpropaganda att säga upp sin prenumeration på GP. Varför vill någon betala för att få maktens megafon tryckt mot örat?

 • Genomgående i uttalande som görs av inbitna TS/paket-förespråkare är att det i samband med kostnader eller delar av paketet som eventuellt inte skulle genomföras alltid ska lyftas fram något av de i sammanhanget nästan obefintliga projekt som förbättrar framkomlighet med bil. “Pensionärerna i Gullspång och Bengtsfors vill inte betala för Sörredsmotet”, “då kanske vi inte kan bygga ny älvtunnel eller älvbro”, “paketet innehåller många satsningar för ökad framkomlighet i vägnätet”, osv. Man vill liksom få det att framstå som att paketet det till stor del förbättrar för bilister, och att massor av förbättringar för bilister kommer gå i stöpet om inte hela paketet blir exakt såsom tänkt. Det är måhända en förstålig skrämseltaktik om man älskar TS, men det blir så genomskinligt. Alla som är någorlunda insatta i paketet vet att man de facto kan sätta likhetstecken mellan paketet och VL plus TS. Allt annat är bara småsmulor. Paketet är i sin grund och botten bilfientligt, det går ut på att ta pengar från bilister och överföra till tågresenärer samt att prioritera ner framkomlighet med bil. Det har ju varit glasklart hela tiden i politikers uttalanden (även om det klätts i något svepande och förskönande ordalag), i paketets propagandabrev som skickats ut, i radioreklamen som gått ut, mm att bilen ses som något väldigt oönskat som ska bort.

  Varför väljer inte Nyström mfl att säga att pensionärer ute i regionen inte vill betala för bussfiler i Göteborg som de inte har ett endaste dyft nytta av? Varför sägs inte “då kanske vi inte kan bygga tågtunnel till Haga för 25-30-40 miljarder”? Kanske för att det då plötsligt inte låter alls lika skrämmande för bilister, utan för många istället rent positivt, vad vi eventuellt har att “förlora” på att TS försvinner?

  • Svenne: Bra synpunkter. Klipp ur ditt inlägg och publicera det på Ulf Nyströms blogg på gp.se. Så får vi se om du får någon reaktion.

 • Varför skall jag då betala för att pensionärerna ute i Gullspång skall ha bra vägar och kommunikationer om de inte får betala för att få tillgång till VL? Nyström är korkad och en inbiten vänsterist som bara kan repetera vad kråkorna i nästet sagt!

 • GP har svalt politikernas siffror om hur mycket kommunalskatten måste höjas. De kan inte räkna.

  Det kanske är viktigt att de rätta siffrorna räknas fram till omröstningen så att folk får veta och ha riktigt underlag för sitt beslut.

 • Är det inte önskvärt att vi försöker stöpa om samhället i en mer hållbar riktning än att prioritera framkomlighet för personbilar, utglesning och därmed ökat transportbehov?

  • Jonas: Inte för att jag förstår vad din fråga har med blogginlägget att göra, men är det inte önskvärt att väljarna får sin lagstadgade rätt till att folkomrösta?

 • Dagens ledare i GP tar också upp frågan, och för egen del så är det ett nej för att fälla det nuvarande trafikpaketet med Västlänken.

  Det finns bättre lösningar, och om målet är att få folk att åka kollektivt mer så bör målet vara att förbättra kollektivtrafiken för de mål som idag inte har en hög andel kollektivtrafiksresenärer.

  Själv har jag funderat i banorna att så mycket som möjligt använda befintliga järnvägssträckningar och ytor som idag har relativt lågt attraktionsvärde på grund av närhet till trafikleder och liknande. Min idé finns här: http://www.bedug.com/?q=node/67

  Visserligen är det två frågor;
  1. Trängselskatten är galen för den slår snett och är väldigt trubbig.
  2. Lösningen Västlänken är dels en halvmesyr för att den inte löser problemet helt, dels är den oerhört dyr för vad man får. Den handlar om ungefär samma pengar som årsbudgeten för Island eller Kongo (välj själv).

  Med ett så pass stort projekt som dessutom handlar om stora summor känns det som om det finns stor risk att en stor del hamnar i fel ficka. Med tanke på hur “bra” det gått med Spårvagnarna och de mutaffärer som flutit upp så känns det verkligen riskabelt.

 • Bra inlägg Svenne .. Jag undrar dessutom hur Nyström tänker .. Sörredsmotet är väl till för hamnen mest ..

 • Varför föreslår inte Nyström att västlänken betalas med banavgifter som förs vidare till biljett och månadskorten? Då får de som bor i kranskommuner och arbetar i centrala vilka är de som främst kan ha nytta av Västlänken med brukaravgifter betala den regionala delen.

  Hoppas också Nyström är konsekvent kan föra sitt resonemang vidare för hela den helt eller delvis skattefinansierade sektorn. Man kan undra vilket samhälle han och GP förespråkar.

 • @Jonas
  Nej, det är inte önskvärt att en liten klick missbrukar sin makt genom att försöka stöpa om samhället så som de önskar. Samhället, det är vi alla som bor här och vi vill kanske inte bli tvångsomstöpta.

 • Jonas:
  Ett mer hållbart samhälle får vi om vi ine bygger Västlänken. Regionförstoring försämrar möjligheterna till miljövänligt leverne. Vill man förbättra miljön så gör man långväga arbetsresor dyra och ordnar med billiga resor inom staden.

  På detta sätt får man en förtätning av staden och ett miljövänligare samhälle.

  Notera att varje gång man förbättrar kollektivtrafiken med tåg så ökar bilåkandet i området som får bättre kommunikationer…

 • JanB har en poäng där, en tätare stad med blandade funktioner så att man kan bo närmare jobbet och som ger underlag till service i närområdet är precis vad vi behöver för ett hållbarare samhälle. Men då måste vi ställa krav på att snabba upp planprocessen, men också på att planerna verkligen innehåller tydliga krav på blandstad.

  För att möjliggöra detta krävs också satsningar på att ge utrymme för cyklister och fotgängare och en effektiv kollektivtrafik.

  Håller också med om att transporter i allmänhet borde vara dyrare, särskilt de som inte är hållbara.