Folkpartiet, vart tog det liberala vägen?

Folkpartiet har nu äntligen bestämt sig. De säger nej till en folkomröstning. Ett nej som de ruvat på rätt länge eftersom deras stämma ändå gav en indikation om detta.

Men vad hände på vägen med liberalismen som är Folkpartiets kärna. Vart tog den egentligen vägen?

Motiveringarna om varför vi inte ska genomföra en folkomröstning är ytterst märkliga.

Helene Odenljung (FP) säger följande i GP:

“Det är inte rimligt att ta om frågan från början igen och då bara ifrågasätta finansieringen. Skulle det bli ett nej till trängselavgiften kommer göteborgarna att få betala hela paketet på egen hand.”

Att göteborgarna skulle få betala hela paketet själva är ren och skär spekulation, eftersom ingen egentligen försökt omförhandla paketet. Skrämselpropaganda helt enkelt.

Vidare säger hon:

För oss är paketet bara början. Vi behöver fler satsningar på infrastrukturen, inte hindra de som redan är beslutade och som redan har varit uppe som en fråga i ett val.

Odenljung avfärdar lagen om det förstärkta folkinitiativet. En laglig rätt som finns i dagens Sverige, lika lagligt som de allmänna valen. Folkinitiativ kan väckas för nya och gamla frågor och även för att kunna riva upp redan fattade beslut av politiker som till exempel inte lyssnat på sina medborgare. Antingen har hon inte förstått detta, trots att hennes parti röstade för lagändringen, eller så lyssnar hon fortfarande inte.

Odenljung fortsätter i GT:

“Vi älskar inte trängselskatten, men vi accepterar den som ett sätt att medfinansiera det paket som vi faktiskt behöver och har längtat efter i den här regionen under lång tid. Så frågan är inte ny, utan vi tycker att den har varit uppe och att folk har haft möjlighet att ta ställning till detta.”

Det är en underdrift att tro att folket verkar ha längtat efter trängselskatten. Och att de skulle ha haft möjlighet att ta ställning till den är ju också en total missbedömning med tanke på folkomröstningskravet som nu finns. Dags att vakna upp i verkligheten.

Vidare säger Odenljung att Folkpartiet jobbar för förändringar kring trängselskatten:

“Vi har föreslagit att man ska utreda några stationers placeringar, och stationen på Älvsborgsbron tycker vi ska tas bort så fort som möjligt. Vi tycker inte att det är perfekt, men vi tycker att det är bättre än att vi höjer skatten. Och vi behöver det här paketet.”

Om man tittar på förra citatet där Odenljung påpekar att frågan inte är ny så undrar man var hon själv varit de senaste tre åren? Hon kastar fram att ta bort trängselskatten på Älvsborgsbron när hon vet, eller borde veta,  att cirka 20% av intäkterna kommer därifrån. Det är ju lika illa som när hon oroar sig för hur man ska agera vid ett nej till trängselskatten i en eventuell folkomröstning. Ja, Helene Odenljung, hur ska du kunna ta bort stationen från Älvsborgsbron? Varifrån ska pengarna komma?

Lika otydlig är hon i P4 Göteborg på frågan om varför är inte en folkomröstning rätt väg att gå:

“Därför att det är för otydligt. Om man ställer den frågan som folkinitiativet samlats kring, och utan att veta vad ett resultat av en sådan folkomröstning får för effekt på paketet, så kan vi inte säga ja.”

Märk också hur hon utgår hela tiden ifrån att det blir ett nej till trängselskatt. Och om det blir det finns det flera olika scenarier efter ett eventuellt nej i en folkomröstning. Det kan vara skattehöjning, ett nedbantat paket, mer statliga pengar och många flera alternativa lösningar.

Folkpartiet har tappat sin trovärdighet som ett liberalt parti med sitt nej till folkomröstningen. Folkpartisterna borde nog läsa på vad ordet egentligen betyder:

Liberalism (av liberal), samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum. Liberalismen urskiljer två huvudvarianter av frihetsbegreppet: frihet från tvång resp. valfrihet. Den förstnämnda avser rätten till politisk frihet, frihet från förtryck, tortyr och censur samt rörelsefrihet. Valfriheten avser människors rätt att fritt välja arbete, bostadsort och fritidssysselsättning, liksom konsumenternas rätt att fritt välja varor och tjänster samt rätten till etablering av företag (näringsfrihet).

Källa: Nationalencyklopedin

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Helene Odenljung har i alla fall lyckats med en sak, och det är att hon helt har trollat bort möjligheterna att få min röst i nästa val efter detta.

 • Folkpartiet är nu ett icke – liberalt parti i Göteborg, har dessutom orsakat alliansen en mycket osäker framtid i Göteborg då FP’s trovärdighet nu har rasat ner till MP nivå.

 • FP:s och KD:s ställningstaganden i folkomröstningsfrågan innebär i praktiken slutet för alliansen i Göteborg. Folket kommer nu att placera dessa två småpartier i samma rödgröna bur som S/MP/V. Därmed har de deletat sig själva från den politiska arenan. Det sorgliga är att de inte begriper det själva. Odenljungs uttalanden i media visar åter att hon inte förstått vad det handlar om. Och FP som skall vara ett liberalt parti. Ajöss Odenljung och David!

 • FP är traditionellt socialliberala, detta gör att man kan välja sida. I detta fall (likt s, v, mp, kd) har man valt den socialistiska och dikterande ideologin.

  Finns bara två parier som står upp för demokratin i gbg, kanske även moderaterna men dom har Mycket att bevisa.

 • Theo: Anser du att man behöver förhandla om paketet om man tar bort trängselskatten?
  Du skriver det själv som ett alternativ.

  Vilka alternativ vill du se på valsedeln? Har du förslag på utformningen?

 • Jag har mailat KDs och FPs ledamöter i Göteborg både före och efter deras ställningstaganden. (Den ende som bemödat sig att svara är David Lega. Svaret var visserligen inget som föll mig i smaken, men åtminstone ett svar). Då jag röstat på FP i 20 år, både lokalt och i riksdagen, har jag även skrivit till J Björklund om min oro för just detta att FP i Gbg tagit ett tydligt anti-liberalt ställningstagande i en väldigt grundläggande demokratifråga. När detta sker i landets näst största stad får man sig såklart en tankeställare på om FP överhuvudtaget har en liberal grund längre. Lokalt, och eventuellt nationellt, är min röst förlorad för FP. Vad är nästa steg, ska stans politiker bestämma att det allmänna kommunvalet 2014 inte ska hållas för att de inte gillar opionsläget och att det inte går att i förväg säga precis hur framtiden kommer utforma sig med de olika valresultaten? Dessutom har ju frågan om vilket parti man ska rösta på redan varit uppe i valet 2010 så då är väl det (med deras logik) en i demokratisk ordning redan avklarad fråga…

  Min uppmaning är att skriva till Moderaternas ledamöter, där finns enl uppgift minst 4 potentiella “vildar” i folkomröstningsfrågan, som kan stjälpa åtminstone första omgången detta kommer upp i KF (det kan bli fler efter rättsliga åtgärder om politikerna skulle rösta nej till något de enligt lagen inte har rätt att neka på de grunder de framfört). Tala om för dem att det inte handlar om deras egna tycke om eventuella utfall av en folkomröstning eller om överenskommelser politiker emellan, utan om att de faktiskt är skyldiga att rösta ja till en folkomröstning med stöd av den intention lagen har.

 • Folkpartiet har aldrig varit ett liberalt parti. Att de lade till “Liberalerna” till sitt partinamn var ju en ren förolämpning mot liberalismen. Folkpartiet är ett frikyrkligt, socialistiskt parti.

 • Vilket stöd har ni fått i regionen och regeringen för ert förslag?

  Vad är er åsikt att resultatet av ett nej blir?

 • @Erik Stöd? Vilket stöd har det västsvenska paketet, trängselskatt, Västlänken his medborgarna? Det är ett förslag på hur man kan göra eftersom alla säger att det inte går. Jag förhandlar gärna.

  Förstår inte din fråga om nej.

  Etapp två byggs endast om det finns ett behov. Och då får man finna finansiering för det då. Och som du ser i förslaget finns det 5 miljarder över utan skattehöjning.

 • Västsvenska paketet fanns i stora delar på plats innan valet 2010 och ni försökte då själva dirva frågan utan större framgång. Folkvalda politiker i Göteborg, Halland, kranskommunerna, VGR och riksdag har visat stöd för paketet och flertalet blivit omvalda efter 2010.

  Vilka har du stöd för ditt paket av?

  Sedan förstår jag inte “Finansieringen får lösas senare”? Föklara gärna hur, vad kostar etapp 2 och hur finansieras den. Detta ligger med i det västsvenska paketet genom att man ansluter länken söderut.

  Två tydliga svar borde du kunna ge:
  1. Hur ersätts inkomsterna från trängselskatten om den tas bort efter valet 2014. Du skriver själv att frågan skall handla om trängselskatten och inte om paketet.

  2. Hur och när byggs och finansieras etapp 2? Vilka beräkningar visar att den inte behövs?

 • “alla säger att det inte går”

  Vilka är alla? Trafikverket? Banverket? Regeringen? Remissinstanserna? alla är 100% (åtminstpne mer än 80…) och inte 10.

 • @Erik Om du läser det jag länkade till så står det beskrivet där. Etapp två kan byggas när vi vet om regionförstoringen blir verklighet.

  Där står också vad som händer om trängselskatten tas bort. Du förutsätter att paketet ser ut som idag. Det gör inte vi därför redovisar vi ett exempel på ett alternativt paket.

  Precis som jag skriver kan etapp två tas av de 5 miljarder som sparas vid ett nedbantat paket eller skattehöjning eller borttag av någon annan del. Eller så behövs den inte alls.

  Att vi idag har ett andra folkinitiativ på gång visar tydligt att beslutet inte är förankrat. Vill du som flera etablerade politiker tro att Vägvalet avgjort frågan i valet 2010 så lurar du dig själv.

  “Alla” är politikerna inklusive dig själv som påstår att det är det västsvenska paketet i sin nuvarande form som är den slutgiltiga lösningen. Tyvärr helt felaktigt.

 • OK, missförstod ditt “alla säger att det inte går”, trodde du menade att västlänken inte var möjlig, inte hurvida det var möjligt att omförhandla paketet.

  Du vill alltså påstå att det är möjligt att omförhandla paketet? Vilka har du med dig på det tåget?

  Regionsförstoring: Vill vi bygga för att kunna förstora regionen eller vill vi vänta och se och hoppas det händer ändå (med flera andra satsar på att se till att växa). Vill vi vara proaktiva eller sitta och titta på medan andra agerar?

  Du skriver själv att du vill att folkomröstnignen skall handla om trängselskatten och inte om paketet men hänvisar till ett alternativt paket som lösning om trängselskatten skulle tas bort. Vore det då inte bättre och ärligare om frågan i en ev folkomröstning löd: “Vill du behålla västsvenska paketet i dess nuvarande utformning delvis finansierat av trängselskatt”

  Hur anser du och dina allierade i region och riksdag att man skall hantera de redan påbörjade delarna av paketet om man tar bort en del som alla beslutande organ varit överens om? Det brukar vara lite jobbigt att välja russinen ur kakan om man säger så. Och Halland, vad säger de om sin miljard de lovat att bidra med om göteborgarna väljer att inte ha trängselskatt?

  Idag vet vi vad ett ja till fortsatt trängselskatt innebär och nu anser jag att det är din och Frida Boisens tur attt ge ett tydligt alternativ som är fullt genomförbart direkt efter en ev folkomrösting. Alltså ett förhandlat och klart paket.

  • Erik S: Vänd på frågan: Varför skulle det inte gå att omförhandla paketet? Efter ett Nej i en eventuell folkomröstning är omständigheterna förändrade. Då ökar säkert förhandlingsviljan hos de partier som idag påstår att det är omöjligt.

   Vi i Vägvalet ser inget egenvärde med regionförstoringen. Måste alla partier tycka lika?

   Nej, frågan i en folkomröstning bör vara den som göteborgarna har skrivit under på. Det är det ärligaste.

   Varför GT skulle ge “ett tydligt alternativ” till något alls är för mig helt obegripligt. De driver en kampanj för att få en folkomröstning till stånd. De har inget uttalat ansvar för vad resultatet i en sådan blir. Sådana argument är bara trams, enligt mitt sätt att se på saken. Du tillhör bara de som vill problematisera en folkomröstning, och det gör du för att du vill inte ha någon sådan eftersom den kan ge ett resultat som går emot din åsikt.

 • Är det inte dags att de stryker både “Folk” och “Liberaler” från partinamnet och blir “Partiet” ? Det rimmar bättre med den auktoritära stil de för.

 • Jag tolkat det som vägvalet inte vill ha en regionsförstoring, är det korrekt uppfattat?

  Det är fullt möjligt att det skulle gå att få till ett nytt paket men inte så troligt. Det är ganska ovanligt att det finns en så här bred uppslutning bland partier och regioner som det gjorde när paketet togs fram.

  Ni kanske skall börja jobba med att visa att det går genom att få stöd för ert förslag utanför ert parti och utanför Göteborg, innan ni kan visa på ett brett sådant så tror jag inte att det är troligt att man kan hitta en nå en ny överenskommelse.

  Jag har aldrig nämnt GT utan privatpersonerna bakom initiativet. Jag anser att om man tycker något skall tas bort så bör man kunna föreslå hur konsekvenserna hanteras. Det måste tyvärr politiker göra och de har sedan tidigare sett detta som bästa kompromissen. Frida Boisen och ni själva borde ha en bild av hur detta skall hanteras.
  Vem skall formulera alternativet? De politiker ni anser har tagit ett så dåligt beslut att det måste rivas upp?

  Vad är det för tramsigt med att kräva att de som vill vara med och påverka också tar ansvar för resultaten?

  Ja, jag anser att folkomröstningen kan leda till problem, anser du att alternativet till trängselskatt är solklar? Redogör gärna få för hur det ser ut och hur ni skall få med er övriga parter.

  • Erik S: Läs vårt budgetförslag för Göteborgs stad, finns på vår hemsida. Där står mer om regionförstoring.

   Det som du dömer ut som “inte så troligt” är väl bara din åsikt, eller hur? Ta bort trängselskatten (och om vi antar att valda politiker är villiga att följa resultatet från en folkomröstning) så måste ansvarstagande politiker komma tillbaka till förhandlingsbordet. Det är sådant de sysslar med dagligen, vad är problemet?

   Du tycker vi ska söka “brett stöd” för våra förslag, det är precis det vi gör hela tiden via blogg, debattartiklar, motioner m.m.

   Nej , det är trams, för det finns ingenstans stipulerat att de som startar ett folkinitiativ har något slags “ansvar” över den situation som kan uppstå efter en en genomförd folkomröstning. Det är bara något som du hittar på. De har, precis som alla andra, en röst var i en folkomröstning har ingen chans att påverka hur politikerna följer en folkomröstningsresultatet.

   Sista frågan förstod jag inte? Frågan gäller trängselskatt Ja/Nej, inget kan vara enklare.

   Kan tillaga att jag inte anser att en folkomröstning om hela paketet skulle bara ett problem, tex som jag föreslog.
   Frågan är ställd på namnlistorna som den är gjord. Varken du eller någon annan kan förändra det nu.

   Problemet är ett Frida Boisen och co valt att fokusera på trängselskatten som är en del av något så mycket större“.
   Nej, problemet är att du och en del andra som inte vill ha en folkomröstning försöker problematisera detta. Läsarna hörde av sig till GT, de var upprörda över hur beslutet om trängselskatten hade fattats, hur den slog orättvist osv. GT lyssnade helt enkelt på läsarna och formulerade frågan därefter. Du är inte nöjd, men 50 000 andra är tydligen det.

   Tänk om man någon en enda gång kunde erkänna att alla dessa “problem” med en folkomröstning som lyfts fram med jämna mellanrum egentligen beror på att man är livrädd för att en folkomröstning riskerar gå emot deras åsikt. Suck!

 • Kan tillaga att jag inte anser att en folkomröstning om hela paketet skulle bara ett problem, tex som jag föreslog.
  Problemet är ett Frida Boisen och co valt att fokusera på trängselskatten som är en del av något så mycket större.

 • @Erik Jag tror vi står så långt ifrån varandra i denna fråga att vi inte kommer längre i diskussionen. Vad vi vill finner du på vår blogg och hemsida.

 • Jag har inte påstått att det är ett krav att formulera ett alternativ, var anser du att jag skrivit det? Bevisa det eller be om ursäkt för att du förvanskar det jag skriver. Förhoppningsvis missförstod du bara och gjorde det inte med mening.

  Jag har däremot sagt att jag tycker man borde ge tydliga alternativ som initiativtagare, i min värld borde man ha detta om man vill driva en seriös kampanj. För mig är det oseriöst och tramsigt att inte ta det ansvaret.

  Jag har väldigt svårt att förstå vad som är tramsigt med att man tar ansvar för ev konsekvenser istället för att överlåta detta till politiker man redan visat man anser tagit felaktiga beslut.

  Att kräva ansvar utan att ta något självt tycker jag är fegt och ynkligt, huruvida detta regleras i lag påverkar inte mina åsikter.

  Återigen, GT står inte som, och får inte stå som, initiativtagare till folkinitiativet. Alltså har GT inte formulerat frågan. Det är Frida Boisen mfl som privatpersoner som formulerat frågan. Hur kampanjen drivits är en annan femma och inget jag tänker ifrågasätta.

  Hur brett stöd inom beslutande organ har ni fått stöd inom genom ert kampanjande?

  Jag tycker ni gör det lätt för er genom att säga att folkomröstningen är helt problemfri utan att kunna redovisa vad de faktiska konsekvenserna blir. Och istället för att kritisera andra för att försöka framställa folkomröstningen som något väldigt komplicerad borde ni bidra, tex genom tydligt formulerade alternativ, visa att den inte är det.

  Jag kan tycka att politikerna tog sitt ansvar när de såg möjligheten till en bred och välgrundad överenskommelse trots att det innebar att behöva ta ett impopulärt beslut.

  • Erik S: Jag ska alltså be om ursäkt för att jag påpekar något om vad du sagt och som du i praktiken upprepar ännu en gång? Du får ha vilken åsikt du vill om vad initiativtagarna bör, eller inte bör göra. Men i praktiken har det ingen betydelse, eftersom något sådant krav inte finns och därför är det inte heller något som politikerna ska ta ställning till när de behandlar frågan.

   Jag har redan förklarat vad “tramset” består i, det finns inget sätt för initiativtagarna att göra det som du önskar. Man ska bara formulera en fråga och se till att allt sköts enligt lagen.

   Nej, Frida Boisen är inte en av de tre initiativtagarna, vilket du borde vetat.

   Jag vet inte vilket “kampanjande” du syftar på. Vägvalet som parti arbetar i dagsläget självständigt utan bindningar till andra partier.

   Du får tycka vad du vill om att vi i Vägvalet gör det lätt för oss, och vi behöver inte hålla med om det. Vi har också formulerat alternativ som du helt verkar bortse från. Viket annat parti kan du diskutera med på detta sätt? Försök du hålla motsvarande diskussion med de partier som du tycker tar sitt ansvar, så vi se hur många svar du får…

   Du får naturligtvis också tycka att andra partier “tar sitt ansvar”, i just den här frågan har vi förklarat hundratals gånger på vilket sätt vi anser att de varken tagit ansvar eller lyssnat på medborgarna.

   • Jonas: Den diskussionen är avslutad och du har fått svar, men du vägrar acceptera det. Försök och håll dig till ämnet som blogginläggen handlar om.

 • Hur är ställningstagandet kring 8-miljonersstaden?

  Som jag ser det så kommer den tanken att göra åtminstone Västlänken till en av de största felsatsningarna någonsin i Göteborg. (Som om inte det redan var klart)

  När GP kom med det så var det inte direkt någon nyhet – det hade redan presenterats i Ny Teknik för ett tag sedan.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/jarnvag/article3685354.ece

  Om man bygger för rimligt snabba tåg istället för de mest extrema så borde det kunna bli rätt vettigt. Järnväg är mer än bara persontrafik, en betydande mängd gods transporteras också.

  Min idé till lösning på järnvägsproblemet i Göteborg finns presenterad om man klickar på min signatur.

 • @Theo: Jo, det är nog rätt uppenbart 🙂 Däremot tycker jag det är viktigt att debattera detta så vi inför en ev folkomröstning kan ha en uppfattning om konsekvenserna av resultatet. Jag kommer säkert dyka upp här igen med andra frågor och påståenden, dock lite mindre OT som det blev i det här blogginlägget.

 • Positivt med varje parti (som nu fp) som avstår att slå in på den frestande populistiska vägen!

 • @Ingemar Jag håller nog inte riktigt med dig. Är det populistiskt att följa
  ca 50 000 göteborgares begäran om en folkomröstning i en fråga som inte förankrats? Jag tycker det snarare är odemokratiskt att inte göra det.

  @NH Jag är ytterst tveksam till att underlag för höghastighetståg kan rymmas inom 8-miljonersstaden. Och att man först anser att Västlänken är olönsam för att sedan trumma på om investeringar på 100 miljarder som saknar underlag får jag inte riktigt att gå ihop. Jag var på ett seminarium där man pratade om att en storregion definieras innehålla 10-miljoner invånare som t.ex. Barcelona. För att få det att låta bra sänkte man med 2 miljoner till 8-miljonersstaden. Jag finner det inte direkt seriöst. Att Kina vill investera innebär ju också en räntekostnad. Gällande Västlänken är vi dock överens 😉

  @Erik Debatt är viktigt och det kommer några den närmaste veckan. P4 Göteborg på onsdag 15 maj kl. 15-16. Nordstan kl. 12-13 22 maj. KF 23 maj 16.30.

 • Erik S: Frida Boisen lär inte stå med bland de godkända underskrifterna i namninsamlingen, hon är vad jag förstår skriven i Stockholm.

 • Det är mycket märkligt att de etablerade partierna är så låsta i sina uppfattningar, och så obenägna till diskussion och omprövning. Att införa ett så orättvist och kostsamt (20% av intäkterna till omkostnader) system som trängselskatt i syfte att finansiera bygge av en tunnel med tre hållplatser till gigantiska kostnader, hur kunde de någonsin tro att det skulle accepteras? Och när det nu föreligger ett korrekt genomfört folkinitiativ, då tror de att det går att köra vidare genom att säga nej till folkomröstning! Att så tydligt visa sitt förakt för folkviljan, det kommer att att ge resultat vid nästa val, men kanske inte det resultat som nej-sägarna hade tänkt sig.

 • @Håkan
  När sa jag att det var ett lagkrav eller liknande att initiativtagarna skulle ge ett motforslag?
  Citera, nu.
  Du skrev “Nej , det är trams, för det finns ingenstans stipulerat att de som startar ett folkinitiativ har något slags ”ansvar””
  Jag har aldrig sagt att de MÅSTE göra något men att jag TYCKER att de borde, inget annat. Men som sagt, jag väntar fortfarande på att du skall citera mig istället för att lägga orden i munnen på mig.

  Du skrev “Du tycker vi ska söka ”brett stöd” för våra förslag, det är precis det vi gör hela tiden via blogg, debattartiklar, motioner m.m.” Är inte detta kampanjande? Trodde detta var innebörden av just kampanjande (läs gärna NE så får du en exakt definition, enligt ett infoblad från (m) står det “intensiv verksamhet under viss tid i avsikt att påverka”).
  På vilket sätt är detta att inte kampanja enligt NE’s definitionen på kampanj?

  Jag är tydligen dåligt påläst om vilka som som ligger bakom initiativet (är tydligen inte detsamma som initiativtagare vilka är alla som skrivit på men det är nog inte så någon av oss sett på just det ordet, vi har nog båda menat vilka som ligger bakom och som står omnämnda längst ner på talongen som spridits via GT),

  Jag skall också erkänna att jag misstagit mig på Frida Boisen, hon har bara agerat som en av frontfigurerna men är i själva verket inte en ev de tre som startat kampanjen. (som alla jobbar på GT). GT kan dock i lagens mening inte stå bakom/lansera ett folkinitiativ.

  • Erik S: Vart vill du komma? Vad du tycker i sammanhanget har väl ingen relevans, eller hur?

   Du slår in öppna dörrar. I min förra kommentar var jag mycket tydlig att markera att du får tycka precis vad du vill. Men än sen? Vad menar du ditt tyckande ska få för effekt? Som jag ser det får det exakt ingen betydelse alls?

   Var har jag förnekat att vi driver politiska frågor? Du får gärna kalla det för “kampanjer”. Det är ju det politiska partier sysslar med. Förstår inte vad det är du tycker är fel eller uppseendeväckande med det?

 • @Theo

  Du vill ha en dabatt som förankrar, tror tyvärr inte P4 och KF är rätt platser, kanske Nordstan men där är åtminstone jag aldrig mellan 12 och 13.

  Detta är dock ett problem ni delar med alla andra partier, hur ni når ut till dem som inte är medlemmar eller redan aktiva och fräslsta.

  • Erik S: Var Radio Göteborg P4 och andra aktörer väljer att lägga sina debatter är inget vi i Vägvalet (eller andra partier) styr över.

   Var fanns den öppna debatten innan beslutet om trängselskatt och det Västsvenska paketet beslutades?

 • Nu börjar jag faktiskt bli lite irriterad på dig Håkan.
  “Vad du tycker har ingen relevans”, hur menar du. Min åsikt och mitt tyckande har lika mycket relevans som ditt.
  Är det bara vägvalet och dess anhängares tyckande som är relevant och skall få spela roll eller hur vill du att jag tolkar ditt svar.

  Du undrade vilket kampanjande jag syftade på du jag undrade vilket stöd ni fått i olika konstellationer i samband med det jag valde att kalla kampanjande. Du väljer att svara på frågan med massa påståenden, inga tydliga svar.

  Om vi väljer att inte kalla det för kampanjande, vilka andra har ni fått stöd av för att omförhandla paketet (detta var den grundläggande frågan). Dina svar får mig nästan att tro att ni är relativt ensamma i den politiska världen, alltså de som MÅSTE ta ansvar för konsekvenserna av sina förslag och beslut.

  • Erik S. Du missförstår mig totalt. Jag har ju sagt att du får ha vilka åsikter du vill, flera gånger till och med. Men vi diskuterar utifrån två olika håll: Du berättar hur du vill lagen ska vara och jag berättar hur den är formulerad i verkligheten. Vill du argumentera för att ändra lagen, så visst, gör det. Vad hela min diskussion gick ut på var att påpeka att det du förespråkar inte har något stöd i gällande lagstiftning, inte att du påstått att gällande lag fungerar som du vill den ska göra.

   Angående “kampanjande” förstår jag återigen inte vart du vill komma? Politiska partier driver kampanjer, menar du att vi inte ska göra det? Förstår inte?
   Du vet mycket väl vilka partier som stöder det Västsvenska infrastrukturpaket. Vägvalet vill ha något annat, billigare och bättre.

 • Jag tyckte jag skrev att ni delar problemet om hur man har en öppen debatt med de andra politiska partierna, hur fick du det till att jag tyckte det var en öppen drabbat innan trängselskatten infördes?

  Var frågan riktad till mig eller var det en allmän fråga?

  Hade någon lyckats lyfta frågan innan valet 2010 så hade vi sluppit ha debatten när paketet redan är en realitet och många delprojekt redan startat.

 • OK, jag formulerar frågan väldigt enkelt:
  Vilka har stött era debattartiklar, bloggande och motioner och vilka har ni påverkat till att också vilja förhandla om ett nytt paket?

  När har jag ens sagt att det ni inte skulle få kampanja, vilka ord fick dig att nå den slutsatsen?

  Du skrev ganska tydlig att det inte var någon mening med att jag tyckte något, att det saknade relevans, varför spelar inte det någon roll?

  • Erik S: Ur LAGENS synpunkt spelar det ingen roll vad du tycker, så länge du anser att sakerna borde vara formulerade annorlunda i den.

   Vägvalet är ett politiskt parti och våra kampanjer vänder sig till väljarna.

 • Theo. I din blogg antyder du igen att medborgarna inte haft möjlighet att tycka till. Eftersom Vägvalet kom in i fullmäktige, med hjälp av sjukvårdspartiet,på denna enda fråga så stämmer inte det, eller hur? 2011 var det omval till regionen, då ställde Vägvalet också upp och frågan diskuterades ofta i media bl.a., VV kom inte in och er forna samarbetspartner Sjukvårdspartiet tappade de platser de fick vid valet 2010.

  • Eva: Du vet ju redan svaret på dina påståenden, eller hur? Beslutet om trängselskatt togs INNAN valet 2010. INNAN Vägvalet bildades. Var snäll och sluta att använda det faktum att Vägvalet bildades som ett slags “fribrev” för (S) och alla andra partier för sitt beslut i EFTERSKOTT. Vad skulle du hitta på för argument för att rättfärdiga beslutet om INTE Vägvalet hade bildats?

 • @Håkan, Det betyder alltså att ni är helt ensamma om att vilja om förhandla paketet i riksdag, region ocj kommunfullmäktige?
  Utav över 550 folkvalda är det 5 som ens har visat viljan att förhandla fram ett nytt paket?

  Det jag försökte säga är att om ni vill visa att det finns en möjlighet att förhandla om paketet kanske ni borde visa att det är rimligt att tro det, bla genom att visa att ni kan få med er andra partier på ert paket.

  Du väljer konskekvent att inte svara på frågan som kan ge oss en bild av hur ni tror det är rimligt att tro på ett nytt paket.

  • Erik S: Vi har som alla andra partier vår egen åsikt i olika frågor, förstår inte vart du vill komma. Varför skulle inte paketet gå att omförhandla? Efter ett eventuellt Nej i en folkomröstning är omständigheterna helt förändrade och övriga partier måste komma till förhandlingsbordet – eller spä på väljarföraktet ännu mer genom att strunta i folkomröstningsresultatet. Min bild hur rimligt det är att tro på ett nytt paket är att det är mycket rimligt, men det är förstås bara min egen bedömning. Men om en stor del av finansieringen faller, så faller också nuvarande paket. Jag förstår inte varför du måste måla upp detta som ett oöverstigligt hinder? Att fatta nya beslut sysslar politiker dagligen, jag tycker du borde oroas betydligt mer av deras totala ovilja att ens diskutera en ändring av detta beslut, trots en stor folklig opinion mot det.

   Vilka 550 folkvalda du syftar på, vet jag inte riktigt. I fullmäktige sitter 81 ledamöter. Därutöver har vi dock, som du säkert vet, stöd för kravet på en folkomröstning hos väljarna. Så sent som idag presenterades Radio P4 Göteborg en opinionsundersökning som visade att 59 % är för en folkomröstning.

 • @Håkan, Ang ditt svar till Eva,
  Ställde ni upp eller inte i regionvalet? VIlka framgångar hade ni? Vilka frågor drev ni?
  Var sjukvårdspartiet för eller emot trängselskatten innan 2010?

  Ni försökte själva få till en folkomröstning 2010 men misslyckades, försökte ni då inte påverka utan att sitta i kommunfullmäktige?

  Var det vid valet 2010 (och omvalet 2011) kännt att trängselskatten skulle införas?

  Vad jag vill säga är att medborgarna har haft chans att “säga sitt” om vilken politik de vill se i region och kommun men då utgått från politiken de olika partierna står för och inte en enstaka fråga. Hade “göteborgarna” tyckt att trängselskatten var det värsta som någonsin hänt så kanske de röstat annorlunda men nu valde de utifrån andra premisser.

  • Erik S: Du blandar och ger, vet inte riktigt vart du vill komma? Vilka val vi ställt upp i eller vilket resultat vi fick är ingen hemlighet, varför försöker du få det till det? Gå in på val.se så kan du själv kolla det.

   Du kan inte komma ifrån att beslutet om trängselskatt fattades INNAN både valet 2010 och INNAN Vägvalet bildades. I valrörelsen 2010 vägrade övriga partier att diskutera fråga, deras linje var att frågan redan var avgjord. Gå t.ex. in och kolla i GP:s artikelarkiv och se hur många debattartiklar övriga partier skrev i ämnet. Hade inte Vägvalet bildats hade de som var emot trängselskatt varit tvungna att rösta på SD, är det din bild av hur demokrati ska fungera? Dvs att alla partier går in slutna rum, fattar ett beslut tvärtemot vad de utlovat tidigare och därefter hånar väljarna för att de inte har något vettigt alternativ att rösta på i nästa val?

 • Håkan, jag antar att du vet att paketet på olika sätt har behandlats av kf, vgr och riksdag? Alltså lite över 550 ledamöter.

  Ni får kampanja hur mycket ni vill, jag frågar efter resultaten.

  Resultaten kan ge en indikation på vilka grunder ni tror att det är enkelt att förhandla fram ett nytt paket.

 • Deras ovilja att diskutera kanske beror på att debatten kommer fem över tolv, alltså efter flera olika projekt påbörjats och man redan “lånat” av pengar som trängselskatten skall ge?

 • Det förstärkta folkinitiativet kom till för att stärka medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut. Antingen följer man de relger som sattes upp för detta eller så ska det tas bort. Det är bara att föra människor bakom ljuset att säga att “ni har möjligheten till ett folkinitiativ”, när det sedan inte fungerar…

 • “ett beslut tvärtemot vad de utlovat tidigare”

  Vad har utlovats och när?
  Vad jag vet så sa man att man ville ha en folkomröstning när man pratade om trängselskatt som ett enskilt ämne, inte som en del av ett paket?

  Vadå blandar och ger?
  Vad jag säger om valen är att om 100% av väljarna ansett att trängselskatten var den viktigaste frågan så hade ni haft betydligt fler röster och mandat och därmed kunnat driva frågan på ett helt annat sätt. Nu valde mindre än var 20:de röstberättigad att rösta på er, för visst ställde ni upp i valet 2010 och omvalet till regionen 2011 och försökte driva frågan om trängselskatten?

  Kan du ge raka svar istället för att ställa massa orelevanta frågor?

  • Erik S: Socialdemokraterna utlovade folkomröstning inför valet 2006 om det mot förmodan skulle fattas ett beslut ändå skulle fattas under mandatperioden. De borgerliga var bestämt emot alla former av trängselskatt. Det fanns inga “reservationer” i dessa löften, som du försöker få det till. Det är efterhandskonstruktioner.

   Jag förstår inte vart du vill komma med din sifferexercis. Att motståndet mot trängselskatt är dokumenterat stort och stödet för en folkomröstning är minst lika stort bland väljarna, borde inte vara obekant för dig.

 • Då ber jag dig ta fram de löften du hänvisar till, jag kan dem inte ordagrant som du.

  Fast återgien, den brännande frågan är:
  Vad gör att ni tror att det är möjligt att hitta en ny bred överenskommelse? Vad baserar ni dessa nataganden på?

  Jag beserar mitt antagande att det blir svårt på:
  1. Erfarenhet av det politiska spelet, speciellt i samband med val.
  2. Vissa delar av paketet har redan börjat genomföras och finansera bygger på en helthet.
  3. Flera olika instanser (myndigheter, partier, beslutande organ) har efter en hel del utrednignsarbete kommit fram tilla tt detta är den bästa lösningen.

  Nu är de dags för dig och vägvalet att beskriva varför ni anser att det inte är några som helst problem att förhandla om paketet.

  • Erik S: Du kan hitta löftena på nätet. Läs vår blogg etc. Jag har inte tid, har ett jobb att sköta.

   En folkomröstning ändrar spelreglerna. Hur lätt/svårt det blir att komma överens med alla partier om ett nytt, annorlunda paket vet ingen. Jag tror inte det blir speciellt svårt. Om det är något svenska politiker är bra på så är det ju att komma överens. Först tar vi en folkomröstning.

   Det här ingen allmän frågelåda där du kan kräva svar på allting. Baserat av vad du säger kommer du säkert aldrig att rösta på Vägvalet. Jag måste, precis som alla andra, prioritera vad jag ska lägga min tid på.

 • Då kanske du kan leta upp det ikväll istället? Du kommer med påståenden, då får du bevisa det.
  På eran blog? jag vill se det i en debattartikel där företrädare för S formulerat orden, inte i en motståndares blog där motståndaren fomrulerat sig 4 år efteråt.

  Du menar att du litar på svenska politiker och deras förmåga att komma överens? Är inte kravet på folkomrösting ett bevis på att ni anser att de gjort fel?

  • Erik S: Jag ser ingen anledning att informera dig om allmängods. Att S utlovade en folkomröstning är allmänt känt.

   Nej, de olika partierna kom ju överens. Det de glömde var att förankra sitt beslut hos väljarna.

   Min tolkning är att ni anser att man redan inför valet 2010 asnåg att om det väl genomfördes inte skulle gå ett backe ur/ändra.
   Alla politiska beslut går att ändra, alltid. Du tolkar fel.

 • “Det här ingen allmän frågelåda där du kan kräva svar på allting”

  Vart vänder jag mig för att få svar på dessa frågor då? har ni någon kansli som kan svara på frågorna?

  Varför kan de då inte svara här så fler slipper ställa samma frågor?

  För ni står väl för en ensvarstagande politik och borde då ha svar på betydligt fler frågor än vad du ger svar på.

 • Appropå möjligheterna att ändra i förslaget. Detta är ett citat från en debattartikel (http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.321557-svikna-valloften-baddar-for-nytt-parti-i-goteborg) undertecknad av Theo:

  Trots att Vägvalet i dagsläget bara tar ställning i just denna fråga, tror vi ändå att det finns ett intresse att rösta på partiet. Beslutet om trängselskatt berör många människor ekonomiskt. För närvarande är slutnotan på drygt 14 miljarder kronor. Det handlar dessutom om en tidsperiod på minst 25 år. Möjligheten att senare backa ur förslaget i kommande val vart fjärde år har därmed satts ur spel.

  Min tolkning är att ni anser att man redan inför valet 2010 asnåg att om det väl genomfördes inte skulle gå ett backe ur/ändra.

  Har ni ändrat åsikt eller har jag misstolkat debattartikeln?

  @Theo, denna fråga får du gärna också svara på.

 • jag citerar igen:
  Möjligheten att senare backa ur förslaget i kommande val vart fjärde år har därmed satts ur spel.

  Nu är jag lite småful och klipper bort lite men min tolkning av meningen är:
  Möjligheten att … backa ur.. har… satts ur spel.

  Kontentat blir alltså att min tolkning ar att ni då framförde åsiketen att det inte skulle gå att ändra beslutet i efterhand. Tolkar jag fel eller vad har förändrats?

  Din oförmåga att hänvisa till ett vallöfte ser jag som att du inte kan hänvisa till det mer än “att det är allmänt känt”. Allmänt kännt är inte fakta utan en åsikt som många har. Har du någon debattartikel du kan hänvisa till skriven av S, någon informationsbroschyr, något som inte framställs av motståndare? Du säger att det inte finns några reservationer, då får du bevisa det. Dina påståenden = ditt ansvar att bevisa.

  • Erik S: Jag har redan svarat dig på din fråga, och att du tolkar fel. Trängselskatten är tänkt att gälla under 7 mandatperioder, för mig är det solklart att demokratin därmed delvis sätts ur spel. En folkomröstning kan dock ge beslutet legitimitet.
   Att S utlovade en folkomröstning är allmänt känt, att du inte vet om det visar bara på att du kommer in i debatten tre år efter den startat. Orkar du skriva inlägg på inlägg här, orkar du nog googla lite också.

   Jag ser inte att vi kommer längre i den här diskussionen. Du håller inte med oss om speciellt mycket och jag har inga problem med det.

 • Som förtydligande: Det står har “satts ur spel”, inte gjort det svårt eller komplicerat eller invecklat.

  Hade ni då skrivit att det gjorde det väldigt komplicerat så vi idag stått på samma planhalva men ni har gått från “satts ur spel” till inga problem…

 • Jag håller med om att höghastighetståg inte är realistiskt, däremot så är en modernisering och utbyggnad av järnvägen på Bohusbanan på samma sätt som mot Trollhättan något som kan bli positivt.

 • Jag är en av de som visste om vad trängselskatten kunde innebära när jag röstade 2010. Att sedan debatten först blossat upp nu kan du knappast lägga på mig. Var har debatten först tidigare menar du, eftersom jag kom in 3 år försent? Trodde ni tyckte debatten varit obefintlig.

  Anledningen till att jag debatterar nu är för att frågan lyfts på ett sätt som jag inte trodde skulle ske och jag vill framföra min åsikt. 2010 behövdes itne detta.

  Jag har googlet en del men hittar faktiskt inget. Du säger att det är enkelt och uppenbart, kan inte du ge mig ett exempel på sökterm?

  Det finns inga reservationer i Theos text om att den delvis satts ur spel, det står helt klart att den satts ur spel, inget annat. Då omöjligt, nu fullt möjligt och oklomplicerat?

  • Erik S: Att du visste vad trängselskatten kunde innebära redan vid valet 2010 spelar ingen roll, eftersom beslutet var redan fattat innan valet 2010. Så vad du röstade på påverkade inte beslutet.

   Jag konstaterar att vi ser väldigt olika på saker och ting och jag har inte tid mer just nu.

 • @NH Ja, det kan jag hålla med om.

  @Eva Vi har haft denna diskussion om och om igen. Om du tror att Vägvalets resultat är vägledande för ditt partis beslut så får du gärna tro det. Jag avvaktar hellre en folkomröstning och valet 2014.

 • Så 2010 kunde vi inte påverka trängselskatten men nu kan vi?

  Tycker helt ärligt det blir luddigare och luddigare.

  Att vi anser olika är en sak men du får gärna följa din egen argumentationstråd, annars blir det svårt att ens argumentera och debattera.

  Min klara åsikt är att väljarna hade chansen att påverka 2010 innan något startades, nu får det för stora konsekvenser.

  Vissa valde att prioritera sitt motstånd till trängselskatten och röstade på er. ungefär lika många vade att skriva under ert inititiv. Några valde SD som också är emot trängselskatten men jag tror flertalet valde dem för deras andra åsikter. Resterande (85-90% blir det väl) valde att fokusera på annat.

  Att man nu, bla via GT, lyckats lyfta fram en liten del av något mycket större borde man lyckats med redan då för att det skulle kunna förändrats.

  Ni säger att 2010 kunde man inte påverka men nu är det lätt, då vill jag gärna veta vad som gör det lätt nu. Kan du svara på den enkla frågan åtminstone?

  • Erik S: Vart vill du egentligen komma med denna diskussion?

   En folkomröstning står förhoppningsvis för dörren och ifrågasätter du möjligheten att påverka beslutet. Det är väl klart att både du och jag har chans att påverka i en folkomröstning.

   Namninsamlingen för en folkomröstning uppnådde det lagstadgade antalet underskrifter, du kan hålla på och filosofera om hur stor andel som skrev på eller inte skrev på, men i lagen står det bara att det krävs 10%. Det spelar ingen roll om det är 10% eller 100% som skrivit på, enligt lagen.

   Nu avslutar vi den här diskussionen, ser inte att du tillför några nya aspekter som du inte redan har framfört.

 • Och Håkan, ger du dig in i en debatt och fortsätter argumentera kan du inte bara dra dig ur, vilket du gjort två gånger nu. Speciellt inte då du hela tiden väcker nya frågor och påståenden.

  Theo’s sätt att avsluta var betydligt snyggare.

  • Erik S: “ger du dig in i en debatt och fortsätter argumentera kan du inte bara dra dig ur
   Det är riktigt att jag nu försökt avsluta den här diskussion flera gånger. Men du accepterar inte det utan fortsätter bara, utan att ha någon egentlig anledning att göra så. Jag har också förklarat att jag varken har tid (har faktiskt ett arbete att sköta) eller lust att lägga ner mer tid på denna diskussion.

   Theo’s sätt att avsluta var betydligt snyggare.

   Tack, men vi behöver ingen som recenserar diskussionen, speciellt inte av en som är inblandad i den.

   Nu avslutar jag den här diskussion definitivt. Du är välkommen tillbaka i något annat ämne en annan dag.

 • För mig är det en nyhet att jag inte är inblandad i diskussionen, jag diskuterade med Theo och han avslutade snyggt, jag diskterar med dig, du avslutar men vill hela tiden ha sista ordet och slänger ut dig konstiga påståenden.

  Vägvalets försök till ett folkinitativ 2010 nådde inte det lagstadgade kravet på 10%, däremot så nådde det folinitiativet som bla drivits genom GT.

  När hjar jag filisoferat om att det senastre inte undertecknats av mer än 10%???????

  Håller med dig, denna diskussion kommer inte leda någon vart

  Vill du avsluta debatten så gör det snyggt, inte slänga ur dig massa falska påståenden om vad jag sagt.

  • Erik S: Du vet uppenbarligen inte vad du pratar om! 2010 gällde en annan lag som krävde underskrift från 5 % av väljarkåren, vilket vår namninsamling nådde med råge. Vem är det som slänger ut sig falska påståenden gång på gång??

   Jag skrev inte att du inte var inblandad i diskussionen. Läs innantill!

   Diskussionen är nu avslutad.

 • @Erik S:
  Du var mig en fruktansvärt tjatig typ som inte har något alls att tillföra egentligen. Du ifrågasätter allt som rör sig, men kastar samtidigt ur dig egna påståenden och slutsatser som helt saknar underbyggnad. Ditt enda syfte är uppenbarligen att orsaka brus i kommunikationen och allmän irritation.

 • Jag är oerhört besviken på folkpartiets beslut att säga nej till folkomröstningen. Hade inte väntat detta av ett liberalt parti. Valet 2014 kommer att införa stora förändringar på vilka som får förtroende från väljarna och folkpartiet lär vara en av förlorarpartierna.

 • Theo

  “Om du tror att Vägvalets resultat är vägledande för ditt partis beslut så får du gärna tro det. Jag avvaktar hellre en folkomröstning och valet 2014.”
  Vad i mitt inlägg fick dig att dra den slutsatsen?

 • @Eva Läs ditt inlägg igen så kanske du förstår min slutsats. Som sagt vi behöver inte förlänga denna diskussion nu. Lyssna på debatten på P4 Göteborg i eftermiddag.

 • Theo. Jag har läst det flera gånger och även ditt svar, förstår fortfarande inte vad du menar. Ni kom in 2010, det är fakta. Ni kom i te in i regionen 2011,det är fakta. Sjukvårdspartiet kom in i reg.valet 2010, kom inte in 2011, det är fakta. Hur har det påverkat s menar du? Jag jobbar, annars hade jag kommit på debatten.

 • @Eva För sista gången nu. Om du vill använda Vägvalets resultat som måttstock att frågan är utagerad så lurar du dig själv. Det är bara att läsa dagens opinionsundersökningar som är gjorda. Sedan menade jag att du skulle lyssna på debatten.

 • Theo. Var har jag skrivit att frågan är utagerad? Skulle jag vara här inne(många gånger sedan sidan startade 2010)och skriva om jag trodde det? Du antydde i din blogg att frågan inte var uppe i valet 2010, ni bildades och kom in då, det motsäger din antydan tycker jag.
  Jag jobbade som sagt, i ett kontorslandskap, och kan inte lyssna på radio på arbetstid. Den finns på webben så jag hoppas kunna lyssna på den i efterhand.
  Vi pratar förbi varandra känns det som så jag lämnar denna diskussionen för nu.

  • Eva: Precis som statsvetaren Folke Johansson sa efter debatten i går, så var frågan om trängselskatt uppe i valet 2010, men den var knappast någon huvudfråga. Vi i Vägvalet hade gärna sett att den blivit det, men övriga partier lade tyvärr locket på.

 • @Eva Det är snarare du själv som pratar förbi. Jag har förklarat men du vill inte förstå. När du lyssnar på radion eller inte är helt upp till dig. Min uppmaning var att lyssna på debatten.

 • Måste nog hålla med Eva

  Ni försökte att lyfta frågan och lyckades till viss dle men det blev inget som påverakde resultatet. Vid om/nyvalet till regionen 2011 så försökte ni igen men lyckades inte ta plats i regionfullmäktige.

  Varför lyfts frågan nu (för sent i min mening)? Har de andra partierna lyft på locket? Är skillnaden att viss media engagerat sig och varför gjorde de inte det vid valet 2010 som hade varit mycket lämpligare?

  • Erik S: Om det är folkinitiativet som du syftar på får du fråga initiativtagarna. Men GT skrev om trängselskatten sommaren 2012 och fick oerhörtd respons av läsarna, om jag förstått saken rätt.

   Dina slutsatser om vad Vägvalet (miss)lyckades med och i vilket utsträckning förstår jag inte meningen med.