För alla nytillkomna läsare i kranskommunerna

Idag distribueras Vägvalets brev till hushållen i kranskommunerna runt Göteborg inför Regionvalet 15 maj.

Partiet Vägvalet bildades för drygt ett år sedan som en reaktion mot beslutet i Göteborgs kommunfullmäktige att införa trängselskatt. Vi som bildade partiet är helt vanliga människor. Vägvalet anser beslutet är fattat mot folkopinionen i frågan och att det är en mycket orättvis och dyr skatt (cirka 30% av skatten försvinner i administration och drift).

I höstens val fick Vägvalet 5,32% av rösterna i kommunvalet i Göteborg. På Hisingen blev vi det tredje största partiet.

Vägvalet genomförde en namninsamling för en folkomröstning om trängselskatten. Totalt samlades 28 600 namn in från hela regionen. Denna begäran avslog dock Göteborgs kommunfullmäktige i april 2011. Övriga partiers väljarförakt i trängselskattefrågan är monumental. Vår syn är att demokratin ska utgå från folket och att den är till för folket, något övriga partier tycks ha glömt vid det här laget. Låt oss istället tillsammans göra 15 maj till en folkomröstning!

Vi följer debatten och har i många fall drivit debatten i media. Svaren från ansvariga politiker som hastigt kört igenom beslutet utan att fråga väljarna är dock nästan obefintliga. Bloggen har varit igång sedan februari 2010 och de finns mycket att läsa för dig som är intresserad.

För dig som bara vill ha snabba frågor och svar om trängselskatten och se hur den drabbar just dig, klicka här och kolla vår interaktiva karta (för det gamla förslaget). Visste du förresten att trängselskatten ska höjas med hela 22% redan från 2015? Det motsvarar cirka 2 000 kr extra om du jobbar heltid och passerar tullstationerna två gånger om dagen.

För dig som vill fördjupa dig ytterligare, läs några av våra debattartiklar som varit publicerade i GP och GT:

Läs gärna också GP-intervjun från två dagar innan valet i höstas med Vägvalets partiledare Theo Papaioannou här!

Kolla in Vägvalets hemsida med information om valet och valkampanjen. Vi har en valstuga och besöker två platser i Västra Götalandsregionen varje dag. Här kan du se var vi finns framöver.

Om du anser att trängselskatten är ett felaktigt beslut bör du göra din röst hörd i valet den 15 maj genom att rösta på Vägvalet!

P.S. Om det mot förmodan inte skulle finnas valsedlar från Vägvalet i din röstlokal: Ta en blank röstsedel (utan partibeteckning) och skriv bara Vägvalet på den (skriv inget annat). Är du osäker; fråga någon av valförrättarna i lokalen!

Lägg till en kommentar

  • Redan i andra stycket ljuger ni 🙂

    “(cirka 30% av skatten försvinner i administration och drift).”

    • Hur kan det vara en lögn? I Stockholm var siffran betydligt högre. 30% är en försiktig tagen nivå och dessutom står det “cirka”.