Forskare avfärdar höghastighetståg

Måndagens utspel om höghastighetståg avfärdas redan nu av forskare. Det visar sig att återigen har politikerna valt en mycket dyr variant som ger minimala miljöeffekter. Tanken att det beror på att det är andras pengar de beslutar om är svår att undvika. Som vanligt redovisas inga alternativa, billigare åtgärder.

SVT:s Rapport raporterade i måndags om detta här. Där sägs bland annat:

om den så kallade Götalandsbanan från Stockholm till Göteborg över Jönköping skulle byggas krävs i dag ett bensinpris på över 30 kronor litern för att projektet skulle bli lönsamt” och vidare “besparingen i utsläpp bara bli 0,7 procent av alla utsläpp inom transportsektorn“.

I gårdagens DN konstateras samma sak. Den utsläppseffekt som oppostionspartierna är beredda att lägga ner 120 miljarder av våra gemensamma pengar på, kunde lika gärna nås genom att installera fartvarnare i alla lastbilar som trafikerar våra vägar. Kostnaden för det skulle stanna vid cirka 50 miljoner!

Även ledarsidan i DN uppmärksammar de rödgrönas valfläsk här. De skriver:

Det vore trevligt om järnvägsutbyggnad var ett effektivt sätt att motverka växthuseffekten. Tyvärr är det inte det. Kostnaderna för att bygga ut nya spår är helt enkelt för höga i förhållande till den relativt lilla minskning av koldioxidutsläppen som kan uppnås” och vidare “även om vi brukar kalla våra tre största städer för storstäder, är de i ett internationellt perspektiv lilleputtar“. 

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Grundfelet är att man babblar om infrastruktur ur ett påhittat miljöperspektiv. Vägar och annat måste bygga på grund av ett transportbehov inte för att “rädda” miljön. Det är ungefär som att sluta äta och bara dricka vatten “för det är bättre för miljön”. problemet är bara att man har inte tillgodosett de egentliga behoven.

    Ecotalibanerna glömmer hela tiden att vi är mitt inne i ett enormt teknikskifte vad det gäller bilar. Varför överhuvud taget åka runt i eldrivna tåg när det finns elbilar?