Förtroendet sjunker när Kommunstyrelsen inte tar reson

Vid gårdagens kommunfullmäktigemöte fortsatte kommunstyrelsen att kämpa emot beslutet om att de politiska sekreterare ska tillsättas av kommunfullmäktige, och inte i kommunstyrelsen. Ärendet handlade om att KF ska delegera beslutsrätten om tillsättandet av de politiska sekreterarna till kommunstyrelsen. De vill bestämma själva.

Tom Heyman från Vägvalet inledde sitt tal med: ”Hur kan ni vara så naiva att ni föreslår delegation för reglerna om politiska sekreterare?” och han svarade själv: ”Man kan delegera till någon man har förtroende för, men vi har inget förtroende för den sittande kommunstyrelsen.

Det märkliga är att besluten om politiska sekreterare tas i fel ordning. Först beslutar man att Martin Wannholt under beteckningen “Samverkande göteborgare” inte får politiska sekreterare i kommunstyrelsen. Detta överklagades till förvaltningsrätten. Rättens domslut bekräftade att kommunstyrelsen inte hade rätt att besluta i frågan utan att hänskjuta till slutgiltiga beslutet till kommunfullmäktige. I januari fattades samma beslut igen i fullmäktige. Och i går, den 25 februari, lades ett förslag om att Kommunstyrelsen i framtiden ska bli den instans som beslutar om politiska sekreterare.

Ett annat perspektiv på detta ärende är att det inte finns några riktlinjer, kriterier eller reglementen om hur politiska sekreterare ska hanteras, hur många tjänster ska fördelas eller hur det ska gå till. Inte heller finns det något kostnadstak för hur mycket extra resurser som får spenderas på förtroendevalda. Detta är märkligt eftersom det är kommunfullmäktiges huvudsakliga uppgift att besluta om riktlinjer för staden, men när det gäller de egna resurserna ska inte de folkvalda representanterna få vara med och besluta. Att formulera regler för denna sak prioriteras inte heller innan beslut ska tas att Samverkande göteborgare inte ska få del av resurser eller inte. Martin Wannholt får inga sekreterare, det tycks vara det enda målet som kommunstyrelsen har för ögat. Det saknas inte bara riktlinjer utan också etik!

I Vägvalets förslag till återremiss under debatten, fanns också en begäran om nya regler för politiska sekreterare . Detta bör, enligt vår uppfattning tolkas som ett krav på ett reglemente som fastställs av fullmäktige. Och givetvis ska samtliga utsedda kommunalråd behandlas lika och får samma resurser och förutsättningar bedriva sin politiska uppdrag. Så är det inte idag.

I lagen finns likabehandling som en grundläggande princip, både i Kommunallagen, men även i Regeringsformen. Detta oavsett tolkning av lagen anser jag att kommunstyrelsen agerat oetiskt och de borde veta bättre.

Vägvalet kommer nu att överklaga besluten och ta hjälp av juridiken för att få det prövat.

Catarina Pettersson
Partiombudsman Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Mycket bra detta måste få en rättslig prövning så alla vet vilka regler som gäller.. Godtyckliga betänkanden hör inte hemma här…

 • “Men han har ju ingenting på sig”, sade en liten flicka i “Kejsarens nya kläder”. “De har för lite på fötterna”, sade Martin Wannholt om Västlänken. Klart att man inte vill ha en sådan person i vare sig Moderaterna eller i Kommunstyrelsen.
  Det är märkligt – eller är det självklart -att ingen av de många politikerna utanför SD och VV protesterar mot den uppenbara mobbning som nu förekommer mot Martin Wannholt. Det gäller tydligen att sabotera så mycket som möjligt för den som varit illojal nog att ha en egen mening. Men finns det bara en enda (tillåten) mening per parti behövs ju inte alla dessa som kallar sig förtroendevalda.

  Jag tycker att majoriteten i både KS och KF beter sig barnsligt och ovärdigt. Gilla bara läget och nedlåt er inte till negativ särbehandling! Vad är det ni fruktar?!

  På en minnessten över den nazistiska ockupationen i Danmark läste jag en gång:
  “Rätt skall råda
  Makt skall tjäna”

  Det borde våra politiker ha som rättesnöre än i dag.

  Per-Olof Staberg
  Hisingen

 • I GT så beklagar sig Sofia Dahlström över att det saknas tydliga politiska alternativ i en krönika. Har hon missat Vägvalet? Visst skulle hon kunna nämna SD också.

  Krönikan verkar på något vis både vilja gasa på och lägga locket på.