Nämnder

Martin ForsellMartin Forsell
Valnämnden, Ersättare
Valberedningen kommunfullmäktige, Ledamot

Kontaktuppgifter
E-post: martin.forsell@fastudent.se

 


Peggy Svensson
Stadsrevisionen, Ledamot

Kontaktuppgifter
E-post: peggy.svensson@vagvaletgbg.se