Göta Ringen


Göteborg saknar en ringled. I Sverige har vi inte varit speciellt duktiga på att planera ringleder runt våra större städer. Trots dåliga förutsättningar för stadsplanering som tidigare generationer har efterlämnat måste vi försöka hitta lösningar i den befintliga stadsplanen. Vägvalet därför förslagit att man färdigställer ringleden runt Göteborg. Vi kallar den för Göta Ringen.

Fördelarna är många:

  • Trafik leds runt Göteborg och bort ifrån stadskärnan.
  • Hisingsleden ansluter till Göteborgs Hamn och Volvo.
  • Genom att leda trafiken via väg 159 så avlastas inte bara Tingstadstunneln utan även in- och avfarterna via E20 till/från Partille, E45 till/från Angered och väg 40 till/från Borås.
  • Möjlighet finns även att avleda trafik från E45 norrifrån via Angeredsbron
  • Gynnar näringsverksamheter som t.ex. Göteborg City Airport
  • Ingen lång byggtid och större störningar under denna
  • Mycket nytta för göteborgarna till en väldigt låg kostnad.

Ringleden kan byggas till en kostnad av 1,2 miljarder kronor.

Vägvalet har lämnat en motion till Göteborgs kommunfullmäktige för att aktualisera frågan.

Se detaljerad information om förslaget här.

Läs debattartikel i GP här.

 

 Anmält som idé till Göteborgs 400-årsjubileum 2021