Vad går att göra?

Kan jag fortfarande påverka, besluten är ju redan tagna?

Ja. Man kan påverka alla beslut i ett demokratiskt samhälle. Fastighetsskatten är ett exempel på en skatt som togs bort. Arvs- och gåvoskatt är en annan skatt som också tagits bort.

Men trängselskatten är ju redan införd? Då går det väl inte att backa ur?

Vi möts ofta av denna fråga och vårt enkla svar är: Jo, det går!

Så länge byggnationen av Västlänken inte startat (vilket den inte gör förrän tidigast 2018, då endast projektering pågår nu) är det inga större problem. Om det är kostnaden för trängselskattesystemet som bekymrar dig så är det ganska enkelt.

Trängselskattesystemet ska enligt prognoserna kosta ca 1 miljard kr att bygga och ca 250 miljoner kr att drifta. Det innebär att trängselskattesystemet är avbetalat inom 16 månader, d.v.s. 1 år och 4 månader.

År 1 kommer 750 miljoner att betalats av och år 2 efter fyra månader har ytterligare 250 miljoner betalats av.

Om Göteborgs kommunfullmäktige skulle ta beslut på att ta bort ett pågående trängselskattesystem kan det avvecklas efter 16 månader. Det enda tråkiga med detta är att göteborgarna då har fått betala trängselskatt under tiden fram tills dess helt i onödan.

Men visst går det att avveckla systemet!

Hur kan jag påverka?

Engagera dig i Vägvalet eller andra intresseorganisationer som arbetar mot Västlänken och trängselskatten. Om du röstat nej i folkomröstningen men på ett parti i Alliansen eller de rödgrönrosa, engagera dig i ditt parti och få dem att byta ståndpunkt.

Sprid information till din omgivning.

Vad har Vägvalet gjort?

Vi har motionerat och samlat in 28 600 namn för en folkomröstning om trängselskatten. Göteborgs kommunfullmäktige valde dock att rösta ned förslaget den 14 april 2011. Det främsta som Vägvalet gjort är att spräcka den politiska enigheten. Det innebär att vi i många remissvar, protokoll, sammanträden med mera kan framhäva att det politiska läget i Göteborg är inte enigt som man försöker påvisa. Detta väger tungt i det politiska spelet eftersom de etablerade partierna för jämnan hävdar att det råder en politisk enighet.

Genom vårt arbete har vi kapat opinion som bidrog till att GT valde att genomföra ett nytt folkinitiativ som ledde fram till en folkomröstning i samband med valet 2014 där 57 % av göteborgarna röstade nej till trängselskatten. Tyvärr valde Alliansen och de rödgrönrosa att inte följa resultatet. Därför är siktet inställt på valet 2018.

Vägvalet har även som enda parti i Göteborg lämnat remissvar om trängselskatten, medfinansiering och Västlänken direkt till Regeringens departement. Läs dem gärna här.

Vi har också breddat vårt politiska program.

Lägg till en kommentar