Västsvenska paketet och medfinansiering

Vad är det Västsvenska paketet?

Det är det samlade namnet på de satsningar som ska göras med intäkterna från trängselskatten. Staten har kommit på ett nytt sätt att finansiera infrastruktur genom medfinansiering.

Hur finansieras paketet?
  • Trängselskatten 14 miljarder kr
  • Göteborg Stad 1,25 miljarder kr
  • Västra Götalandsregionen & Region Halland 1 miljard kr
  • Ökade markvärden 0,75 miljarder kr
  • Staten 17 miljarder kr

Totalt 34 miljarder kr

 

 

Vad ska skatteintäkterna gå till?
  • Västlänken 20 miljarder kr
  • Kollektivtrafik 4,6 miljarder kr
  • Marieholmstunnel 4,2 miljarder kr
  • Ny Göta älvbro 2 miljarder kr
  • Effektiva trafiksystem 3,2 miljarder kr

Totalt 34 miljarder kr

 

 

Hur anser Vägvalet att man ska lösa finansieringen av infrastrukturen i Göteborgsregionen?

Vi anser att staten ska fortsätta att finansiera infrastrukturen. Vi lämnade nyligen in ett remissvar om varför vi inte anser att medfinansiering är rätt väg att gå.

Läs gärna remissvaret i sin helhet här.

Har Vägvalet något alternativ till det Västsvenska paketet?

Ja. Vägvalet har lämnat en motion om hur man skulle kunna krympa det Västsvenska paketet och omförhandla det. Genom att lyfta ur riskprojektet Västlänken kan det Västsvenska paketet bli bättre och finansieras utan trängselskatt.

Läs mer om Vägvalets förslag här.

Lägg till en kommentar