Fredrik Tenfält bidrar också till politikerföraktet

Idag levererar Fredrik Tenfält en ytterst dålig ledarsida i GP som visar på hans egna väljarförakt inför den kommande folkomröstningen. Hur svårt ska det vara att förstå att i en demokrati är det endast en person som bestämmer: väljaren. För att sedan uppnå ett visst pragmatiskt styre över en mandatperiod så görs olika samarbeten. Men när man börjar förkasta den fundamentala byggstenen i en demokrati så  närmar vi oss ett haveri på sikt. Folkomröstningen handlar om så mycket mer än trängselskatt, den handlar om ett återställande av förtroendet för politiken. Något som är avgörande för Göteborgs framtid.

Det finns andra aktörer som inte heller respekterar den demokratiska processen. Västsvenska Handelskammarens vd, Johan Trouvé, uttrycker följande på Twitter:

trouve_twitter_undvika

Att rösta ja i dennes ögon innebär att vi ska “undvika politisk debatt” för all framtid. Varför har vi då allmänna val vart 4:e år? Är det inte för att de som regerar ska veta att de kan bli avsatta om de inte följer folkets vilja? För det är precis det som gått fel i processen med trängselskatten. De etablerade partierna trodde att de kunde genomdriva beslutet utan repressalier. Men det gick inte då de själva utom SD i Riksdagen röstat fram det förstärkta folkinitiativet som ska likställas ett allmänt val. Det är något som varken Tenfält eller Trouvé vill kännas vid.

Därför får resonemang från Tenfält innan folkomröstningens resultat ens är i hamn, en att baxna.

“Blir det ett ja är det inga bekymmer. Då har göteborgarna godkänt trängselskatten. Beskedet från dem som inte röstat är att de i praktiken anser att politikerna skall avgöra frågan.”

Det är ett typiskt resonemang från någon som i förväg bestämt sig att man inte vill följa ett annat resultat. Helt bekymmersfritt är det inte vid ett ja eftersom det är många som inte köper Västlänken och Vägvalets krav kvarstår att denna ska bytas mot något annat. Den sista meningen är ytterst märklig. Tenfält är ute på tunn is i sitt resonemang att räkna med de som inte har röstat på sin egen sida.

Ett nej blir knepigare, även om nej-sidan kommer att hävda att folkomröstningens resultat skall följas även om det bara skulle handla om några få rösters övervikt. Så enkelt är det dock inte. Folkomröstningen är som sagt rådgivande och politikerna måste då göra en helhetsbedömning. En klar övervikt för nej i kombination med ett högt valdeltagande blir svårt att gå emot. En knapp övervikt för nej lär däremot inte, skulle jag tro, uppfattas som en tillräckligt stark opinionsyttring”. Märker han inte själv hur hans resonemang haltar?

Här  kommer ett tomt påstående och en liten klapp-på-huvudet: Så enkelt är det dock inte. Varför då? Självklart är det inte enkelt om man vet bättre än någon annan, men i detta skede så bör nog Tenfält vara en god förlorare. Hur ska vi agera i ett allmänt val om till exempel Socialdemokraterna får 31 procent och Moderaterna får 30 procent? “Nja, det är en knapp övervikt åt Socialdemokraterna, då får vi nog låta Moderaterna bli det största partiet istället för vi anser det.”.  Märker han inte själv hur hans resonemang haltar?

Ett nej är ett nej och ett ja är ett ja. Så enkelt är det. Allt annat är försök att få igenom något trots att majoriteten vill något annat. Och det är helt oärligt i mina ögon. Antingen har vi majoritetbeslut eller så har vi det inte. Att tänja på gränserna bidrar till ännu mer politikerförakt och lägre förtroende för politiken.

“Men var går gränsen mellan det ena och det andra? Det går inte att säga i förväg och jag har full förståelse för att de flesta partier inte vill binda sig i förväg.”

Det är väl självklart att det går att säga i förväg. Tenfält själv avkräver ju var och varannan dag svar av den rödgröna majoriteten hur deras politik ska se ut inför valet. Vad är skillnaden i detta fall? Tenfält fipplar bort sig själv då han låter sitt egenintresse gå före logiken.

Vägvalet har sagt det: vi accepterar utfallet oavsett. Om de andra partierna inte kan säga det så bör alla som ska rösta fundera på ärligheten hos dem.

“Bästa sättet att undvika alla bekymmer är förstås att få med sig väljarna på ett ja.”

Detta är nog det enda vettiga som Tenfält uttrycker i sin ledare. Fast bekymret är att man är 4 år försenade. Hade man gjort detta från början så hade vi inte haft den situation som vi har idag. Vägvalet hade inte existerat och folkomröstningen hade inte varit aktuell i efterhand. Men Tenfält sa inget då heller och fortsätter att fördumma väljarna trots att vi har en kommande folkomröstning. Det är tydligen väljarna som kan orsaka “bekymmer“, inte politikernas omvända beslutsordning att tillfråga väljarna i efterhand.

Men som alltid: Det är du som bestämmer. Ingen annan. Använd din röst klokt i kommande val och rösta på Vägvalet i alla tre valen och nej till trängselskatten och Västlänken i folkomröstningen.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Vi borde tänka oss för väldigt noga inför valet av trängselskatten,tänk på att med den så kommer våra barn och barnbarn fortsätta att betala denna skatt den kommer aldrig att försvinna utan det är en betalning hela livet.Är det demokratiskt att vi skall tillåta att dom skall betala detta ? Våra politiker har gått för långt med denna uppgörelse med staten.Detta skall betalas av våran Infrastruktur och inte av Göteborgarna själva.Våra politiker har blivit lurade att gå med på ett avtal som staten skall stå för med gemensamma skattemedel .Föressten vad skall vi med en tunnel under Göteborg till ,det är ju inte bättre för järnvägen det blir ju inte mer spå r ut eller in till staden det är ju in och ut som stoppen är.Fattar inte våra politiker detta .

 • Det jag reagerade på i Tenfälts ledare var mätningarna från Trafikverket och KTH, som gick stick i stäv gentemot alla andra undersökningar. Jag frågade därför på GP:s chat idag varifrån uppgifterna kom (samma uppgifter som Ulf Nyström skrev en artikel om tidigare i juni), och fick följande svar:

  “Jag fick precis svar från Ulf Nyström som skriver så här: “Uppgifterna presenterades muntligt på ett seminarium om TS på Trafikverket men jag minns inte om det finns i någon av de rapporter TrV givit ut. “”

  Lustigt nog kom SOM-institutet ut med en rapport idag, “Trafikvanor och attityder” (SOM 2014:7) där man kan se att stödet minskar, men fortfarande så har nej-sidan ett stort övertag. Så här ser balanssiffrorna ut (i princip gapet i procentenheter mellan ja och nej, -14 innebär att nejsidan har ett övertag på 14 procentenheter)

  2006 -34, 2007 -38, 2008 -21, 2009 -10, 2010 -30, 2011 -29, 2012 -35, och 2013 -14

  Siffrorna gäller för hela Västsverige. Tittar man enbart på Göteborg, så blir siffran för 2013 -16.

  Så Tenfälts ledare och Nyströms tidigare artikel om stödet för ja-sidan är rätt märkliga. Jag undrar om vi kommer att få se en artikel om SOM-institutets mätningar, och resultaten däri…

 • Bör väl kanske tillägga att jag har fler år till 60-strecket än Tenfält… 🙂

  En ledare som så hånfullt beskriver ett mycket stort antal personer, både män och kvinnor, som är motståndare mot trängselskatt, är inget annat än bedrövlig. Det är väl inte för mycket begärt att en ledarskribent beter sig taktfullt gentemot de som inte delar hans/hennes åsikt?

 • Jag retade mig också ordentligt på Tenfälts ledare, då den precis som Anders Högströms (FP) debattartikel i praktiken säger att folk som inte vill ha ett “ja” är idioter eftersom politikerna i de etablerade partierna vet bättre.

  Det intressanta är (som jag skrivit i tidigare kommentarer på denna blogg) att det enda som trängselskatten bidrar med är finansiering. Västlänken bidrar dessutom med regionförstoring enligt vissa, men är detta ens önskvärt? Miljön försämras av regionförstoring, undersökningar i Stockholm visar ju att regionförstoringen inte minskar utsläppen utan ökar dem. Trängselskatten har dessutom inte minskat resandet med bil annat än i centrum (även om detta nog mer beror på att det inte längre går köra bil i centrum pga att kapaciteten där är sämre).

  Lars påpekande om vart siffrorna kommer ifrån är också av intresse, då det bland dem jag diskuterar med snarare finns ett ökat motstånd mot Västlänken och Trängselskatten…
  …och ju mer utbildade folk är, desto fler av dem verkar vara emot hela upplägget. Särskilt ingenjörer verkar tycka att Västlänken är ett rent vansinne. Ofta samma ingenjörer som tar tåget istället för flyget till Stockholm, för att de gillar tåget bättre…

 • Jag ser att det viktigaste är att få folk att rösta i folkomröstningen. Visa för dem att det är viktigt att de faktiskt röstar – och att deras åsikt har betydelse.

  Om detta faktiskt kan driva upp röstdeltagandet hos grupper som normalt inte röstar vore detta ett steg framåt för demokratin.

 • Från och med 1:a Juli så kommer GP inte längre erbjuda möjlighet att kommentera debattinlägg utan hänvisas till någon “livechatt”.

  Det känns som om det blir “filter” på åsikterna.

 • @NH Fast jag kan förstå att man tar bort kommentarerna då det är en hel del brus och som de skriver så har de inte råd att moderera i efterhand. Det tar tid. Vi vet 😉