Frida Westler – kandidat #8

Skola

Våra unga får inte rätt förutsättningar till lärande och trygghet i Göteborg. Den ena alarmerande rapporten efter den andra kommer från skolinspektionen. För sex skolor har skolinspektionen förlagt viten på totalt 4 250 000 kr. Signalen är solklar: Vi måste tillsätta rätt resurser till skolverksamheten i Göteborg så att förebyggande arbete kan få genomslag och hantera de problem som finns. Nu finns möjligheten med de tre centrala skolnämnderna som Vägvalet varit med och beslutat om i stället för 10 stadsdelsnämnder som har hanterat skolan.

Skolan ska vara en plats för nyfikenhet och kunskap. Den viktigaste uppgiften för skolan är att den är trygg och ger studiero, samt att eleven ska förberedas för samhället ur ett helhetsperspektiv.

Läs mer om vår partipolitik i vår budget.