Gårdagens debatt i Radio Göteborg P4

I gårdagens debatt i Radio Göteborg P4 om trängselskatten och Västlänken deltog företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vägvalet. För de som lyssnade stod det klart att alla de andra fyra partierna fortfarande använde sig av ordet trängselavgift. Men – precis som programledaren påpekade – det är ingen avgift, utan en skatt. Det står nämligen uttryckligen så i regeringens proposition. Svaret på detta blev att “då hade vi fått väntat två år till” på det infrastrukturpaket som nu bestämts. Detta stämmer inte.

Skillnaden mellan vägavgifter och trängselskatter är flera. Avgifter kan tas ut även för utlandsregistrerade fordon. Någon rätt att beskatta utländska bilar har Sverige dock inte. En avgift får inte tas ut på befintligt vägnät, åtminstone inte om det byggdes för flera decennier sedan. Möjligen skulle man få ta ut avgift på en väg som har bara några år på nacken. Men en ny Göta Älvbro eller Marieholmstunnel skulle till exempel få avgiftsbeläggas. En annan skillnad är att vägavgifter är mycket billigare att driva in än trängselskatt. Den senare förlorar 30-40% av intäkterna i omkostnader.

När man nu påstår att det skulle tagit två år ytterligare att införa en trängselavgift syftar alltså det på själva tiden för att stifta nya lagar. Men även efter det skulle man inte få avgiftsbelägga gamla befintliga vägar, det skulle bryta mot EU:s regelverk. Och eftersom den planerade trängselskatten i Göteborg till största delen bygger på att avgiftsbelägga befintligt vägnät skulle man ändå inte få in önskad summa pengar. Alltså är trängselskatten ett medvetet val för att snabbt få in så mycket pengar som möjligt. Att utlandsregistrerade bilar slipper undan skatten är något man helt struntar i, allt för den goda sakens skull. Att cirka en tredjedel av trängselskatten aldrig når sitt fram till sitt syfte – att bygga infrastruktur – låtsas man inte heller om.

De fyra partierna trotsar folkets vilja och “tror” att opinionen kommer att vända. En kort enkät presenterades som P4 utfört på Backaplan där 6 av 7 personer var emot trängselskatt i Göteborg. Man kan nästa säga att det var 7 av 7, eftersom en person tvekade. På frågan från programledarna om de etablerade partierna går emot göteborgarna i denna fråga svarade ingen på själva frågan. Svaret är givet: Självklart gör de det, men ingen vill säga det rakt ut. Istället skyller partierna ifrån sig på den sittande regeringen som “tvingat” dem till detta beslut. Men om inte de lokala partierna företräder de lokala frågorna för göteborgarna, vem ska göra det då?  Det är anmärkningsvärt att partierna försöker rättfärdiga sig själva genom att skylla på någon annan för att det blivit som det blivit.

Partierna fick också frågan om de är oroliga för att Vägvalet kommer att  ta mandat i valet. Svaret var ganska givet och genomskinligt då alla sade nej. Det vi kan konstatera är representanterna från de etablerade partierna inte var speciellt förtjusta att Vägvalet var närvarande. Vi samlade namn samtidigt och fick in ca 50 namn på den timme vi stod på Eriksberg. Partierna vill också få det till att Vägvalet är endast “nejsägare” och ett parti som inte vill göra något. Detta stämmer inte eftersom Vägvalet vill genomföra väl genomtänkta projekt och ta bort olönsamma. Finansieringen ska ske utan trängselskatt och det är genomförbart om man slopar Västlänken vars olönsamma kalkyl kräver trängselskatt för att finansieras.

Lyssna på debatten om trängselskatten och Västlänken här. Välj mellan 15.00 – 15.30 och 15.30 – 16.00.

Vägvalet
Theo Papaioannou
Håkan Andersson

Lägg till en kommentar

  • “Partierna vill också få det till att Vägvalet är endast ”nejsägare” och ett parti som inte vill göra något.”

    Skönt att etablerade partier, oavsett åsikt, iaf gör korrekt analys av Vägvalets bakgård 🙂

    …Ta bort olönsamma projekt säger ni. OK, det låter ju förnuftigt, men hur bedömer ni lönsamheten? Tittar ni i Trafikverkets kalkyler? *fniss* Tror ni på fullaste allvar att man fattar beslut på en kalkyl? 😀

    Fiasko!

  • Karl, dina kommentarer är numera bara att rycka på axlarna åt. Var är substansen? Argumenten? Åsikterna? Du har decimerat dig själv till en gycklare med trovärdighet därefter.