Glädjande nyheter gällande folkomröstningen

De rödgröna partierna verkar ha funderat över sommaren och kommit fram till att det inte är någon idé att spreta emot folkomröstningen. Precis i linje med det Vägvalet deklarerade när folkomröstningen var ett faktum så förläggs folkomröstningen på valdagen den 14 september 2014 och frågan blir i princip som på namninsamlingen.

En klar seger för Vägvalet som arbetat med kravet om folkomröstning i snart 3,5 års tid. En stor eloge går ju givetvis till GT:s stora och magnifika insats för den lokala demokratin i Göteborg.

Frågan blir enligt nedan, men med en brasklappsliknande kommentar innan:

”Göteborgs Stad har tillsammans med Staten, Göteborgsregionen, Region Halland och Västra Götalandsregionen ett avtal om Västsvenska paketet.

Trängselskatten som infördes i Göteborg 2013 ingår i avtalet och har tre syften:

minska trängseln, förbättra miljön och delfinansiera Västsvenska paketet. Paketet innehåller bland annat en ny Götaälvbro, en pendeltågtunnel, en ny älvförbindelse och investeringar i kollektivtrafik.

Kommunfullmäktige har efter ett folkinitiativ beslutat att hålla en rådgivande folkomröstning.

Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014 ?

Ja/Nej”

Även om vi är nöjda med utformningen så undrar vi varför man inte väljer att kalla Västlänken och Marieholmstunneln vid sina rätta namn? Det är ju trots allt dessa investeringar som propagerats i broschyrer och dylikt under åren och det är dessa namn som Hulthén & Co använt sig av.

Sedan väntar vi ju med spänning på när de rödgröna och Alliansen kommer att berätta om de kommer att följa resultatet i folkomröstningen eller inte. Något Vägvalet deklarerat av vi kommer att göra oavsett om det blir ett ja eller nej.

Läs mer om folkomröstning:

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Lägg gärna märke till Ulf Nyströms artikel i GP idag, “Så mycket har TS inbringat”

  Rätt svar är naturligtvis inget, eftersom den inte ens har betalat sin investering än.

 • Jag lyssnade på intervjun idag den 26/8 (internetradio) om folkomröstningen om trängselskatten.
  Bra jobbat Theo, jätte bra intervju.

  Jag är mycket lättad och glad att det kommer att bli en folkomröstning i samband med valet 2014.
  Mvh Mikael

 • Inför valet och omröstningen så gäller det att vara tydlig med fakta till medborgarna om vad trängselskatten kostar, hur mycket som går till spillo, vad västsvenska paketet har för delar och vad respektive del kostar samt vad den innebär. När man åker på olika ställen runt Göteborg så ser man “Ombyggnaden är en del i Västsvenska paketet”, men på webben finns inget om annat än de stora dyra delarna lättillgängligt, resten döljs “snyggt” i omskrivningar.

  De stora delarna i paketet är Västlänken och Marieholmstunneln, vilket alla borde känna till vid det här laget. Det som är intressant är att dessa är förlagda på ett sätt som gör att intäkter från trängselskatten inte kommer att påverkas i någon nämnvärd utsträckning efter det att de tagits i bruk. En annan faktor är att de är båda förlagda så att en enskild störning kan påverka en stor del av trafiken – Västlänken koncentrerar resande till Centrum, Marieholmstunneln koncentrerar biltrafiken till området runt Tingstadstunneln. Man skapar alltså ett par punkter i Göteborg där en olycka (infarkt) kan få långtgående konsekvenser.

  Redan idag så blir det cirkus i Centrum om en spårvagn får problem vid Drottningtorget eller Brunnsparken.

 • Ett högt valdeltagande är givetvis bra för att inte politikerna ska dra skumma slutsatser á la “36% sa nej” vid 60% nej röster och 60% valdeltagande. Dock innebär en folkomröstning på valdagen också att pressen på partierna att följa resultatet av folkomröstningen minskar då det är hela fyra år till nästa val. Se därför till att rösta på Vägvalet även nästa val. Det kostar inget, för vv har (åtminstone enligt mig) de bästa åsikterna i alla andra frågor också.

 • Kommunstyrelsen kräver ju i en skrivelse till TV fyrspår i Haga och vid Korsvägen. Hur mycket kommer detta att fördyra Västlänken?

 • I dagens GP så finns en debattartikel om trängselskattens beroende av en bra kollektivtrafik. Om kollektivtrafiken inte är bra nog kommer folk att säga nej till trängselskatt. En hygglig logik i alla fall. Men det är också värt att tänka på att när man bygger kollektivtrafik så skall inte alla ägg vara i samma korg, vilket man verkar göra i centralen-området där en enskild störning påverkar mycket.

 • Jonäng har helt rätt i det hon skriver. Jag har via debattsidorna i GP försökt få fram samma budskap, dvs att det är oerhört viktigt att kollektivtrafiken upplevs som effektiv och attraktiv för att man skall kunna få ned biltrafiken. Man måste få bort flaskhalsarna i systemet, vilket bland annat innebär att man måste få till bytesstationer utanför centrum. Enligt forskningen så har priset väldigt liten påverkan på om man väljer kollektivtrafiken eller ej, det är effektiviteten och kvalitén som styr valet av transport. Själv har jag nu blivit av med kollektivtrafiken till arbetat från där jag bor, den finns 6km bort längs högtrafikerad landsväg utan cykelbana…

  Effektivitet och kvalitét gäller förresten även motorlös transport på hjul som jag testade idag, bitvis med fara för mitt eget liv…
  …om man skall ha lite hastighet så känner man sig betydligt säkrare bland bilarna på vägarna än bland cyklister och gående på gång- och cykelbanorna. Hade exempelvis nu på morgonen en situation med en utrusande hund (i koppel) som lika gärna hade kunnat sluta med en överkörd hund. Gående och cyklister skall inte samsas på gemensamma gång-/cykelbanor! Man får även räkna med sand, grus och lera på cykelbanan. Även avgrävningar som inte asfalterats trots att de funnits länge och många tjälskott…

  Man kan också notera att trots en sträcka på närmare två mil så var jag idag ungefär lika snabb som bussen (duschen räknas inte in för jag hade ju duschat hemma annars). Med bättre och fler cykelvägar så hade jag varit mycket snabbare än bussen. Värsta sträckan idag var från Säve till Norrleden där trafiken är extremt tät och ingen cykelbana eller bra alternativ väg finns. Där mötte jag dessutom ett mellanstadiebarn gående längs vägen med skolväska på ryggen, han hade väl antagligen missat att stiga av på rätt hållplats och fick nu gå längs en av de farligaste vägarna i Göteborg…

  Kan ju även påpeka att man i Göteborg inte tänker färdigt när det gäller cykelbanorna. På Gustaf Dahlénsgatan så har man byggt en konsgräsrefug i mitten av vägen för att ta bort ett körfält per riktning. Samtidigt finns där ingen cykelbana, utan cyklisterna förväntas åka bland bilarna. Dessutom så ligger busshållplatsen i södergående riktning i bilfilen där det precis blivit två filer och cykelbana igen, vilket innebär att när en buss kör in så skall alla bilar byta fil också. Om man istället hade behållt den vänstra filen (istället för att lägga en ruskigt ful konstgräsrefug där) och lagt cykelbana i den högra filen så hade det blivit mycket bättre för både bussar, bilar och cyklister. Sedan är vägen extremt bred hela vägen ända upp till Björlandavägen, så cykelbana hade med lätthet kunnat byggas ända dit, varifrån det sedan finns cykelbana igen. Här försvinner dessutom cykelbanan ut på en trottoar och där man ju inte får cykla, men det märker man ju inte förrän det redan är för sent…

  En cykelbana enligt detta längs Gustaf Dahlénsgatan vore kanske något för VV att föreslå i trafiknämnden. Dagens lösning är i alla fall en ren katastrof…

 • Mitt företag lanserade förresten sitt nya P-hus idag. 150 platser utanför trängselskattezonen (två-tre minuter längre promenad). Om vi antar 31kr/dag och 200 dagar per år, så minskar detta intäkterna från TS med knappt en miljon kronor om året.

  Goda nyheter för mig i alla fall! Många har dock ingen nytta av detta då de ändå måste passera älven…

 • Idag finns det dessutom en artikel om att handlare i centrum förlorat upp till 20% på senare tid. Det är inte helt förvånande eftersom samtidigt så har köpcentret vid Frölunda Torg vuxit rejält och samma gäller Sisjön. I båda fallen är parkeringen fri. Det finns även andra köpcentrum som dykt upp på senare tid som också är mer lättillgängliga.

  Att det dessutom har blivit svårare att ta bilen till Centrum gör inte saken bättre – det finns P-hus, men för att komma till ett tar det en stund och så kostar det. Med trängselskatten som grädde på moset under vardagarna så är det inte så konstigt om man får aversion mot att åka in till centrum på helgen.

  Så mitt tips till handlare i centrum – flytta ut utanför trängselskattetullarna, då blir det lättare att nå er.