Glädjande nyheter om granskningskommission

Jag hade tänkt skriva om kommunfullmäktiges sammanträde igår där jag tyckte att det verkade som att vi inte nådde fram i vårt budskap till kommunstyrelsen. Men idag möttes jag av den glädjande nyheten att man nu är överens och tillsätter en granskningskommission för att utreda Göteborg Stad.

Igår var nämligen två interpellationer upp i kommunfullmäktige. Dels Vägvalets om avtal för förvaltnings- och bolagschefer som tecknats i strid med beslutade riktlinjer och bristande reglering vid brott eller tjänstefel, dels Lennart Duells (Fp) om lämpligheten att ha kvar personer i vår organisation som är dömda för mutbrott.

Vägvalets besvarades av “rotelansvarig” Mats Pilhem (V). Det var ett svar som överlag var bra men på frågan om varför riktlinjerna inte följs var det lite svajigt. Pilhem ville gärna lyfta tillbaka ansvaret på de som tecknat de felaktiga avtalen. Han ville också tona ned att det var något större problem. Jag påpekade att det är av största vikt att sätta ned foten och skicka signalen att det inte är ok att göra som man vill inom Göteborg Stad. Egna tolkningar om vad som får göras uppstår när riktlinjerna är diffusa, policys saknas och ledningen är tyst. Signalen måste vara kristallklar likväl som rutinbeskrivningarna. Jag påpekade även att jag tycker det är märkvärdigt att kommunstyrelsens ordförande inte själv svarar på dessa viktiga frågor.

Läs interpellationen här.

Anneli Hulthén (S) valde att inte säga något under min interpellation men tog ordet när Lennart Duells (Fp) interpellation om lämpligheten att ha kvar personer i vår organisation som är dömda för mutbrott. Svaret kom först även här från Mats Pilhem men i ganska avskalad form. Enligt han var det mer eller mindre upp till bolagen/förvaltningarna att bedöma vad som skulle göras. Kommunstyrelsens uppgift gick ut på att skapa en värdegrund. När Anneli Hulthén klev in i debatten sa hon att det var allas ansvar. Medborgare, politiker, partier – ALLA. Det som var uppseendeväckande var att i vissa lägen omfamnade blocken varandra och debatten spårade tyvärr ur när FP:s representant helt plötsligt gjorde ett utspel mot SD om dess härskarteknik mot Anneli Hulthén där halva salen applåderade. Ett mycket finurligt retoriskt knep när man vill ta udden av debatten. Inte för att jag sympatiserar med SD jag tycker att man ska hålla sig till sakfrågan.

Men idag har jag överseende med urspårningen eftersom blocken ändå hittat varandra och gör verklighet av en extern granskningskommission. Jag hoppas att kommission tar en titt på Vägvalets motion för förslag på inriktning.

Vägvalet
Theo Papaioannou

PS. Jag vill också nämna att det var en lång debatt om motionen från Rustan Hälleby (M) om att utveckla Askimsbadet till ett bad- sim- och vattensportcentrum. Ett klassiskt exempel när förslaget kommer från fel håll, d.v.s. från fel parti. Den rödgröna majoriteten var splittrad i frågan och försökte på något sätt hålla skenet uppe om enighet. Jag har lite svårt att förstå varför man väljer att rösta ned ett förslag som är av värde för ungdomar i alla åldrar, ett centrum där de kan samlas. Det är väl aldrig fel att satsa på sportcentrum som kan bidra till att hålla våra ungdomar sysselsatta. Vid votering såg man splittringen klart och tydligt då två vänsterpartister steg ur lokalen. DS.

Lägg till en kommentar

  • Anneli Hulthens ignorerande av VV var ett typiskt härskarteknik knep
    ” Allas ansvar”- typiskt sosse knep.

  • Såssarna har fina förebilder i Håkan Juholt och hans sambo Åsa Lindgren ,dess visar vägen för övriga såssar i landet .
    Grattis Anneli ,ni kommer inte långt efter ,och ibland är ni t.o.m. föregångare.Åter igen ett Stort Grattis.