God Jul och Gott Nytt 2016

2015 lider nu mot sitt slut och det är dags att summera året och blicka framåt.

Övriga partier i kommunfullmäktige valde på ett mycket ohederligt sätt att helt enkelt ignorera göteborgarnas vilja i folkomröstningen – trots en del löften om motsatsen när de chockade tog emot resultatet dagen efter. De tillsatte en intern låtsasutredning som kom fram till att trängselskatten inte kunde ersättas med något annat “lika bra”. Men vi röstade faktiskt för att avskaffa trängselskatten, inte för att ersätta den med något annat!

Men så här blir responsen från maktpartierna till väljarna när frågan om vem som bestämmer i Göteborg ställs på sin spets. Inbilla er därför inte att dessa partiers företrädare kommer att svänga om Västlänken med mindre än att de ser sina egna positioner och karriärer hotade i ett framtida val. Den signalen kan bara väljarna ge, i första hand i valet 2018. Fram tills dess arbetar vi Vägvalet vidare med att utveckla vår politiska agenda för att förbättra och bidra till ett bättre Göteborg.

Vägvalet önskar er God Jul och ett Gott Nytt år. Till alla er som kämpat; ta tillvara på julefriden och vila ut. Det är ni värda!

Vår julgåva i år går till Stadsmissionen i Göteborg. De arbetar för att ge en drägligare tillvaro för sämre lottade medborgare i Göteborg.

Resultat folkomröstningen

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Mycket bra att du informerar Theo allt som du skriver och informerar om betr TS och VL gynnar alla Göteborgare. Du skulle synas ännu mer när det gäller detta.
  Hur mycket skänkte VV till Stadsmissionen?
  God Jul på dig.

 • Nog är det lustigt att nu Göteborg och regionen skall gå ut med stora annonskampanjer för att få folk norrifrån att ställa bilen. Det var ju norrifrån som trängselskatten verkligen hade gjort stor skillnad…
  …eller var det så att en del av trafiken verkligen bara flyttade tillbaka till E45 som statistiken antydde men inte kunde bevisa då man inte hade underlag att jämföra med (men vilket gick att identifiera med Göteborg stads egna interna statistik).

  Hur som helst, vad får dem att tro att det skall gå bättre denna gången, i samband med införandet av trängselskatten så hade man ju också stora annonskampanjer…

  Problemet norrifrån är fortfarande att kollektivtrafiken inte är tillräckligt snabb och har tillräcklig turtäthet den sista biten. Dessutom är pendelparkeringarna oftast fulla redan före åtta.

  Jag tror att en trängselskattehöjning kommer att komma då kampanjerna visar sig misslyckade…

 • Jaha, Backborna lär få vänta:
  http://www.expressen.se/gt/inget-besked-om-trangselskatten-i-sikte/

  Den lösningen som föreslås är (för de som inte kommer ihåg) lite förenklat att man sätter en oval av betalstationer runt Backa och man betalar bara trängselskatt om man åker igenom två av dessa (en på vardera halvan av ovalen). En intressant aspekt på denna är att den förutsätter att man lyckas registrera närmare 100% av de passerande bilarna i varje station. Om en bil skulle ha en registreringssäkerhet på 70% i de vanliga stationerna så skulle man här kanske hamna på ca 50% sannolikhet att bli registrerad. Dvs det lönar sig att chansa på att åka igenom Backa, dvs just det som politikerna vill undvika att det skall göra…

  Man hävdar från officiellt håll att man har få bilar som inte registreras, men jag vet flera som har bilar som registreras vid runt 50% av passagerna. Det varierar dock med vilken kamera de passerar. Jag har själv noterat att om jag kör igenom en fem-sex kameror (vilket händer ibland när man gör ärenden, man har ju inga större anledningar att undvika dem när man väl har passerat en) så är ofta minst en av passagerna inte med. Det kan ju dock vara så att de som gör manuell granskning noterar att man redan är registrerad och därför inte bryr sig om att lägga till denna också. Det har jag inte koll på…

 • Nu verkar Nyhus kommit på vad som behövs: “För att vända den trenden krävs bättre kollektivtrafik, säger Johan Nyhus.” enligt artikel i GP.

 • NH, här är länken till sidan också
  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2966176-hojd-trangselskatt-sa-blev-resultatet

  Problemet i Göteborg är dock att gapet mellan vad som erbjuds i kollektivtrafiken och vad som behövs är så stort att Nyhus inte kommer att se någon större skillnad med ytterligare satsningar. Kollektivtrafiken är för långsam, vilket till stor del beror på att de har för många hållplatser och för många byten, samt att den har för dålig bytestider också. Detta löser man inte genom att lappa på det befintliga systemet (vilket jag har påpekat i flera år). Man måste börja om från början och titta på vart skall folk, vart kommer de ifrån, hur lång restid är rimlig osv. Detta kommer att leda till helt annorlunda bussar än idag.

  Bara för att ge konkreta exempel, nu tror jag inte på linbanan, men låt oss använda den som exempel ändå. Den första linjen är tänkt att gå mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Ingen av dessa punkter passar särskilt bra in som bytes platser för de som tar bilen, hade man tänkt utifrån bilisten behov så hade man sträckt ut linjen i bägge ändar till Hjalmar Brantingplatsen och till Haga (Västlänken). Men nu verkar man basera sträckningen på behoven från de som åker kollektivtrafik redan, inte utifrån att man skall locka över bilister. Helst borde linbanan också gå vidare från Hjalmar Brantingplatsen upp till Bohuslan ansluta tänkta station i Brunnsbo också.

  Samma sak med Västlänken, den tillför inte ett dyrt för bilisten om inte Haga station får bra kollektivtrafik till arbetsplatserna inom staden, men den kommer att vara begränsad. Därav behovet att knyta ihop denna med Hisingen via linbanan. Vi kan fortsätta: flytten av Älvsnabbare till Stenpiren – den fungerar för de som är kollektivtrafik resenärer redan, men inte för gående, cyklister och de som skall lämna bilen.

  Jag har mängder med liknande exempel. Folk måste kunna byta till en buss/spårvagn/etc som går fram till sin slutdestination utanför staden eller i centrum (plantskilda och inte så kalla (på vintern) byten dessutom), det är då bytena fungerar. Annars blir det bilen fram till dess att kollektivtrafiken är snabbare och det är nog bra för samhällsekonomin när den infarten inträffar.

 • En annan faktor är att kollektivtrafiken är för dyr jämfört med bil. En enkelresa från Mölndal går för en sällanresenär på 32 kronor för en enkelresa med kontoladdning. Dyrt och långsamt gör inte kollektivtrafiken konkurrenskraftig.

 • NH: Och ändå så är biljettpriset bara ca 50% av den verkliga kostnaden.

  Detta är också en intressant aspekt på mina tidigare inlägg. Ju bättre kollektivtrafik, desto dyrare för skattebetalarna. Egentligen borde kollektivtrafiken minska där den är olönsamma för att göra större satsningar där den är lönsam (delvis på spekulation då).

  Inte riktigt vad man vill föra fram kanske…

 • Jag skickade detta brev till Csaba Perlenberg på GT angående denna artikel:
  http://www.expressen.se/gt/ledare/csaba-perlenberg/trangselskatten-bade-fiasko-och-kassako/
  ——————
  Hej.
  Jag skulle vilja belysa ett par saker från din artikel:
  – Du skriver “Bra för evenemangsstaden Göteborg, dåligt för den politiska trovärdigheten gällande trängselskatten. “. Detta stämmer inte, trängselskatt går rakt in i statskassan. Det innebär att Göteborgarna får ett högre skattetryck jämfört med övriga svenskar när trafiken inte minskar.

  – När trafiken inte minskar pga trängselskatten så innebär detta att nyttan med trängselskatt försvinner. Som skatt och finansieringslösning är den nämligen närmast en katastrof. Det kostar väldigt mycket att dra in trängselskatt, vilket innebär att det samhällsekonomiskt är en dålig affär. Som finansiering så försvinner nästan varannan krona innan de kommer infrastruktursatsningarna till gagn. Trängselskatten är därmed inte samhällsekonomiskt lönsam om inte trafiken inte minskar.

  – Rörande undantaget för Backa så får Göteborgs politiker till viss del ta på sig att detta inte är löst. Dels så påpekades detta redan innan trängselskatten infördes, så man hade kunnat lösa det då. Man underskattade dock motståndet mot skatten och dess effekter. Dels så gjorde inte Göteborgspolitikerna inte sin hemläxa när man tog fram förslag till lösning på problemet. Man ignorerade påpekanden om att man föreslog lösningar som inte skulle fungera legalt. Om det skulle gått att lösa ändå är en annan fråga, men de lokala politikerna har inte underlättat det hela.

  Mvh

 • I dagens GP kommer Cwejman med ett inlägg på ledarsidan som på något sätt helt verkar sakna någon annan slutsats än att för att minska trängseln så måste vi bygga trängre istället för att titta närmare på varför folk egentligen tar bilen. Det verkar vara tabubelagt att ens komma i närheten av att nämna att Göta Älv är den stora vallgraven som avsevärt förlänger restid och avstånd inom Göteborg. Istället är det luddiga uttalanden om att man från början haft dålig stadsplanering.

 • Även denna artikel i GP är av intresse:
  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2970658-m-orealistiskt-minska-biltrafiken-i-goteborg

  Det är lustigt att man tänker sig lösa problemet genom att bygga tätare. Det löser inte problemet för de i ytterkanterna som är de som redan har problem att använda kollektivtrafiken.

  Dessutom satsar man på regionförstoring, vilket har precis motsatt effekt det ökar trafiken i allmänhet och biltrafiken i synnerhet.

  Man verkar ha svårt att bestämma sig för vilket ben man skall stå på.

  Jämför med andra platser istället, man har svårt att undvika att biltrafiken ökar pga att ett mer tättbebyggt område driver fastighetspriserna vilket driver mycket verksamhet ut från stan. Detta i sin tur driver ökad biltrafik. Det är svårt att både bo och arbeta i samma område. Det är bara de som har råd att bo i innerstaden (eller hotspots i ytterområdena) och som har arbete i innerstaden (eller hotspots i ytterområdena) som drar nytta av en förbättrad kollektivtrafik. Men hantverkare, sjukvårdspersonal och andra hamnar istället i en situation att de blir mer bilberoende och med fler och fler service-yrken så ökar detta beroende.

  Även när köerna är som värst i Göteborg så går det mycket snabbare med bilen, åtminstone för mig som inte behöver passera någon av älvpassagerna. För min del skulle jag aldrig i livet kunna tänka mig att bo i en stad eller villastad, så jag har aktivt valt att bo en bra bit bort. Det intressanta är dock att jag med bil är snabbare på arbetsplatsen än många som bara bor på andra sidan om centrum, men fortfarande i tätbebyggt område. Detta kan enbart byggas bort med effektivare transporter genom staden och där är varken linbanor, spårvagnar eller Västlänken en lösning.
  En tunnelbana skulle hjälpa, men möjligheten att omvandla spårvagnarna till tunnelbana är något som man effektivt tar död på med Västlänken som tar utrymmet under mark som behövs för detta.

 • Och på P1 idag raljerar man över Västlänkens olönsamhet. Anna Johansson försvarar…
  …men hon väljer noga att inte använda Västlänken som ett exempel på andra nettoresultat än samhällsekonomiska…

 • På DN Debatt kommer också upp att “Nästan alla stora byggen av järnvägar är olönsamma”. Där nämns bland annat Västlänken (8 km) som där anges till 20 miljarder och Norrbotniabanan för 30 miljarder med en sträcka av 270 kilometer.

  Per kilometer blir Västlänken mer än 22 gånger så dyr. Fast det är också svårt att jämföra dessa med varandra eftersom deras syfte och resultat är så pass olika.

  Framförallt så upplever jag att man inte har satt sig in i vilka problem man egentligen vill lösa med Västlänken utan man har en lösning där man måste “uppfinna” problem som den skall lösa.

  http://www.dn.se/debatt/nastan-alla-stora-byggen-av-jarnvagar-ar-olonsamma/

 • På dagens ledarsida i GP lyckast Cwejman för ovanlighetens skull hitta rätt där han noterar att “Föreningen grävande journalister” har ingått sponsoravtal med Göteborgs stad.

  Nils Hanson är aktiv i Grävande Journalister och chef för Uppdrag Granskning.

  Kanske det förklarar varför Uppdrag Granskning inte studerat Västlänken närmare.

 • Och idag så redovisas stationerna på det nya snabbtåget från Sthlm till GBG. Det blev inte vad Västlänken behöver i form av argumentation i alla fall.

  Endast Mölnlycke och Landvetter Flygplats får stationer innan Borås. Det dödar alla tankar på pendeltåg på den sträckningen, vilket i praktiken också dödar möjligheterna för tågen från Landvetter att gå genom Västlänken.

  “Ooops” är väl reaktionen i kommunfullmäktige, eller skall Nyhus än en gång säga “Det var inte det vi tänkte”? 😉

  Ytterligare argumentation för Västlänken åkte ju ut med badvattnet i alla fall…

 • Och nu kan vi nog med säkerhet också konstatera att det inte blir något undantag i Backa:
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/trangselskatten-regeringen-behaller-intaktern

  Staten tar pengarna från trängselskatten och lånar upp för byggkostnaderna via Trafikverket för att kunna hantera de skenande kostnaderna för flyktingpolitiken. Detta innebär i praktiken att:
  1) Allt eventuellt överskott från trängselskatten går till staten, vi har nu frikopplat trängselskatten från finansieringen av det Västsvenska paketet!
  2) Staten kommer inte längre att ha något som helst intresse att göra justeringar i trängselskatten för att Göteborg och det Västsvenska paketet vill så, de har inte längre med varandra att göra. Staten gör vad staten vill med pengarna!
  3) Vi har inte längre något utgiftstak i statsbudgeten, man trixar med lån ute i de olika verken för att få bort kostnader för projekt från statsbudgeten, men tillgodoräknar sig intäkterna från projekten. Dvs det finns ingen broms i statens finanser längre…

  Mycket otrevliga saker alla tre, men inte förvånande!