Göteborg i förhållande till omvärlden

I två artikelserier har GP skrivit om tillväxtstakten och hur Göteborg ska bli en attraktiv stad. Göteborgs befolkning ökar inte lika mycket som Malmö och Stockholm gör. Göteborgs Universitet pekar på ett antal parametrar som skiljer städerna åt.

Till att börja med är Stockholm en huvudstad. Här finns riksdag och departement och ett stort antal myndigheter. Malmö har närheten till Köpenhamn, en huvudstad. I Stockholm finns en av världens högsta koncentrationer av globala huvudkontor. I Köpenhamn finns också ett hög koncentration av Danmarks arbetsgivare, som även etablerar sig i Malmö. Stockholm har storflygplatsen Arlanda och Köpenhamn sitt Kastrup, vilka båda agerar stora nav ut i världen.

Med tiden har man i Malmö med anledning av Öresundsbrons förbindelse och dess förutsättningar med Köpenhamn byggt Citytunneln (80 procent med statliga pengar).

Ulrika Holmberg, föreståndare för centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger:

“Huvudstäder har en fördel av att de ofta är högsäte för företagens huvudkontor. Att Malmö växer tror hon beror på närheten till Köpenhamn och att kommunen har arbetat för att göra staden mer attraktiv med shopping och kulturliv.”

“Det grundläggande är att det finns arbete. I centrala Stockholm är det svårt med bostäder, men det finns ändå folk som vill bo där och som skaffar sig andrahands- och tredjehandskontrakt. Att man är beredd att bo spartanskt är ett tecken på att det finns något attraktivt i regionen.”

Det är ytterst intressant hur olika representanter inom politik och näringsliv väljer att se på verkligheten:

Anneli Hulthén (S) säger:

“Den största anledningen till att vi vill ha det västsvenska paketet är just att vi ska kunna växa mer i framtiden. Får vi vår infrastruktur på plats så kommer vi att öka i tillväxt. Och med utbyggnaden av centrala Älvstaden, med 40 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser i kärnan, kommer vi att öka i attraktivitet.”

Det finns en farlig övertro på att satsningarna ska lösa de problem som inte lösts av ett rödgrönt styre i snart över 20 år. Hulthén väljer att “tro” saker som egentligen går helt och hållet emot hur olika förutsättningar bidragit till tillväxt i Stockholm och Malmö. Försök gjordes redan på 1970-talet att bygga satellitstäder som Angered. Detta misslyckades kapitalt eftersom den tilltänkta tillväxten aldrig kom (läs blogginlägg här). Idag finns en stor risk att vi bygger för en befolkning som inte har råd att bo i bostäder med hyror uppemot 15 000 kr i månaden.

Johan Trouvé, Västsvenska handelskammaren, “tror”:

“Att om en stad befolkas av ett stort antal kompetenta människor, vill fler företag etablera sig där.”

“Att folk inte ser den långsiktiga målbilden framför sig, de positiva effekter det västsvenska paketet skulle kunna få.”

Jag blir väldigt skeptisk när ledande representanter säger sig “tro” vad som behövs. Och detta utan ansvar över skattebetalarnas pengar.

Så, vad gör man när samma förutsättningarna inte finns för en stad? Jo, man hittar på egna. En sådan är visionen om “åttamiljonersstaden”. Drömbilden där Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn kopplas samman med hjälp av höghastighetståg och en dryg timmes pendling till både Oslo och Köpenhamn.

Den ena visionen avlöser den andra och till slut är tävlingslystnaden så stor att man glömmer av vad som egentligen behöver fokuseras på för att göra Göteborg till en attraktiv stad.

Något som Kenneth Krantz, regionchef för Svenskt Näringsliv, även påpekar:

“Det kommer att krävas mer än infrastruktursatsningar för att locka företag till regionen. Det behövs mer action och mindre visioner.”

Integration, skola, äldreomsorg, barnomsorg, näringsliv m.m. är några av flera saker som borde hanteras på hemmaplan istället för att tävla med andra.

En stad befolkas av människor. Det är människor som skapar staden. Människor som är delaktiga i beslut och stadens framtid. Idag är delaktigheten långt ifrån medborgarna i Göteborg. Politiker som Anneli Hulthén (S) har misslyckats att skapa tillit och förståelse för vad de vill göra med Göteborg.

Anneli Hulthén (S) säger följande:

“Det finns ett pedagogiskt problem i att förklara och motivera stora förändringar, kanske extra knivigt i infrastruktur som ju innebär förändringar i människors vardag.”

Jaha, det är alltså medborgarna som inte “förstår” vad Anneli Hulthén (S) vill göra. Jag skulle nog vilja säga att det finns även ett pedagogiskt problem för många ledande politiker att förstå eller att för den delen vilja ta reda på vad folket egentligen vill.

Läs artiklarna i GP här och här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Mycket bra skrivet. Notera också att i både Stockholm och Malmö så sker en stor del av etableringarna utanför centrum. Hur har Göteborg tänkt lösa detta då de drar in alla människor till centrum med Västlänken?

  Även i Göteborg sker nya etableringar till stor del utanför centrala staden (Sisjö-området, Hisingen samt i förorterna). Hur skall folk ta sig till dessa arbeten och affärer utan bil? Många av dessa nya centran saknar ju dessutom helt tågförbindelser (Hisingen, Sisjön, Kungälv m.fl).

  Det känns ju inte heller riktigt som man tänker efter innan man satsar…

  Notera att Hultén & Co inte nödvändigtvis har fel i sin vision, men notera samtidigt att deras vision inte inbegriper de som redan bor i regionen. Där finns en stor del av missnöjet med deras politik…

 • Mycket bra formulerat! Kloka ord! Tyvärr styrs vår fantastiska stad av personer som saknar trovärdiga lösningar, istället har man låst fast sig
  vid tron att Västsvenska paketet är svaret på de flesta frågor.

  Vi behöver inte fler politiker som vill att vi ska göra som andra städer och
  regioner gör. Vi behöver politiker som ser det unika i Göteborg och som
  finner lösningar som passar vår stad!

  Bra, Theo!

 • @pacman42 och @ulf Tack båda två. För att finna sina styrkor så ska man nog också inse sina begränsningar 😉

 • En bra observation att den stora tillväxten inte sker i centrum, utan i ytterområdena. En vinst på några minuter för de som skall till Haga uppväger inte på långa vägar de långa restider som finns för ytterområdena.

  En undran är också – hur går det med omröstningen om trängselskatten? Det har varit väldigt tyst om den senaste tiden, och det är oroande.

  I GP för någon vecka sedan så fanns det dessutom en artikel där man tog upp att det kanske blir nödvändigt att genomföra omröstningen tidigare eftersom det handlar om ett riksdagsbeslut som skall tas 2014 som har med trafikinvesteringar att göra. Jag är inte helt säker på exakt vad som gäller, men det är värt att tänka på.

 • Dom rödgröna med mp i spetsen har ju slagit sig för bröstet att utsläppen minskat .. Nått som eurokrisen mer är skyldig till än att dom rödgröna lyckats. Hur ska dom lyckas förklara ökade utsläpp om konjunkturen vänder uppåt .. Allt dom åstadkommer är ju inflation i regionen egentligen…

 • @NH Det har inte hänt så mycket mer än utspelet från Hulthén som för övrigt är helt felaktigt. Alla planer ändras hela tiden. Det verkar mer som att hon via Kent Johansson (C) hittat en ursäkt för att lägga folkomröstningen på en annan dag än valdagen.

  Fortsättning följer efter sommaren och förhoppningsvis vet vi lite mer på nästa kommunfullmäktigemöte i september.

 • På radio i helgen, när jag var i Småland, sa journalisterna att Sverige har fått ett jättestort EU-belopp som ska användas till infrastrukturen, dvs vägar, broar och likn. Det rörde sig om rejäla pengamängder. Vet du vart dessa pengar går till i Gbg? Får Gbg något av detta? Kan då dagens sittande politiker säga att Hagatunneln blir byggd med dessa pengar om inteTS räcker? Hurpass öronmärkta är dessa pengar, för de kommer naturligtvis staten till del först, men sedan, hur ska de fördelas inom landet? Ska de fördelas till landets kommuner eller är det staten som då satsar på olika projekt?

 • Har ni tänkt hur fri man känner sig denna månaden, utan trängselskatt. Känner att man inte hjälper till ett “idioti” system.

 • Apropå ”befolkningstillväxt”, PK-politikerna är så fast i sina PK lögner så det är skrattretande. Vi har ingen ”befolkningstillväxt” utan en pågående massinvadring från tredjevärlden länder. Om man nu släpper den frågan om detta är bra eller dåligt i detta sammanhang och koncentrerar sig på påverkan av trafik mm så får det stora konsekvenser. Politikerna låssas som det är ”samma” oavsett typ av ökning vilket det inte är. De vill också gärna ge sken av att det är tillväxt och nya jobb som driver detta vilket det inte är. Rent krasst kan man säga att bidragsberoende invandrare och ev. låginkomsttagare inte ökar trafiken nämnvärt, många jobbar inte alls och åker inte ens kollektiv varje dag.

  Motsatsen och det man planerar för är att en massa ”högavlönade” flyttar hit från andra delar av Sverige och åker bil, buss och tåg så det visslar om det. Så är inte fallet.