Rädda träden i Allén på valdagen

När striden om almarna i Kungsträdgården stod i Stockholm 1971, protesterade tusentals människor genom att under en veckas tid ockupera platsen med hängmattor och tältläger. De som sett filmsekvenserna av trädkramare (ett ord som uppfanns först 1987) som klättrat upp i träden, samtidigt som motorsågarna höjdes mot almarna glömmer nog aldrig detta. Jag vet av egna förstahandsuppgifter att vänstersympatisörer från Göteborg åkte upp till Stockholm för att rädda almarna.

Idag har vi en liknande situation i Göteborg i Allén och Kungsparken, men på något konstigt sätt är det ombytta roller jämfört med i Stockholm för 43 år sedan. Från politiskt håll kallar vänsterpartisten Mats Pilhem (V) motståndarna till Västlänken för “domedagsprofeter”, för att de inte gillar att delar Liseberg tvingas riva och inte ser nyttan med Västlänken (han tar inte specifikt upp de hotade träden i Hagaparken i Göteborg).

1971 var det bygget av tunnelbanestation som hotade almarna, idag är det bygget av en pendeltågsstation som hotar de nära 200 år gamla träden i Nya Allén som hotas av Västlänken. Omständigheterna är nästan otäckt lika.

Mats Lövgren, samordnare för Nätverket “Stoppa Västlänken nu” har letat fram ett avtal som är mer än tvåhundra år gammalt och där det står: “… hwarunder den wärkstälde Trädplanteringen altid underhålles, äfwensom Staden skall åligga at hela Alléen, sedan den en gång blifwit färdig, alt framgent vid makt hålla.”

På modern svenska betyder det att marken är avsedd för en trädplantering, och att träden ska underhållas och vårdas av staden för all framtid. I avtalet står det också (på modern svenska) att: “Den färdigställda trädplanteringen ska alltid underhållas och staden åläggs att för all framtid vårda Nya Allén.” Mats Lövgren säger till GT: “Västlänken strider mot intentioner i Göteborgs historia. Anser Göteborgs invånare att Västlänken är viktigare än att vi bevarar de här träden? Den frågan har inte ställts än. Att skada eller döda träden är inte att vårda.

Läs hela GT-artikeln här.

Mats Lövgren har också skrivit en debattartikel i GP om detta som kan läsas här. Där säger han bland annat: “I det planerade schaktområdet växer i dag upp till tjugofem stycken träd som är över 200 år gamla. Samtliga välnärda och friska, men som av Trafikverket och stadens ledande politiker har fått sin dödsdom.

Lövgren jämför också detta skrivna avtal med det som undertecknats om det Västsvenska paketet: “Detta juridiskt bindande avtal kan ingen tjänsteman eller politiker bryta för att det behagar dem. Ni måste fråga oss invånare i Göteborg först, vilket ni inte har gjort i frågan om Västlänken.” Och han fortsätter: “En långdragen juridisk process är knappast vad vår stad behöver. Men ifall det behövs för att stoppa Västlänken må det vara värt. Eller som Västlänksanhängarna säger: ett avtal är ett avtal!

Almarna i Stockholm räddades tack och lov, men när nu demonstranterna lyser med sin frånvaro i Göteborg kanske det är tur att vi hade så framsynta personer som redan 1807 ansåg det viktigt att bevara vår historia för all framtid. Dessa politiker som undertecknade avtalet var verkligen inga “domedagsprofeter”!

På valdagen kan du ha en privat “almstrid” i valbåset genom att rösta nej i folkomröstningen om trängselskatt och därmed strypa finansieringen av Västlänken!

Håkan Andersson
Vägvalet

rosta_vagvalet_sp-500x96

Lägg till en kommentar