Behandla Göteborgs siluett varsamt

Vi vill att Göteborg förblir en stor småstad, inte en liten storstad. Göteborg ska inte förvandlas till en Manhattankopia.

De planer som finns på Region City kommer att medföra en helt ny silhuett för Göteborg. Ett antal mycket höga hus ska byggas i samband med den nya stationen för Västlänken vid Centralen. Byggplanerna, som presenterats av det statliga fastighetsbolaget Jernhusen,

förutsätter byggnation på den nuvarande bangården. Möjligheterna att utveckla tågtrafiken försvåras då. Dessutom skapas kommunala kostnader på en miljard kronor för att sänka väg E45 och höga kommunala driftskostnader för den tillkommande tunneldriften.

Vi vill bevara Göteborgs karaktär genom att skapa en bevarandeplan. Ett höghuskluster typ Region City skulle bryta av hela bilden över Göteborgs silhuett. I stället ska nybyggnation anpassas till den omgivning som finns. Gamla stadsplaner ska revideras så att inte kulturhistorisk värdefull miljö kan rivas.

Läs mer om vår partipolitik i vår budget.