Göteborgs Universitet genomför undersökning om trängselskatten

Idag genomför Göteborgs Universitet en undersökning via gp.se där man kan svara på frågor om vad man tycker om införandet av trängselskatten.

På deras sida kan man läsa följande:

“Vill du vara med i en vetenskaplig och oberoende undersökning av medborgarnas åsikter om och upplevelse av införandet av trängselskatter i Göteborg? Inom ramen för ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet finansierat av statliga Vetenskapsrådet genomförs en enkätundersökning på internet i tre steg. Syftet är att undersöka befolkningens åsikter om trängselskatterna och trafik- och stadsmiljö samt hur dessa åsikter utvecklas under införandets gång. Dina svar är mycket viktiga för oss och resultaten kommer spridas och presenteras i dagstidningar, på föredrag och genom analyser i rapporter och vetenskapliga uppsatser.”

Passa på du med och säg vad du tycker om införandet av trängselskatten. Klicka här för att komma till enkäten.

Vill du veta mer om trängselskatten kan du läsa våra frågor och svar på vår hemsida:

Personer med olika inkomstlägen råkar ut för en skattehöjning på 26%. Detta i motsats till någon som tjänar över 50 000 kr som mest kommer att få en skattehöjning mellan 3-7%. Räkna ut vad din skattehöjning blir på räknauträngselskatten.se.

Theo Papaioannou
Vägvalet

 

Lägg till en kommentar

 • Jag tycket trängselskatt är bättre än höjd kommunalskatt som vore alternativet. Kanske mest för att jag själv använder bilden ganska lite då jag bor i staden. Min dotter bor i Backa och drabbas dock av skatten. Jag försöker säga till henne att sälja huset och flytta innanför tullarna.

 • Mina åsikter EMOT trängselskatt kan kan sammanfattas i några punkter:
  – Det är ett ORÄTTVIST system då gränserna för betalstationer är placerade på ett sådant sätt att alla drabbas olika beroende på var man bor. Med 2 personer i hushållet som jobbar på olika ställen så är det inte så lätt att “flytta” som vissa säger för att ma skall undvika avgifter.
  – Det är ett INEFFEKTIVT system då gigantiska summor går till drift och administration, ett skatteuttag hade gjort det betydligt billigare. Att det intjänade beloppet dessutom går underliga projekt, tex västlänk som är klar om över 20 är gör det inte bättre.
  – Ett ODEMOKRATISKT system då väljare blivit lurade, inte fått delta i debatten och en folkomröstning röstades ner. Hanteringen har skett bakom “stängda dörrar”
  – Det är ett OÖVERBLICKBART system då det är olkart när och var höjningar av avgifter beslutas. Är det snart 100kr per passage? Ingen vet!

  Jag har INGET emot kollektivtrafiksatsningar, bussfiler och liknande satsningar som nu görs, med dessa utgör en droppe i havet av de pengar som kommer in då Västlänk och tunnel/bro kommer sluka nästan alla pengar.

 • Om nu skatten är så dålig som du säger, varför är då många för den? Kanske finns det de som drar fördelar? De som är beredda att betala tjänar ju tid då köerna blir kortare.

 • Roger! Min uppfattning är att det är väldigt få som är för trängselskatt. Det är de med de ekonomiska förutsättningarna som inte bryr sig.

 • Marie-Louise: Roger är med stor sannolikhet lika med Daniel Bergqvist. Ödsla inte onödig tid på honom.

 • Undersökningen är felaktig på frågan om man bor inom eller utom tullarna. Detta är omöjligt att besvara då man har en tull på Älvsborgsbron. Detta borde kollas upp!!!!

 • @Håkan. “Det behövs inga tillkrånglade frågor, utan räcker bra med raka, enkla frågor som exempelvis: Tycker du att Gbg ska ha trängselskatt?”

  Om du enbart ställer den frågan så är det rätt självklart, tycker jag, att en stor majoritet svarar nej. Även jag skulle göra så. Nu är frågan betydligt mer komplicerad än så.

  • Eva: Jag håller inte med dig, En fråga i en folkomröstning (eller opinionsundersökning) ska vara rak, enkel att förstå och inte förutsätta massa andra saker.

   Senast när vi hade folkomröstning om EMU hade vi t.ex. en sådan typ av fråga (fritt från minnet): “Tycker du att Sverige ska gå med i den gemensamma valutaunionen och införa euron som valuta?” Hur än frågan exakt löd fanns det inga formuleringar om vad som skulle hända annars, eller varför vi skulle gå med eller inte gå med. Det var upp till de som röstade att själva sätta sig in i och därefter bestämma sig.

 • Kommunfullmäktige körde över folket vad gällde folkomröstning om Trängselskatt.

  Bedrövlig läsning: Problemet är att vi gnäller över det politiker som vi väljer trots att de sedan 1000 år lurar oss ostraffade. De vet att de kan göra så. Folk är för likgiltiga – gnäller lite – och finner sig i vad politiker bestämmer.

  I en annan klass –men i samma ämne – kan man läsa om (på engelska om det kniper) hur Staden Stuttgart vill gräva ner sina järnvägar för att göra sin vändbanestation till en genomgångsstation. Man vågade inte snäsa av medborgarnas önskan om folkomröstning.

  (Dt blev faktiskt majoritet för)

  Dagens bestämmelser om folkomröstning var aldrig tänkta att främja en sådan. Att det nu lär finnas nya bestämmelser på gång för att underlätta folkomröstning är ju mycket udda, men givetvis bra.

  Vad som inte har framgått så bra i debatten det är att de som lämna Göteborg (inte orsaka trängsel) också måste betala. Sedan är det olagligt att ta betalt av folk som skall från Sätila till Ucklum och inte vill köra genom trängselzonen, men tvingas till avgift i alla fall.

  Här har vi det märkliga, att en socialdemokratisk politiker begår en freudiansk felsägning: ”Avgiften på Älvsborgsbron är inte till för att minska trängsel, den är tillför att ta in pengar.” Där for han med sanningen, må hända helt oavsiktligt.

  Riksdagen kan inte besluta om lokala skatter inom en kommun. Men man är listig och kalla det för avgift. Å andra sidan betalar man en avgift har man rätt till motprestation. Den skall vara omedelbar inte om 20 år, eventuellt.

  Påståendet att Sverige inte har rätt att beskatta utländska fordon är en sanning med modifikation och har inget med språkvalet at göra. De EU länder som har MAUT (vägavgift) tar betalt av inländska såväl som av utländska fordon.

  Men dels vill man inte ta betalt, för inkomsten är marginell jämfört med den ’Badwill’ det skulle skapa för Göteborg ( o/e Stockholm), dels finns utländska fordon inte i det valda faktureringssytemet.

  Inriktning bör vara att till valet få bort småpartierna så att M och S står mot varandra. Det verkar som att C, FP, MP och V har svamlat tillräck-ligt ofta och mycket så att de kan nagelfaras medels debatt. En katalog på deras stolligheter skulle bli bra. Speciellt när de är ute och vill försvara den lokala demokratin.

  Angående den nya Göta Älv Bron spela höjd ingen roll. När jag började min sjöfartsperiod på Rhen i Tyskland lade vi ner våra master när vi skulle under broarna. Inga problem als. Man tryckte på en knapp och då lade sig masterna i var sin klyka.

  Däremot kunde broklaffen kanske bli ngt bredare i sin öppning på nya bron. När rodergängaren på passerande båt kör med bryggan (båtens aktre påbyggnad) i bron (på den gamla når båtarna inte upp till klaffen) då blir det inte så bra. Sedan kan man tycka att ledbalkarna – avbärar-balkarna – är för klena och kan ge vika om båten trycker på.

  Och varför skall den nya bron ligga 150 m öster om den gamla? Bygg den nya på den gamla och använd befintliga ramper, pelare och statiska beräkningar. Ändra det som måste ändras.

  Ang. Trängselskatt i Stockholm har myndigheterna börjat med att luras om dess förträfflighet och nytta och hur den uppskattas av de breda folklagren. Statistiken är ”förfalskat”; dvs. man visar det värden som ”duger”.

  Allt detta vet den kunnige. Problemet är att den kunnige har tjänstebil och strunta i kostnaden. Han har råd. Vad gäller – t.ex. Volvo – så tar Volvo detta som tjänstebilskostnad. I sinom tid kommer naturligtvis Riksskatteverket att lägga ut detaljerade anvisningar hur det skall hante-ras, så att tjänstebilsinnehavaren inte slipper den kostnaden. Men även då struntar han i kostnaden.

  Men enär avgiften är en kostnad till och från jobbet behövs det lagstift-ning för att ingen skall kunna dra av trängskelskatten i deklarationen som en kostnad till och från arbetet. De som kör in och ut ur – eller för den del försöker köra förbi – ”trängselzonen” är till övervägande del ’yrkesfolk’ – där kostnaden ingår i redovisningen som avdragsgill kostnad – mera lagstiftning – det blir ett nollsummespel.

  För övrigt anser jag att om man läser vad VÄGVALET lägger ut om kommunens inre hantering av demokratin i Göteborg blir man mörk-rädd. Detta fintande och trixande är ovärdigt och ett svek mot väljarna.

  Var läser man om Göteborgs Universitets vetenskapliga undersökning ang Trängselskatt? När jag söker på nätt får jag då inte fram något.
  HGB

 • Stoppa detta elände. Vi som bor p¨å öarna i göteborgs skärgård får inte rösta om jag är rätt informerad men lika väl så berör skatten oss i allra högsta grad.Lägg ner sånt skit.