Ökade kostnader och sken av att besluten är fattade

Idag skriver GP en liten notis och artikel på webben om att projektgruppen gjort en skrivelse till regeringen där man nu skriver att den initiala kostnaden för att införa trängselskatten inte kommer att kosta 800 miljoner som det tidigare lämnats besked om. Den nya kostnaden är nu uppe i 970 miljoner vilket innebär en ökning med ca 21%. Vi har varnat för dessa kostnadsökningar alltsedan vi börjat debattera om att häva beslutet om trängselskatt och nu börjar dessa komma. Det är inte försvarbart med dessa kostnadsökningar. Hur ska ökningen med 170 miljoner finansieras? Jo, via t.ex. höjning av trängselskattebeloppen eller en längre vinsthemtagning av systemet.

Regeringen klubbade beslutet om trängselskatt igår, men det återstår att utreda reglerna för flera passager, avgift för utländska bilaroch prisindex för skatten. Även om beslutet klubbats så framgår det att genomförandet är långt ifrån klart då det kvarstår frågor att utreda. Återigen försöker man påskina att beslutet är fattat och klart, MEN det riksdagen har sagt ja till är regeringens förslag om lagändring så att även Göteborg får ta ut trängselskatt.

Om fler säger nej till trängselskatten och röstar på Vägvalet så att vi får de mandat som behövs för att stävja överenskommelse mellan blocken så kan inte trängselskatten införas.

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar