GP Debatt: Biltullarna i Stockholm ger ökad trafik

Idag skriver vi debattartikel i GP om märkliga ökningar av bilkörandet i Stockholms län. Vi har tidigare skrivit om det även här.

Första diagrammet visar att från 2005 till 2011 så minskar antal mil i Göteborg Stad och i likhet med Västra Götalandsregionens övriga kommuner. Utan trängselskatt kan ju poängteras.

Andra diagrammet visar att från 2005 till 2011 så minskar antal mil i Stockholms Stad. Men i Stockholms läns övriga kommuner ökar antal mil kraftigt.

I debattartikeln skriver vi:

“Totalt verkar det som att bilkörandet i Stockholms läns övriga kommuner ökat efter trängselskattens införande – helt tvärtemot syftet att värna om miljön. När resandet över tullarna minskat ökar trafiken desto mer utanför tullarna. Var kör dessa bilar som inte passerar tullarna? Står de hemma i garaget eller kör de helt enkelt runt om utanför tullarna på resan mellan bostaden i Sollentuna och jobbet i Nacka? Står de och köar utanför en förskola i Bromma eller rullar de mot Upplandsbro för veckans inköp? Invånarna i Stockholms län betalar inte bara trängselskatt, de betalar även för mer bränsle än tidigare.”

“Vi vill inte spekulera i orsaker till denna ökning utan efterlyser en rejäl genomlysning. För stunden nöjer vi oss med att konstatera att ökningen är ett faktum och människor boende utanför tullarna sannolikt påverkas av lokala hälsopåverkande emissioner i högre utsträckning än tidigare. Vi kan också konstatera att Stockholms län idag har större utmaningar avseende utsläpp av växthusgaser, användning av energi och användning av förnyelsebara bränslen.”

Och vi bör se över hur trafiken omfördelas. Igår fick vi tips när man svänger in på Björlandavägen till Sörredsvägen mot Volvo kl. 15.30 för de som förmodligen skulle hem en annan väg.

Se video här.

Theo Papaioannou
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2

Lägg till en kommentar

 • Trafiken på Tuvevägen och Norrleden var kraftig efter åtta idag. Definitivt längre väg för en del och många trafik ljudet, men tullfritt. Här är nog en orsak. Trafiken mellan E20 och RV40 via Öjersjö har också ökat kraftigt. Längre och många rondeller. Där nog en del av svaret även för Stockholm… Z

 • Kommer det att mätas om trafiken ökar utanför tullarna? Det verkar som det bara är intressant att visa att trafiken har minskat innanför….

 • Jatillträngselskattgbg är en enda person, låt oss kalla honom DanielB, som håller. Han tar bort inlägg som han har svårt att argumentera emot.

  Samma person tyckte i GPs debatt idag (Grindslanten var det alias ganska använde) att han kunde köpa en dator som finns i affären, eftersom den ju redan tillverkad – alltså tillför hans köp inga miljöfarlia ämnen…

  Inte för att förringa denna blogg, men att överträffa den andra bloggen det är inte så svårt…

 • Ser Vägvalet det som ett problem att trafiken ökar? Är siffrorna för övrigt korrigerade för befolkningsutvecklingen?

 • Som jag skrev på GPs forum:
  Enligt trafikverkets analys så har trängselskatten enligt infördes stations placering negativ kundnytta. Dvs nackdelarna är större än nyttan.

  I materialet som länkades av MikaelB i GPs forum så kan man också läsa att trafikminskningen på Hisingssidan är rätt så liten, 2/3 av trafiken på E6 flyttas till Norrleden istället. Man kan också gissa sig till varför man krävde trängselskatten mellan E6 och Lundbyleden: pga trängselskatten ökar nämligen trafiken på Lundbyleden. Så för att inte den ökningen skall bli ännu större, så väljer man att tvinga ut en del av trafiken på Norrleden istället, vilket då leder till alla trängselskattestationerna som stänger inne Backaborna…

  Konsekvenserna är glasklara. Finansieringen av VL är den enda orsaken till att man belastar/beskattar Hisingen så hårt. I övriga Göteborg är det relativt få villaägare som blir instängda, på Hisingssidan är de väldigt många…

 • Jag är en stark motståndare till trängelskatten och allt som den medför.

  Vad jag inte förstår att den hårda bevakning av Hisingen och den totalt uteblivna kontrollen i väster. Varför skall Backabor drabbas så hårt medan folk i mer välbärgade områden som Långedrag, Askim osv. inte drabbas alls?

  Någon som har någon förklaring eller läst de rödgrönas motivering till placering av stationerna?

 • Hej Magnus. Min analys av det blå förslaget, som något modifierat infördes, är att stationerna som stänger inne Backa finns för att minska ökningen av trafiken på Lundbyleden, samt för att öka intäkterna.

  Det de boende på Backa drabbas av finns som fenomen får ett fåtal villor på annat håll, men den inlåsningseffekt som de boende på Backa drabbas av är ju mycket större än någonsin annanstans i Göteborg. Som om detta inte är nog, så har stora delar av Hisingsborna service skurits av från de boende på ett sätt som inte skett i andra delar av staden.

  Hisingen har traditionellt hanterats mycket styvmoderligt av Göteborgs styre och detta är bara ännu ett exempel på detta. Ingen annanstans än på Hisingen skulle de styrande kunna med att genomföra så negativ påverkan på de boende. Inte Heller särskilt många andra tycker synd om den medelklass som bor i villaområdena på Hisingen, tyvärr…

  • JanB & Magnus: Fast å andra sidan (angående in- & utelåsningseffekter), drabbas alla rent potentiellt av detta, eller hur? Jag menar, om man bor innanför zonen och ska ut, så är man inlåst. Bor man utanför zonen och ska in (eller igenom) är man utelåst. Visst kan det vara intressant att peka ut vissa områden där många som bor där drabbas, men för den enskilde spelar det mindre (eller ingen) roll om man bor i ett sådant område eller i något annat (Askim t.ex). Drabbas man sp drabbas man.

   Slutsatsen för mig blir att alla stationer ska bort. Frågan om att flytta stationer eller ändra zonens storlek är bara pseudodebatter. Det kommer ändå alltid att finnas ett antal människor som drabbas medan andra inte gör det.

 • Off topic, men jag hittade inget diskussionsforum på hemsidan för att ta upp nya ämnen.
  Idag cirkulerar en TT-artikel där en professor påstår att trängselskatten i Gäteborg kommer rädda 10 liv per år, baserat på att allt blir lika “bra” som i Stockholm.
  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.1203291-trangselskatt-raddar-tio-liv-per-ar
  Det finns två invändningar mot detta påståeende:
  För det första kan man fråga sig hur mycket bättre luften blivit i Stockholm efter införandet av trängselskatten? Enligt mätstationerna som används http://slb.nu/lvf//Halter/trends.php?ptr=pm
  http://slb.nu/lvf//Halter/trends.php?ptr=nox
  så har luftkvaliteten förbättras i Stockholm, men det är fortsättningen på en linjär trend som påbörjades sedan mätningarna började. Trängselskatten verkar inte ha ändrat minskningstakten. Påståeendet att trängselskatten i Stockholm skulle rädda liv är således ett falsarium, då motsvarande utsläppsminskning sannolikt hade skett ändå.
  Invändning nummer 2 är att 10 liv per år verkar vara exceptionellt dålig utväxling för pengarna (det blir väl ett par miljarder om året om man räknar “investeringar” och höjda kostnader i kollektivtrafiken).
  200 miljoner per räddat liv. Jag är övertygad om att det går att investera dessa pengar bättre inom tex vården för att nå samma effekt. Eller satsa på medicinsk forskning. Osv.
  Poängen med mitt inlägg är att denna typ av “nyheter” (i verkligheten mediapropaganda för trängselskatten) som består av lösrykta påståeenden måste bemötas.
  Ser man till samhället i stort och vad man kunnat nyttja pengar som slösas bort på tex västlänken så borde rubriken vara “trängselskatten dödar x hundra personer per år” istället. Nu ska man inte utrycka sig så dramatiskt, men det viktiga är att visa upp att ett slöseri med skattmedel drabbar viktiga verksamheter.

  • Mattias: Jag reagerade ungefär som du när jag läste artikeln. Allt fokus är på hur bra trängselskatten är, inte på hur man kunde nått en mycket större effekt med andra metoder.

 • Jag skrev nedanstående på GP tidigare idag rörande dödsfallen.

  Det finns gott om oseriösa rapporteringar…

  ————
  Det står i dagens GP att trägselskatten kommer att spara liv. Tyvärr verkar även denna undersökning bara fokuserar på en aspekt av problemet, de har glömt bort att den kommer att kosta liv i trafiken också, läs exempelvis denna bloggpost (blixtgordon.wordpress.com/2013/01/07/nytt-ar-ny-skatt-nya-vanor/).

  Men inte bara högre olycksstatistik borde räknas in, längre restider pga lokaltrafiken som leder till ökad stress, vilket är den största riskfatorn för hjärtsjukdom och dödsfall.

  Oseriöst!

 • Att påstå att trängselskatten har är bra för att trafiken minskar är lika missvisande som att en chockhöjning av patientavgiften till 500 kr minskning på vårdköer mm skulle vara positiv.

  Transporter är inte dåliga de uppfyller ett behov hos människor. De reser inte för skoj skull.

 • 10.28 in på gårdagens Aktuellt finns ett reportage om felaktiga prioriteringar i infrastruktursatsningarna där Riksrevisorn nämner Västlänken som ett dåligt exempel.

  Intressantast är dock att Elmsäter-Svärd tycker att politiska skrytprojekt är OK om det finns “ett brett folkligt stöd” för dem. Hon anser tydligen att det finns ett brett folkligt stöd för Trängselskatten och Västlänken, eller hur skall man annars tolka henne?

 • Min sträcka Lindholmen-hising backa fick mig att fundera 8 bommar/dag. Såg mig för en sträcka via nortagenevägen/ gamla böneredvägen förbi skogome anstalten ut till tuve. Skulle visa sig 300 mil längre per år och 500 kr mer jämfört med tullarna. Och då sitter jag i en Toyota Aygo, skulle kunna cykla 14 km/dag, men låter bli då krossgruset punkterar mina däck hela tiden. Synd att vi som bor i “centrum” kan få dispens av någon form. I Hamburg har de stora P-hus och förmånlig, (gratis tror jag) pendel in till centrum. Kan det vara någonting för Göteborg ?

 • professor jonas eliasson verkar störd över att ni ger er in på hans område. argumentationen i artikeln verkar stressad. hans “center” på kth innehåller även Statliga vägforskningsinstitutet VTI. han vill ju tex avgiftsbelägga essingeleden, och skyller de ökande köerna i stockholm på “felaktiga” byggarbeten.

  Jag har i andra områden förvånats över hur kompetensen och kuraget på KTH sjunkit snabbt de senaste åren. Ofta beror det kanske på att svenska forskare är för beroende av bidrag för forskning från statliga myndigheter.

 • kolla vti uppdrag:
  Om VTI

  VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Institutet är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till näringsdepartementets verksamhets-/ansvarsområde

  Oberoende samtidigt som det lyder under regeringen , vad sägs om det.

 • Folk är inte dumma! De har i alla tider hittat andra sätt att “smita” från skatter än vad myndigheter tvingar in dem i: det finns alltid kryphål både i texter och i verkligheten. De flesta kommer att invänta tiden för att kamerorna ska slockna, köra en annan väg, handla i andra butiker och i kranskommuner, ändra på tidpunkten då de kör in till centrum, dvs. lördag och söndag osv…. Det som är märkligt är att tidningarna inte kommenterar detta med objektivitet: vilka positiva och negativa effekter detta får för miljön, boendeområdena, ändring av körsträckor och handel samt vilka konsekvenserna blir av detta i det långa loppet. Denna objektiva journalistik saknas helt. Jag undrar om Gbgs stad får betalt för att sätta in reklam i Gp? De som beslutar: politiker, nämndemän och genomförande parter i Gbgska AB, får de betalt av Gp för att skriva och framföra den här partiska reklamen?

 • Till Anna-Lena:

  En del av planen med differentierade trängselskatter är ju att styra bort folk från de tider då det är flest människor igång och från de leder där problemet är störst. Och det har de lyckats med. De har också iom detta ökat trafiken på Hisingsleden med 31%, På Tuvevägen med 8% och på Gamla Böneredsvägen med 90%.

  Trafiken i stort minskar säkert också en aning (5% kanske?), men inte närmelsevis i närheten av de 20% som man stolt basunerar ut just nu (exempelvis så flyttar man enligt förstudien bort 3/4 av trafiken från E6 in på andra vägar på Hisingen, vilket också syns i siffrorna jag refererade ovan). 20% gäller ju dessutom på morgonen under de tider då det kostar 13 och 18 kronor, det säger ingenting om hur stor minskningen är totalt sett på de vägarna.

  Det är bara på E6-N som man har fått några större effekter på framkomligheten, men det beror ju på att man flyttade problemet till andra vägar på Hisingen…

  Som sagt var, många basunerar ut vilken fantastisk framgång som projektet är, men det beror ju på att man plockar ut väl valda siffror ur sitt sammanhang och redovisar dessa. Det beror ju inte på att trafiken minskat särskilt mycket i stort. Tidningarna sväljer sedan propagandamaskinens presentationer med hull och hår!

  Hade man verkligen velat minska trafiken så hade man satsat på en bättre infrastruktur för kollektivtrafik inom Göteborg och på att integrera Hisingen med centrala Göteborg, men där lyser ju verkligen satsningarna med sin frånvaro, tyvärr…

  • JanB:
   >Hade man verkligen velat minska trafiken så hade man satsat på en bättre infrastruktur för
   >kollektivtrafik inom Göteborg och på att integrera Hisingen med centrala Göteborg

   Men det hade förstås kostat en massa pengar som inte finns utan, att ge några pengar tillbaka (som trängselskatten gör).

 • Håkan:
  Jovisst är det så, men då hade man kanske infört en TS som var optimerad för att minska bilresorna där fullgod kollektivtrafik finns, istället för på maximal intäkterna. Och dessutom använt intäkterna till att ytterligare minska bilberoendet.

  Som det är nu är de ju beroende av att maximera intäkterna från TS då deköper för mycket och för dyrt, dels inte har några vettiga kollektivtrafikalternativ för många människor…

 • En bil som står stilla borde man ha stilleståndsersättning för.Outnyttjad vägtrafikskatt och värdeminskning.Låter man bilen stå kan man lika gärna ta en näve tusenlappar och sprida för vinden för miljöns skull.Blev så förbannad på dessa betalstationer så jag surfade in på sajten Rysslands Röst och röstade för ett ryskt medborgarskap.56% har redan röstat.
  Ja det skulle vara trevligt att få bli Rysk medborgare,

 • Karl Johan Svamp: Du känner inte till “Putin tax” va? Det ska mutas och smörjas överallt för att komma någon vart i det landet. Upp till 30% av alla skatteanslag som går till offentliga projekt äts upp av korruption.

  Var försiktig med vad du önskar dig.

 • 1600 tals stadens Göteborg byggdes innanför vallgraven. 1800 tals stadens Göteborg byggdes i Haga, Vasastan och Avenyn utanför 1600 tals staden. Nu vill GBG Kommunstyrelse bygga 2000 tals staden innanför den befintliga 16 och 1800- tals staden. Lär av 1800 talets beslutsfattare. De gick inte in och förstörde 16000 tals staden utan lät sin stad expandera utanför.

  Nu skall man in och bråka i den befintliga stadsbilden. Dels genom en utökning av resenärer till Centralstationen. Få bor runt centalen så det behöver vara lätt att ta sig dit? Med betalstationernas införande sägs det att bilarna har minskat med 20 %. Dvs att 80% av bilarna finns kvar och skall nu samsas på 50% av utrymmet när två filer blivit en? Det betyder köer och minskad tillgänglighet runt Centralen?

  Jaga bränslet inte bilisten så kanske GBG kan finnas kvar som boplats?
  Varför bygga bostäder på Hissingen med alla de kostnader som det medör i broar för att överbrygga den vattenbarriären. GBG finns idag där den finns för att vattnet var den tidens motorväg. Med ökade temperaturer blir snart ökade vattennivåer en av flera nya faror att hantera. Göta älv är en av Världens och Europas största floder som vi kan vårda och vara tacksamma för.

  Visst det behövs bostäder, men försök att ha långsiktiga perspektiv och bygg den nya staden inåt land mot Partille och Lerums hållet tillexempel. Låt Olskroken bli den nya centralstationen där befintliga spår redan finns. Låt 16 och 1800 tals staden vara med sina pittoreska inslag. Låt de som bor där bo ostört och fridfullt, så länge det går, innan översvämningen.

  Vad händer när det regnar? Det är fullt av stora vattensamlingar runt om GBG. Vanliga dagvattenbrunnar blir överfyllda av vatten. Att bygga en tunnel och störa 16 och 1800 tals staden är bokstavligt talat att kasta miljarderna i sjön. Dels är det ett dyrt och riskfyllt bygge med stor inverkan på livskvaliten i GBG under 10 års tid. Dels ger det ingen tidsbesparing (15 min i en tunnel med unken luft, kul?) Dels kommer det kosta massor i drift (hållas torr, luft, ljus och el försörjning) dels kommer översvämningarna bli allt vanligare om 20 år, i tid tills att den är klar, om det går enligt planerna.

  Lägg pengar på att i början, subventionera smarta miljövänliga bränslen. Kultur subventioneras med ca 1 miljard per år bara i Västra Götalandsregionen. Så varför inte nya smarta energikällor för våra bilar? Med en subventionering på 1 miljard per år har vi infört ett nytt bränsle inom 5-10 som då kan leva av sig självt, till skillnad från Kulturen! En satsning på nya bränslen ger dessutom massor utav win win. Dels nya jobb. Med friskluft och vatten kan vård och sjukkostnader bli lägre. Om det är möjligt att begränsa den globala temperaturökningen kan vi ha kvar vårt levnadssätt så som vi känner till det. – En förutsättning för bla kulturen!

  Vi behöver en ny kommunstyrelse! Den nuvarande är helt galen. Samtliga nuvarande ledamöter i GBG kommunstyrelse är bara intresserade av sina egna löner. De är relativt unga, utan utbildning och oerfarna av verkligheten. De har oftast inte haft vanliga riktiga jobb. Vi behöver lyssnande välutbildade och väl erfarna människor i kommunstyrelsen. Som kommer ihåg att de är där för att samverka och lyssna på folket och vad experter inom sakområden säger. Idag styrs de mest av sin egen fåfänga. De som idag styr GBG har inte varit med och byggt upp det välstånd som de tyvärr förvaltar och har därmed ingen respekt för detta välstånd eller människorna som dagligen bidrar till att det består.
  Må väl : )