GP debatt: Ge granskarna av mutkulturen muskler

Idag kan vi läsa en debattartikel GP av Dennis Töllborg som är professor i rättsvetenskap på Göteborgs Universitet. Töllborg påpekar vikten av att granskarna ges rätt muskler för att hantera granskningskommissionen. Även Vägvalet har via sin motion påpekat vikten av att granskningskommissionen får rätta verktyg.

Töllborg skriver:

“Den granskningskommission som ska tillsättas i Göteborg för att komma tillrätta med göteborgsandans negativa sidor måste vara professionell och kompetent. All internationell erfarenhet visar att den måste ha makt att höra alla inblandade under sanningsplikt och ha tillgång till sanktioner.”

“Medlemmarna i kommissionen måste vara professionellt, inte ”politiskt”, kompetenta.”

“Det måste finnas folk med i kommissionen som kan Göteborg, känner strukturerna, vet var man skall börja leta, vågar och inser vikten av att bygga sociogram.”

“Det får inte bli en historisk utredning. Det innebär att det inte får finnas en fixerad slutpunkt för granskningen.”

“All internationell erfarenhet visar att kommissionen måste ha makt att höra alla den önskar under sanningsplikt, och ha tillgång till sanktioner om någon talar osanning, vägrar tala eller inte berättar hela sanningen.”

Precis som Vägvalet poängterar i sin motion så ska granskningskommissionen vara extern. Detta är väldigt viktigt eftersom personerna får inte ha personliga relationer till kommunens organisationen. Däremot ska de, som Töllborg skriver, känna till strukturerna för att veta var man ska leta. Vägvalet lyfte också fram att kommissionen bör ges möjlighet att utreda eventuella andra frågetecken som de kan tänkas komma fram till vilket också stämmer överens med Töllborgs bedömning om att inte ha en slutpunkt.

Vidare skriver Töllborg om det tunga ansvar som åligger kommunen för att kommissionen ska kunna utföra sitt arbete:

“Kommunen kan ålägga alla i de kommunala ”bolagens” styrelser, liksom deras ”verkställande direktörer”, skyldighet att tala, och tala sanning, annars blir de publikt avsatta – name and shame.”

“Kommunen kan kräva av alla sina anställda att de skall fullfölja samma sanningsplikt, annars riskerar de att bli uppsagda.”

“Kommunen kan befria alla anställda inom kommunen och dess bolag från tystnadsplikt gentemot kommissionen, samt besluta att inga handlingar eller annat material får undanhållas kommissionens granskning vid den tidpunkt kommissionen så önskar.”

Det är viktigt att kommunstyrelsen nu visar klart och tydligt att detta ska genomföras, har största prioritet och får inte åsidosättas. Varenda sten ska nu verkligen vändas. Släpp därför allt politiskt prestige!

Vägvalet stod bakom visselblåsarfunktionen men kan hålla med Töllborg att det kan förbättras. Men som vi många gånger påpekat så måste funktioner som införs vara genomtänkta och organiserade för att fungera.

Dennis Töllborgs debattartikel lyfter fram många saker men det viktigaste är kommunens ansvar att ge granskningskommissionen legitimitet hos förvaltningarna och framför allt bolagen. Detta måste vara en klar och riktad signal från kommunstyrelsen som det inte får göras avsteg ifrån. Därför måste utsvävningar som underminerar detta, likt Kia Andreassons (MP) på senaste kommunfullmäktige undvikas (läs blogginlägg här).

Theo Papaioannou
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Glöm detta! I Göteborg kommer ingen “kommission” att avslöja korruptionen! Det kommer inte att hända, “gillar man inte läget” är det bara flytta! Övriga betala era skatter och avgifter och håll tyst.