GP Debatt: Göteborgarna måste få ett större inflytande

Igår publicerade GP Vägvalets “valmanifest” i den pågående serien debattartiklar där varje parti i kommunfullmäktige fått presentera sina hjärtefrågor. Vi skriver:

Vi vill avskaffa stadsdelsnämnderna, låta äldre själva välja vårdgivare och införa en central skolnämnd. Tre beslut som relativt snabbt skulle ge positiva resultat för invånarna.”

Under de fyra år vi suttit med i fullmäktige har det blivit mer och mer uppenbart för oss att Göteborg behöver förändring efter tjugo års rödgrönt styre. Skolrankingen är bland de absolut sämsta i landet, vi har nästan 3 kronor högre kommunalskatt än Stockholm och förtroendet för lokala politiker rasar enligt en färsk undersökning.

Folkomröstningen om trängselskatt är en chans att delvis återupprätta förtroendet för politiken. Fast då måste resultatet i den förstås följas. Om övriga partier än en gång sviker väljarna i en sådan viktig demokratifråga ska vi nog inte räkna med bättre förtroendesiffror vid nästa mätning. Kristdemokraterna har glädjande nog som enda Ja-partiet tydligt gått ut med att folkomröstningen ska följas – även vid ett nej. Miljöpartiets Ulf Kamne har också sagt det vid ett par tillfället, men i GP:s #pratbar i förrgår lämnade han en något förvirrande brasklapp till det tidigare uttalandet.

Vägvalet vill att Göteborg ska bli svenska mästare i närdemokrati och medborgardialog. I dagsläget  är det en uppförsbacke, men vi knuffar gärna övriga partier framför oss i den frågan.

Vi vill avveckla stadsdelsnämnderna och införa en central skolnämnd för att uppnå en likvärdig skola över hela Göteborg. Även äldrevården och barnomsorgen blir därmed centraliserade.

Vi måste bygga billigare bostäder som människor med medelinkomster har råd att bo i. Och vi får inte glömma bort förorten när det gäller bostadsbyggande och möjligheten att bygga ihop stadsdelar utanför centrum.

Vägvalet vill minska antalet kommunala bolag, vilket kommer att bidra till mer öppenhet och transparens.

Och vi vill – förstås – avskaffa den orättvis, barriärskapande trängselskatten som bidrar till att utestänga förortens medborgare från centrum och det som erbjuds där. Staden ska vara till för alla, inte bara de som redan bor i centrum.

Rösta därför på Vägvalet i riksdag (gul valsedel), region (blå valsedel) och kommun (vit valsedel) och glöm inte att rösta nej till trängselskatten och Västlänken (rosa valsedel)!

Läs hela Vägvalets valmanifest här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Intressant att notera i förslaget till undantag för trängselskatten för Backa så står det så här:
  “Skattskyldigheten enligt 9 § inträder inte om en bil passerar någon av betalstationerna vid Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen och den som skulle ha varit skattskyldig enligt 8 § vid passagetillfället har sin adress enligt vägtrafikregistret inom ett område som avgränsas i öster av Göta älv, i söder av E6 Kungälvsleden, i väster av Bohusbanan och i norr av E6.20 Norrleden.”

  Snacka om att ändra på förutsättningarna. Nu blir området som undantas mycket större, samtidigt som betalstationerna som undantas är fler än nödvändigt också. Detta är röstfiske på hög nivå. För öka chansen att vinna över folk så väljer man alltså inte bara att adressera de värst utsatta utan ökar området rätt rejält och man erbjuder dem dessutom att kunna välja på många olika vägar genom området.

  En stor del av de som undantas i detta förslaget har ju mindre begränsningar idag än många av de övriga boende på Hisingen.

  Notera också att det handlar om vart bilen är skriven. Detta kommer naturligtvis att öppna upp för en ny typ av målvaktsverksamhet när det gäller bilar. Det står dessutom ingenting om att bilägaren måste vara en privatperson, så företagsadresser inom området kan också användas för att registrera bilar på.

  Det är nog så att man valt detta upplägg som även inkluderar hela Hisings Backa och även Området runt S:t Jörgen för att försöka få ned trafiken på Gamla Böneredsvägen också, vilket man då kan förstå. I praktiken har dock trängselskatten längs E6 istället blivit en skatt enbart för inpendlare norrifrån och utpendlare norrut som har södra och centrala Hisingen som mål/start. Man kan ju definitivt kraftigt ifrågasätta det “rättvisa” i en sådan lösning…

 • Med den logik (eller avsaknad av sådan) som politikerna ägnar sig åt så kunde de lika gärna sätta bågarna vid kommungränsen.

  Och idag på Politikerbloggen så kommer Kia Andreasson med inlägget att Västlänken ger stora klimatvinster. Men större nytta skulle man kunna uppnå genom att istället anlägga fler älvförbindelser med jämna mellanrum. Det skulle korta resvägarna, sprida belastningen och göra trafiksystemet mindre känsligt.

 • NH: MIljöpartiets siffror utgår ju dessutom ifrån den ofullständiga rapporten. GTs siffror utgår ifrån den uppdaterade rapporten. Här myglar MP å det grövsta och det gör man genom att hänvisa till en rapport som inte är den senaste.

  Något som man kan känna igen när det gäller budget? Eller innehållet i VSP? Eller reklamfilmerna för VSP? Eller trängselskattens effekter på trafiken?

  Lista kan göras lång…