GP debatt: Medborgarna bör styra parkeringspolitiken

Idag skriver vi debattartikel i GP med anledning av de höjningar som gjorts av Parkeringsbolaget AB.

Vi skriver bland annat:

“Boendeparkeringen längs gatorna ska flytta in i dyra, nybyggda p-hus. Och vips blir boendeparkeringen fyra till tio gånger dyrare än i dag. Vem har råd med att betala 2 000 kronor per månad för att stå i ett p-hus? Vem efterfrågar denna reform? Inte är det P-bolagets kunder.”

“Vägvalet anser att det är fel att P-bolaget tillåts agera egenmäktigt och helt frikopplat från trafiknämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Väljarnas möjlighet att påverka besluten i P-bolaget (och även andra bolag) är så nära noll man kan komma. Varje år fattas flera beslut utan debatt eller rimliga förklaringar.”

“Vår vilja att avveckla P-bolaget och återföra dess verksamhet till trafiknämnden stärks nu ännu mer. Att kommunala bolag, som inte ska ha något vinstintresse, år efter år tillåts övertaxera befolkningen är inget annat en smygskattehöjning.”

Läs om höjningarna här.

Läs även vår motion om att avveckla Parkeringsbolaget här och vår budget för Göteborg stad 2014 här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Kommunala bolag är ett sätt att “slira vid sidan” av demokratin och att kunna höja de kommunala taxorna och avgifterna utan att desesa prövas samt att kunna hantera stora summor pengar likaså!

  Samt att ge fina och lönande styrelseposter åt gamla partikamrater förstås .. 😉

 • Tycker ni det är viktigare med billig markparkering än bostäder i centrala staden? Jag tycker det är bättre med fler bostäder än billigare parkering.

  • Jonas: Tycker inte du det ska finnas parkeringsplatser i “centrala staden” som folk med normala inkomster har råd med?

 • Blir parkeringarna för dyra så flyttar handeln i än större utsträckning ut från staden. Det är ju inte precis så att centrala Göteborg stärkts av parkeringspolitiken och trafikpolitiken under de senaste åren. Det lär inte heller bli bättre nu, även om handelscentra vid bytesterminalerna kommer att stärkas. För Västlänken innebär detta dock enbart centrum, då varken Korsvägen eller Haga erbjuder möjlighet till någon sådan etablering och dessutom ligger för nära centrum för att intresset skall vara stort. Möjligen att de planerade etableringarna runt Feskekyrkan kan vinna en del på Haga-stationen, men det är nog tveksamt att det driver att folk åker in till Göteborg utan det handlar då snarare om omfördelningar av vart handlen sker.

  Sedan kan man ju iofs diskutera värdet av företagsetableringar vid byteshållplatser då det har en tendens att bli snabbmat, kiosker, mobilbutiker, klädaffärer och annat som antingen är relaterat till resan, spontanköp eller tillbehör. Inget som kräver att man stannar en längre stund i alla fall. Se bara på Nordstan som i princip är helt ointressant numera. Jag förundras förresten varje gång jag kommer dit (inte så ofta) över att mobilbutikerna bytt plats med varandra sedan sist… 😉

  • Pacman42: Fast planen går väl ut på att bygga fler bostäder i centrum och att de som bosätter sig där också handlar där? Detta kanske kompenserar bortfallet från de som som bor utanför centrum som i framtiden låter bli att åka in till stan? För mig är hela tanken att alla ska bo och arbeta i samma område en absurd utopi som aldrig kommer att bli verklighet.

 • Nej, vem har råd att betala för den dyra parkeringen? Det ska ju iaf inte behöva betalas av bilarna. Eller?
  Det är väl bättre som i dag när det betalas av förändrat både makro- och mikroklimat, mycket höga luftföroreningar och bullernivåer över gränsvärdena och brist på bostäder.

  Världen förändras. Bilen förändrade städerna men nu är det dags för städerna att förändra bilen. Oavsett om ni bilister vill det eller inte. Det är svårt att lära om, jag vet. Men infrastrukturen kommer förändras med små steg i taget. Förhöjda parkeringsavgifter är en av de förändringarna. Och trängselskatten i Gbg är ett sätt för att finansiera en utbyggnad och utveckling av järnvägsnätet.
  Saker förändras och människor anpassar sig. Lyft blicken och vidga era vyer. Man kan inte alltid tänka på sitt eget bästa i första hand.

  Hälsningar
  Ung trafikplanerare

  • Evelina: Din syn på saken är att alla ska och måste göra som du vill. För att förhindra att så sker har vi politiska partier och allmänna val, där alla andra också kan uttrycka en mening. Oavsett om de heter Evelina, Daniel eller något annat. Istället för att anklaga andra för att bara tänka på sitt eget bästa, borde du försöka inse att det som är bäst för dig inte är det för alla. Det vore verkligen att vidga dina vyer.

 • Håkan, du missförstod nog mig. Det är klart jag är för det demokratiska systemet och alla typer av samrådsskeden, oavsett att det ibland kan hämma utvecklingstakten.
  Men, även fast det är viktigt att höra folks talan i den här frågan så är det även viktigt att informera medborgarna varför man genomför de här typerna av åtgärder. En punkt som jag tycker politikerna och planerarna missar. Media har också en viktig roll.

  Så om inte människor får ett större grepp om varför t.ex. parkeringsavgifterna höjs eller varför man inför trängselskatter så är det klart att de först och främst ser det ur sin egen plånboks synvinkel. Och jag tycker inte att medborgarnas egna privatekonomi ska spela den största rollen när de riskerar att hämma en hållbar utveckling.

  • Evelina: Jag tror inte jag missförstod dig. Du skrev att förändringar skulle genomföras “oavsett om ni bilister vill det eller inte“. Så talar en person som tycker att ens egna åsikter väger tyngre än andras. Vi har haft flera sådana debattörer här på bloggen som hävdat åsikten att ändamålen helgar medlen.

   Att du förenklar och tror att detta bara handlar om “privatekonomi” och den egna plånboken, visar tyvärr klart att du inte förstått mycket av motståndet mot trängselskatt. Och trängselskatt i Göteborg har nästintill ingenting med bättre miljö att göra. Du pratar om att det är viktigt att media ska informera om detta, trots att det inte är sant.

 • Nej du har helt rätt i att jag nog inte är lika insatt som du verkar vara i området. Jag är dessutom rätt färgad av min bakgrund och kompetens inom samhällsplanering och infrastruktur.

  Så jag kan förstå att när man som du, som inte verkar vara så insatt i hur man ser på de här frågorna ur ett nationellt och långsiktig perspektiv, tror att jag menade att jag som privatperson inte tycker att bilar ska få finnas till över huvud taget. Jag menade att vår syn på transporter och bilens plats kommer förändras de närmaste årtiondena. På samma sätt som andra saker förändras eller som bilanvändningen har förändrats de senaste 50 åren. Fast att utvecklingen nu går i en annan riktning och det styrs av faktorer som inte går att påverka, bla dyrare drivmedel, förändrat klimat såväl som försämrade boendemiljöer (högre bullernivåer, luftkvalitet etc).

  Därför är, från mitt perspektiv, västkustpaketet i sin helhet en bra väg att gå för regionen för att kunna växa sig starkare och kunna knyta band med såväl regioner inom Sverige som i våra grannländer.

  Men visst är det tur att vi har politiker och allmänna val. Hoppas de har rätt kompetens och kunniga experter vid sin sida också.

  • Evelina: Det här ingen tävling om vem som är mest insatt. Det du sa var att utvecklingen går mot en visst håll och att det är helt meningslöst att protestera mot denna utveckling eller försöka driva utvecklingen åt ett annat håll. Jag håller inte med om den beskrivningen.
   När du pratar om “försämrade boendemiljöer” och “högre bullernivåer” vet jag inte riktigt vad du skulle ha för stöd för dessa påståenden. Tvärtom går utvecklingen mot att bilar och andra fordon släpper ut mindre och mindre utsläpp och blir tystare och tystare (elbilar t.ex.).
   Trängselskatten löser bara en sak: Finansieringen av den hiskeligt dyra pendeltågstunneln till Haga. Inget annat. Däremot skapar den en mängd problem som t.ex. ökad segregation, nya orättvisor, höjd kommunal- och regionskatt (när den utökade kollektivtrafiken ska betalas), längre restider (för de som tvingas byta till långsammare buss- & spårvagnstrafik), barnen måste därför vara längre tider på dagis, försämrad fri rörlighet m.m..
   Jag tycker du klart har visat med dina kommentarer att du inte förstått varför en stor opinion är emot trängselskatt i Göteborg. Den “kompetens” du påstår dig ha blir mindre betydelsefull om man inte förstår vad frågan handlar om egentligen.

 • Klart det är mycket pengar det handlar om. Ofantligt mycket pengar som staten och kommunerna ska satsa. Men någon gång måste man göra det. Men man måste väga det mot kostnaderna av att inte göra det.

  Vi är av olika åsikter och det är ok. Men jag tycker du ska fundera på om du verkligen har satt dig in i den andra sidans perspektiv. För det verkar inte riktigt så. Det finns två sidor av myntet och det är iaf jag beredd att skriva under på.

  Och du verkar tro att bullret har minskat pga tystare motorer och i hopp om el-bilar. Nja, riktigt så enkelt är det inte. Faktum är att i innerstäderna i dag så är bullernivåerna ofta långt över gränsvärdena och regeringen har nu gett bl.a. Trafikverket och Naturvårdsverket i uppdrag att utreda ifall man kan höja gränsvärdena. Det är att gå runt problemet tycker jag.
  I dag när man bygger så gör man det utifrån avsteg där kommunerna tillsammans med byggherrarna blir ansvariga för konsekvenserna.

  Partikelhalter är också ett stort problem där svenska städer har bättre luftkvalitet, tack och lov, än övriga storstäder i Europa men partikelhalterna ökar i och med ökat antal bilar. Så det räcker tyvärr inte med att bilarna i sig blir bättre. Synd men så är det. Men då får man tänka om och komma fram till andra lösningar eller kombinera flera.

  Jag förstår hur du tänker men jag tycker inte dina argument håller.
  Agree to disagree?

  • Evelina: Jag tycker folk ska kunna ta sig till sina jobb inom en rimlig tid. Om det innebär att man vill/måste åka bil så ska man ha den rätten (så länge bilar inte är förbjudna). Att slumpvis straffbeskatta människor för att de måste förtjäna sitt uppehälle är absurt. Skatter ska användas till att finansiera välfärd, inte för att styra/ändra folks beteende.
   Att lilla Göteborg skulle ha så dålig miljö som du försöker få det till faller på sin egen orimlighet. Folk måste kunna transportera sig och ibland innebär det att kunna färdas i bil. Vägvalet anser det är fel att göra bilen till en än mer klassfråga än i dag. Vägarna är betalda och skatten går inte tillbaka till de som betalar den.
   Jag angav flera argument mot trängselskatt i förra kommentaren, du tycker inte att dessa håller. Varför de inte skulle vara relevanta lyckas du dock inte förklara alls. Du lyckas också med konsttycket att helt negligera det obestridliga faktum att bilarna blir renare och tystare, med argumentet att de ändå bullrar och släpper ut för mycket. Du fortsätter argumentera för att trängselskatten i Göteborg skulle ha någon reell inverkan på miljön (luftkvalitén), trots att det inte är sant. Syftet är att finansiera ett tågtunnel som ingen annan ansåg det vara värt att betala.

 • Bästa Evelina problemet med elbilar är att de är för tysta! Det buller som finns i Gbg kommer huvudsaklig från tunga fordon så som bussar och lastbilar ,de är också trafikens största utsläppskälla efter sjöfarten . Till detta kommer de härligt skrikande spårvagnarna ,som t.o.m. döva hör :-).

 • Som sagt, två sidor av myntet. En transportöverföring från bil till kollektivtrafik skulle man kunna tänka sig ge ökat buller eftersom en buss/spårvagn bullrar mer än en bil. Antag däremot att en buss/spårvagn kan ersätta 25-50 resenärer som annars åker med bil så skulle bullret minska. Ni förstår nog själva den enkla ekvationen.

  Jag är av uppfattningen att skatter kan vara ett lämpligt styrmedel för att ändra människors beteenden om skatterna är så pass höga så att de ger någon märkbar effekt och att pengarna läggs på det alternativ som man anser bättre, t.ex. utbyggnad av kollektivtrafik och gc-vägar. Trängselskatt ser jag som en typ av PPP (Polluter Pays Principle) där bilisterna är de som orsakar trängseln och dess konsekvenser och därför ska de dessutom betala ”den riktiga” kostnaden för att köra bil.

  Jag håller med dig Håkan om att folk måste kunna transportera sig och att det ibland innebär att kunna färdas i bil. Åk bil när du måste och kollektivt eller cykla/gå när du kan. Men du som jag vet ju att människor åker inte bara bil ”ibland” eller bara när de måste. Det är bekvämt och smidigt. Dessutom kommer ju inte trängselskatter hindra folk från att åka bil ibland, snarare uppmuntra dem, vilket är meningen men det antar jag att du redan förstått.

  Och Håkan, här får du några svar på varför jag inte tycker dina argument håller.

  Längre restider med kollektivtrafik: En av anledningarna till långa restider är köer. Så är det inte alls längre. Ta Sthlm som exempel, där trängseln förvisso är mycket värre än i Göteborg, men man kan se det som ett värsta scenarium för Gbg. Där kan det gå upp emot en timma snabbare att åka kollektivt från en förort ca 5 mil utanför staden. Enkel matematik igen, 30 bilar = ca 90 m bilkö, 1 buss = ca 25 m. Med utbyggnad av kollektivtrafiken och gc-nätet skulle dessutom restiderna förkortas, väntetiderna förkortas samt försvinna för vissa linjer.

  Högre bullernivåer: Över 1,7 miljoner människor uppskattas vara utsatta för buller från vägtrafik, 225 000 för buller från järnvägstrafik och 13 000 människor för buller från luftfart. Detta i Sverige. Från Göteborg stads åtgärsprogram mot buller bor det ca 70 000 personer exponerade för en dygnsekvivalent ljudnivå över 60 dBA av trafikbuller vid mest utsatta fasad vilket motsvarar 13 % av stadens invånare. Det tycker iaf jag är viktigt att beakta när man pratar boendemiljö och är inget som ska negligeras.

  Segregation och orättvisor: Jag tycker att bilen har varit en bidragande orsak till det här. Har du pengar kan du lättare bosätta dig längre bort från stan i de ”fina” villakvarteren eftersom du har råd att åka bil. Är det inte mer rättvist med funktionsblandade städer där du både kan bo, jobba, handla och ta en promenad i parken inom samma område?
  Städerna i dag är ju uppbyggda i en tid då bilen var en symbol för frihet men det jag menar är bara att det finns sätt att tänka och bygga om för att uppnå samma bekvämlighet vi har idag fast med en annan typ av stadsstruktur. Dessutom är det billigare att åka kollektivt än att åka bil. Då är det väl ändå mer rättvist att underlätta så att även de med mindre pengar kan transportera sig på samma sätt som de med mer pengar? Kom inte och säg att bil inte är en klassfråga.

  Bilarna blir tystare och släpper ut mindre: Du verkade inte förstå vad jag menar så jag får förenkla. Låt säga att bilarna om 10 år släpper ut hälften så mycket avgaser, om då antalet bilar har fördubblats så är vi fortfarande på samma utsläppsnivåer idag. Det räcker alltså inte med teknikutvecklingen för att lösa problemen. Till 2030 ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta och enligt Trafikverket krävs det en annan inriktning av samhället och transportsystemet för de anser att det inte räcker med tekniska åtgärde (Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder, Trafikverket 2012). Men självklart är det så att bilarna släpper ut mindre och även låter mindre, det har jag aldrig sagt något annat om.

  Dessutom skördar trafiken många offer varje år och trafikolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland barn och unga. I Västra Götaland dog 43 st i trafiken under 2012 och 339 blev svårt skadade. Hur många av dessa som dog resp blev skadade av bussar, tåg och spårvagnar framgår inte i transportstyrelsen statistik men jag tror ni precis som jag gissar att en klar majoritet dog i bilolyckor.

  Men, ovanstående argument borde faktiskt inte vara främmande för er som kallar er politiker.

  Over and out.

  • Evelina: Angående buller: Jag trodde i min enfald att problemet var höga bullernivåer och som du själv konstaterar bullrar en spårvagn betydligt högre än en bil.

   Angående restider: Vi pratade om Gbg – inte Sthlm. Spårvagnarna stoppas inte av köer (förutom i Brunnsparken där de själva bildar köer). Spårvagnstrafiken i centrum är nästan lika långsam som att promenera. Kollektivtrafiken stannar på hållplatserna, medan bilarna kan köra utan stopp. Folk väljer inte att åka bil för att det är billigare och långsammare – det faller på sin egen orimlighet att kollektivtrafiken totalt sett skulle vara lika snabb som bilresor.

   Angående att bilen blir än mer en klassfråga: Vilka slutar åka bil när priset går upp? Den som tjänar lite eller den som tjänar mycket? Ditt resonemang går ut på att alla med låga inkomster ska få tillgång till en utbyggd kollektivtrafik som kan nå vart som helst. Ytterligare en utopi som det inte finns några pengar till.

   Angående utsläpp: Nu hävdar du att du aldrig sagt att bilarna inte släpper ut mindre och låter mindre. Men förut hävdade du att vi fått försämrad stadsmiljö på grund av just dessa faktorer.

   Angående köer: Enligt dig är det bättre att åka buss, eftersom bilköerna då minskar. Men om man bygger bussfiler och samtidigt tar bort bilfiler ökar i stället bilköerna. Samtidigt som nästan alltid bussfilen gapar tom. Knappast en optimalt utnyttjade av det begränsade utrymmet som ändå finns. Bilarna försvinner inte för att man tar bort gator (och jo, jag känner till det där om inducerad trafik).

   Angående dödsfall i trafiken: Det blir lite löjligt att dra in dessa siffror i debatten, det har inget med trängselskatt i Gbg att göra. På Övre Husargatan blev i så fall en cyklist överkörd pga den helt onödiga 100-miljoners ombyggnaden av den gatan. Allt för den goda sakens skull, får man förmoda.

   Skiljelinjen mellan dig och mig är att du vill bestämma/styra hur andra gör sina val. De ska enligt dig hellre gå/cykla, medan jag hävdar att det kan respektive person avgöra mycket bättre än du och klåfingriga politiker kan. Du tycker folk ska ändra sina liv efter dina preferenser, jag tycker de ska få avgöra själva. Jag har varken intresse eller någon åsikt om hur du vill leva ditt liv.

   Vad har du själv för intresse av den här diskussionen? Någon person som heter som du påstår dig göra finns inte bosatt i Göteborg eller Västsverige.

 • Bästa Evelina du verka vara en människa med energi ,om du använde den till att hjälpa människor som har fått sina liv mer eller mindre förstörda av trängselskatten ,så visar du empati och medmänsklighet vilket säkerligen skulle uppskattas .Som du vet finns det människor som inte har tjänstebil eller tjänar mycket ,men som måste ha bil för att få sin vardag att fungera, det är de människorna som du skall hjälpa istället för att “hälla salt i deras sår” och håna dem.
  PS. 200 bilar i rad bullrar mindre än en buss, det går inte att addera ljudtrycket rätt av.

 • Hehe, ja de där argumenten har man ju hört förr. Om du tror att människor själva är kapabla att välja “rätt” val för att få bukt med de samhällsproblem som vi låst in oss i det senaste århundradet så förstår jag att du tycker som du gör.

  Lite attityden “Det ska vara som det alltid varit.” Och “Varför ändra på ett vinnande koncept?” tycker jag att det är över ert partis attityd.

  Förresten ÄR bullernivåer över 60 dBA att klassa som höga bullernivåer. Något som man däremot får räkna med i en storstad och som vi vant oss vid. Vilket inte betyder att människors hälsa inte påverkas.

  Som svar på din fråga om vad jag har för intresse. När jag flyttar tillbaka till Gbg på heltid inom fem år hade jag tyckt det varit roligt att komma hem till en stad som också nu kan börja utvecklas och där man kan se fram emot att allt smidigare transportera sig utan bil. För jag har ingen bil och planerar inte att skaffa någon heller. Och nej det är inte innerstaden jag kommer från eller ska flytta till. Och jo, jag vet flera som tycker som jag som bor i regionen.
  Lycka till med valet!

  • Evelina: Du lägger åsikter i min mun som varken jag eller Vägvalet har. Och argument som du hört förut behöver inte nödvändigtvis var ogiltiga.
   “Utveckling” för dig är att andra sluta ha bil. Lätt att ha den åsikten när man aldrig har haft eller aldrig tänker skaffa en. Du kanske tänker om när du har familj och jobbar flera mil från bostaden och du inte vill vara från dina barn 12 timmar om dagen. Lätt att tycka att andra ska ändra sina liv efter din måttstock. Lycka till med den attityden i livet. För övrigt tror jag inte ord på att du är den du säger dig vara.

 • Bäste Håkan, “Evelina ” är ung och har inte upplevt kallakriget ,samma gamla unkna Öststatbeteende som politrukerna i Östtyskland hade ,där de visste bäst och vanligt folk var bara en dum fårflock som bara skulle lyda,hålla käften och inte klaga.

 • Otroligt mycket knäppa MP och kommunist argument. Det komiska med dessa stollar är att de inte begriper att alla som tjänar lite pengar flyttar från stan i högre och högre utsträckning i takt med alla stolligheter.

  DET BLIR INGA PENGAR KVAR NÄR INGEN JOBBAR ELLER BARA DE STACKARNA SOM INTE HAR RÅD ATT HA BIL FÖR DE TJÄNAR FÖR LITE!

 • Hellre tät stad med god kollektivtrafik än gott om billiga parkeringsplatser. Bättre att folk ges möjlighet att bo i stadsmiljö än att tvingas bilpendla genom en gles stad

  • Jonas: Jo, du säger ju det, gång på gång. Alla ska bo centralt och jobba centralt. Var finns den verkligheten, menar du? Fler ska bo inne i centrum, men färre ska kunna ha tillgång till bil. Det går inte ihop. Du vill tydligen att bara ytterst välbärgade ska kunna ha bil i Göteborg. Vägvalet tycker inte bilägandet ska bli en än mer klassfråga än det redan är idag.

 • Verkligheten är den att det är störst efterfrågan på centrala lägen, bara att gå in på hemnet och kolla priserna eller kika på boplats och se var det söks mest lägenheter. Varför ska vi inte bejaka de önskemålen och bygga mer i centrum?

  • Jonas: Så vi ska bara bygga lägenheter helt vilt utan tillgodose de transportbehov som automatiskt uppstår? Du har en klar agenda: Alla vill och ska bo i centrum, alla har råd att bo i nybyggda centrala lägenheter, ingen ska ha bil. Ingen av de som flyttar till stan ska ha bil, ingen behöver det eftersom de jobbar i samma kvarter där de bor. Jag tror väldigt få känner igen sig i den “verkligheten”.
   Du vill ha ökad segregation på många plan, för du verkar totalt strunta i alla dem som, av olika anledningar, inte får plats i din tätbebyggda stad. De ska i alla fall inte göra sig besväret att försöka ta sig in till stan med bil, för där har de förstås inte att göra.
   Du frågar varför vi inte ska bejaka önskemålen och bygga mer i centrum. Varför ska vi i så fall inte bejaka alla de människor som bor i centrum och behöver/vill ha bil? Varför bara tillgodose vissa personers behov och strunta i andras?

 • Håkan, tillskriv mig inte en agenda jag inte har! Alla ska få bo där de vill, alla ska få ha bil om de vill och de ska få jobba var de vill, självklart! Lika självklart som jag vill ha en blandad stad (funktionellt likväl som socialt)

  Men hur ska vi minska segregationen genom att _inte¬_ bygga där efterfrågan är störst och den typ av områden som efterfrågas mest? Låter vi bli att göra det kommer priserna och därmed segregationen att öka än mer i de centrala områdena. Bästa sättet att motverka detta är att öka utbudet av det som efterfrågas mest. De som inte vill bo centralt har det faktiskt bättre förspänt än vi andra eftersom det är billigare och lättare att få boende ju längre ut från city vi kommer.

  Transportbehovet i en växande stad tillgodoser vi naturligtvis genom att utnyttja befintlig infrastruktur på bästa sätt, dvs bygga nära befintlig kollektivtrafik.

  • Jonas: Jag tolkar konsekvensen av det du önskar ska hända. Inget av det du nu skriver motsäger, vad jag kan se, något av det jag skrev. Förlorarna med dina åtgärder är de som inte har pengar att bo centralt, de som inte har råd att bosätta sig nära sitt jobb. De kommer även i framtiden att vara förvisade till förorter med dåligt rykte. Skillnaden mot idag är att många av dem inte kommer att ha råd med bil, kanske den enda lilla lyxiga “friheten” de i dag har.

   Och du har ännu inte svarat på frågorna: “Tycker inte du det ska finnas parkeringsplatser i ‘centrala staden’ som folk med normala inkomster har råd med?” och “Varför bara tillgodose vissa personers behov och strunta i andras?

 • Håkan, det är ingen mänsklig rättighet att åka bil. Jag hävdar att tillgång till bostad är mer prioriterat än tillgång till billig parkering. För övrigt kostar det 18.60kr att åka till centrum med buss eller vagn inom kommunen. Kanske kan strälla bilen någon annanstans?

  • Jonas: När skulle jag sagt att det är en mänsklig rättighet att åka bil? Vitsen med att ha tillgång till bil är att man också kan parkera den nära dit man ska, men det kanske du redan visste och det är därför du inte tycker man ska kunna ha den möjligheten?

 • Nu tillskriver du mig åsikter jag inte har. Klart man ska få parkera där det finns plats. Men bostäder i en attraktiv stad är viktigare än billiga parkeringsplatser.

  • Jonas: Precis som du gjorde när du försökte få det till att jag ansåg det vara en mänsklig rättighet att åka bil, menar du? Du är för att ta bort p-platser och att de kvarvarande ska bli dyrare, samtidigt som du tycker fler invånare ska dela på de p-platser som finns kvar. Då blir det till slut som jag säger: Folk med vanliga inkomster har inte råd att ha bil i Göteborg.

 • Jag tycker det är viktigare att vi kan erbjuda bostäder till de som vill och behöver bo här än billiga p-platser till de som vill parkera. Förhoppningsvis får vi också bättre avkastning på marken (samhällsekonomiskt men förhoppningsvis också företagsekonomiskt) genom att bygga blandstad än att erbjuda billig markparkering.

  Jag förstår, inte minst sedan senaste debattartikeln, att ni inte delar mina tankar och det är helt ok för mig. Jag får tacka för senaste klargörandena!

  • Jonas: Du upprepar samma sak i varje inlägg: Det är viktigare med bostäder än med p-platser. Svårt att säga emot, primära behov är viktigare än sekundära. Men en del av de som bor någonstans vill/behöver också bil, blundar man för den verkligheten anser jag man inte är realistisk. Om det då inte finns några p-platser till rimliga priser i närheten kan man inte bo där. Alltså minskar trycket på att folk vill bo i området. Och har du byggt så tätt att det inte finns någon plats alls för p-platser kan ingen bilist bo där. Ju fler boende i ett område, desto fler p-platser behövs. Alla klarar sig inte med kollektivtrafik till jobbet, oavsett var man bor och arbetar.

   Att som du gör, försöka klä in dina teorier i något slags resonemang att kommunen ska tänka samhällsekonomiskt i varje liten detalj håller inte. Kommunen är väl alla vi medborgare tillsammans? Är det inte kommunens uppgift att tillhandahålla en viss service, bygga bostäder, underhålla gator m.m. för sina invånare? Ska kommunen tänka samhällsekonomiskt hela tiden blir det inte mycket som är lönsamt. Då skulle du t.ex. vara för att sälja ut kollektivtrafiken till privata aktörer och låta hela kostnaden tas via biljettpriset. Det håller förstås inte.

 • Prioriterar man billig parkering får man naturligtvis bosätta sig på ett ställe där det finns god tillgång till det, väljer man att prioritera att bo i staden så blir det dyrare med parkering men å andra sidan får man bättre kollektivtrafik. Det viktiga är väl att parkeringsplatser inte subventioneras utan att det är bilägarna som får ta kostnaden, inte hyresgästerna eller kommunen. Får vi bättre samhällelig avkastning på central mark från parkeringsplatser än blandstad så kan jag acceptera att vi behåller p-platserna.
  Sedan blandar du ihop samhällsekonomi med företagsekonomi, kollektivtrafiken är endast i väldigt få fall företagsekonomiskt lönsam, men i betydligt fler fall samhällsekonomiskt. Kommunens uppgift är att tillhandahålla viss service, t.ex. barnomsorg, men knappast att se till att det finns parkering till alla, inte heller att bygga bostäder (däremot att planlägga områden för bl.a. bostadsändamål).

  • Jonas: Tänk vad enkelt det är i din värld. Passar det inte så är det bara att flytta, är ditt budskap. Jag är väldigt glad att det åtminstone finns ett parti Göteborg som inte stödjer den åsikten.
   Det är tydligen okej att vissa saker är subventionerade medan andra inte får vara det. Om man driver den tesen för hårt finns det till slut ingen kvar som är beredd att betala för dina french benefits.

 • Men Håkan, att välja att bosätta sig i ett förortsområde är billigare än i centrum och erbjuder gott om parkering då de är planerade för ett bilberoende. Så vad är egentligen problemet, billigare boende och mer parkering, ändå vill fler bo centralt trots dyrare och svårare med parkering.

  • Jonas: Och arbetar man i andra änden av stan (där man kanske inte har råd att bo) får man betala trängselskatt, jo tack vi vet. Du får allt att låta så enkelt, som om alla skulle ha fritt val att välja var man ska bo, arbeta, parkera etc och att alla har mer pengar att betala för de saker du tycker ska vara dyrare. Och några svar på mina tidigare frågor har jag förstås fortfarande inte fått.