GP debatt: Men vem älskar bilisterna?

Igår publicerade gp.se en replik från de rödgröna partiledarna i Göteborg på den debattartikel Alliansen skrev 24/2 där de vände sig emot de planerade höjda parkeringsavgifterna i Göteborg. Vägvalet replikerade redan 4/3 på Alliansen. Och när nu de rödgröna bemöter de borgerliga förbigår de förstås Vägvalets debattartikel med klädsam tystnad.

Under rubriken “Vi hatar inte bilar – vi älskar människor“, skriver Kia Andreasson (MP), Anneli Hulthén (S) och Mats Pilhem (V):
Vårt agerande för att begränsa biltrafikens effekter är inte för att vi hatar bilar utan för att vi älskar människor.” Och de fortsätter: “Om vi rödgröna får välja mellan parkeringsplatser och överbelastade trafikleder eller människor, boenden och verksamheter så är valet lätt, då väljer vi de senare.”

Vad de rödgröna dock glömmer är att de som av olika anledningar åker bil faktiskt också är människor! Om de rödgröna älskar människor, vem är det då som älskar bilisterna? Av debattartikelns slutkläm är det svårt att tro att de rödgrönas människokärlek sträcker sig ända till bilisterna: “Tycker ni verkligen att det offer som vissa får göra med sitt liv och hälsa står i proportion till den glädje som åstadkoms med parkeringsförmåner och låga parkeringsavgifter?” Låga parkeringsavgifter? Var det inte Göteborg vi pratade om?

Förr i världen stod Socialdemokraterna som en garant för arbete och tillväxt. Ja, de blev ibland till och med – kanske med rätta – anklagade för att vara ett betongparti som alltid satte dessa frågor före en god miljö. Numera är det precis tvärtom, de sitter hjälplöst fast i knät på både Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Alla miljöproblem ska lösas med antingen förbud eller höjda skatter. Deras politik går ut på att medborgarna ska lösa problemen åt dem, istället för tvärtom. Framtidstron tycks vara lika med noll. Ingen tilltro till teknikförbättringar eller att ge människor fler positiva alternativ att välja bland. Det här en tydlig kursändring jämfört med bara för några år sedan, när (S) exempelvis stod bakom att de som skaffade en så kallad miljöbil skulle få nästan gratis parkering. Nu ska dessa förmåner bort; nu är det förbud och straffavgifter som ska till.

Socialdemokraternas totala kapitulationen för (eller samsyn med, om man är snäll) (MP) och (V) är påtaglig märkbar. I debattartikeln framförs till exempel (V):s gamla favoritargument om att de som har “det sämst ställt har inte ens råd med bil“. Ett påstående som då skulle legitimera att även medelklassen inte heller borde få ha råd med bil. I Vänsterns Sverige finns det bara två grupper invånare. Fattiga (som röstar på (V)) och de extremt rika direktörerna (som bara ska sättas åt). Inget däremellan. Och detta synsätt funkar för Vänsterpartiet eftersom de sätter gränsen för vilka som är “rika” så oerhört lågt. Även en person i lägre medelklassen som framför en bil är enligt dem välbärgad och har råd att betala mer för bilen, det enda alternativet som erbjuds är att rätta in sig i ledet och ställa bilen som (V) vill.

Även Miljöpartiets favoritargument kommer till heders i debattartikeln: “Luftsituationen i Göteborg innebär att människor blir både sjuka och hundratals dör i förtid varje år.” Kom då ihåg att vi diskuterar parkeringsavgifter och parkerade bilar! Utsläppen från parkerade bilar är så nära noll man kan komma. Det är svårt att tro på Miljöpartiets påstående att de inte hatar bilar.

Tyvärr väntar redan fler förbud runt hörnet: Dubbdäcksförbud i hela eller delar av stan, miljözoner med så låga riktmärken att stora delar av nuvarande bilpark kommer att utestängas från centrum. Och sedan ytterligare en pålaga i form av trängselskatt…

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Vägvalet återigen visar att partiet är ett bilistparti, ett bilkramarparti utan någon alls lösning på miljön och trafiken. Göteborgarna fortfarande har inte fått svar av er: hur klarar NI milömålen? Hur förbättrar NI luftkvaliteten i stan, vad har ni för alternativ? För den som kritiserar en idé är oxå skyldig att argumentera för en alternativplan.

  Vägvalet exkluderar folk! Hoppas att partiet lyckas INTE komma i regionfullmäktige, det kommer att bli ett STORT steg tillbaks för Göteborgs framtid och regionen.

 • Hur menar du att Vägvalet “exkluderar folk”? Kan du utveckla det lite?

  Nej, vi är inget renodlat “bilistparti”. Det kommer du att märka av mer och mer allteftersom. Men även om vi hade varit det, vad skulle du då kalla övriga partier? “Antibilistpartier”?

  Jag förstår inte riktigt problemet med att det finns ett parti i kommunfullmäktige som står för de saker som Vägvalet gör? Menar du att alla partier måste tycka samma om trängselskatt m.m.? Menar du att de som är bilister inte ska kunna ha någon påverkan på politiska beslut?

  Vägvalet är emot politiska beslut som med förbud och ekonomiska styrmedel tvingar folk till saker de annars inte hade gjort. Vi är istället för att man med positiva incitament uppmuntrar folk att göra annorlunda. Kom med morötter istället för piskor, det fungerar mycket bättre i det långa loppet. Folks vilja att byta till miljöbilar och som tack för det få nästan gratis parkering är ett tydligt exempel på att detta är en mycket bättre väg att gå.

  Vi når alltså utsläppsmål mycket snabbare genom t.ex. att byta till elbilar än att genom att få bort några enstaka procent av biltrafiken genom att straffbeskatta bilar mer. En sådan marginell minskning ger ingen som helst effekt på de saker du pekar på.

  För den som kritiserar en idé är oxå skyldig att argumentera för en alternativplan.
  Eftersom du har den här åsikten är jag nyfiken på om du (som företrädare för övriga partiers åsikt) har något svar på en fråga. Vi har i ett års tid försökt få svar på hur människor som drabbas av trängselskatten ska lösa det. Varifrån ska de ta pengarna? Vad ska de avstå från istället? Eller: Om de istället “väljer” att åka kollektivt, hur ska de lösa livspusslet med att tillbringa längre tid med att resa, hämta barn på dagis i tid osv.? Jag hoppas att du även har åsikten att den som kommer med en idé är skyldig att argumentera för hur det ska fungera för folk i verkligheten?

 • Håller inte med om att vägvalet är ett bilkramarparti, men det är ett parti som inser att väldigt många måste ha bilen i sin vardag och inte ska straffbeskattas för det genom att behöva bekosta kollektivtrafiksatsningen på bl a en tågtunnel.

 • Vägvalet viktig i Regionfullmäktige!
  Jag har åkt kommunala och statliga medel i hela mitt liv tills jag fick barn. För att kunna hantera ett dagligt liv med att lämna barn på dagis/förskola, komma till jobbet, handla, hälsa på gamla föräldrar och ta ut dem till affärer för veckohandel, att inte tappa väskor på hållplatser när barn springer upp på inkommande spårvagn eller buss osv. När barnen börjar på skola finns ju idag möjligheten att välja skola som passar barnen, sen ska de hem och äta för att delta i fritidsaktiviteter, själv ska man gå på gym m.m. Exempelvis: Eftersom det inte finns skridskobanor i hela kommunen utan bara en i Västra Frölunda och det kräver en bil eftersom det inte går kommunala medel tidigt på lördagsmorgon när träning börjar kl 7. En vardag hade detta tagit två timmar att åka kommunalt eftersom det inte finns några tvärförbindelser. HUr kul är det med trötta barn att åka kommunalt som tar två timmar hem??!!
  Att det finns människor som behöver bil är ett naturligt inslag i att kunna vara fri och göra det som passar en. Har man åkt kommunalt och statligt i 45 år och även senare, när dessa medel fick försämrade tider och längre mellan hållplatserna så gamla och funktionshindrade hade svårt att ge sig ut, är bilen ett viktigt färdmedel att kunna träffa sina gamla föräldrar och även ta dem ut på olika aktiviteter när det passar ens arbetstider.
  Det är viktigt att ett parti som Vägvalet har kommit in i Göteborgs kommunfullmäktige och det är viktigt att Partiet kommer in i Regionfullmäktige så att debatten hålls vid liv och att alternativ ges till väg- och tågvägsbyggena. Det är också viktigt att det görs en allsidig KONSEKVENSBESKRIVNING av vägskattetullarna och väg- och tågförbindelserna i regionen. Det är också viktigt att diskutera vilka det är som ska bekosta den infrastruktur som är tänkt att byggas i Göteborg med tanke på att så många från regionen faktiskt arbetar i Göteborg men inte bor i stan. Det är ett stort utflöde av kommunala pengar från stan till kranskommunerna eftersom många bor utanför Göteborgs stad och betalar skatt i kranskommunerna.
  Sen måste man ta i beaktande en jämställdhetsfråga också. Det här “infrastrukturpaketet” som är tänkt att genomföras ger männen arbetstillfällen med hög lön. Medan kvinnornas arbetstillfällen sjunker och lönerna minskar samt arbetsbelastningen hårdnar eftersom skatterna minskar från denna sektor och tas till vägpaketet. Det finns ett krav från staten att när de ger Göteborg en massa miljarder så måste Göteborgs stad ge lika mycket till detta bygget. Och eftersom kvinnorna mest arbetar inom den sociala sektorn med skolor, vård osv. så är det därifrån politikerna kommer att ta sina pengar till dels Kungens apanage och dels till “paketet” eftersom vägskattetullarna inte kommer att räcka pga av höga omkostnader.
  Rösta på Vägvalet de behövs för att inte korrumpera Göteborgs stads politik eller Regionfullmäktiges politik!

 • @Anneli i Kärra.
  “Det är också viktigt att diskutera vilka det är som ska bekosta den infrastruktur som är tänkt att byggas i Göteborg med tanke på att så många från regionen faktiskt arbetar i Göteborg men inte bor i stan. Det är ett stort utflöde av kommunala pengar från stan till kranskommunerna eftersom många bor utanför Göteborgs stad och betalar skatt i kranskommunerna.”
  Trängselskatter?

 • Eva: vad menar du med utflöde av pengar? det är ju inte så att ni invånare i gbg betalar pengar till oss som bor i andra kommuner…således inget utflöde. däremot kunde gbg fått in mer skattepengar om fler. valde att bo i kommunen och inte utanför! hur får man då folk att flytta in , jo genom en trevlig kommun med bra service, en kommun sim lyssnar på medborgarna tex. jag tror därför tex inte att trängselskatt kommer inverka positivt till att vilja flytta till götet!

  • I Vägvalets remissvar till regeringen har vi påpekat det orimliga i att ta ut 500:- i förseningsavgift för en skuld på t.ex. 8:-. Gissa om de bryr sig?