GP Debatt: Moderat kritik av trängselskatten

Idag publicerade Göteborgsposten en debattartikel signerad moderate riksdagsledamoten Göran Lindblad och ordföranden i Gårda Företagarförening Anders Bernwald med rubriken “Biltullarna måste bli rättvisa”. De skriver:

Vi upplever själv ett starkt motstånd bland allmänheten, bland både göteborgare och andra pendlare. Detta motstånd går över alla partigränser. Vi får en känsla av att politikerna inte går helt i takt med medborgarnas åsikter i frågan.

Det är en stark markering mot Lindblads eget partis hantering av frågan när han säger: “Tala klartext och kalla det tull/skatt.” Vi har tidigare kritiserat främst moderaterna, men även de andra borgerliga partierna, för att de ofta och gärna kallar trängselskatten för trängselavgift. Nu kommer samma kritik från de egna leden.

Anders Bernwald och Göran Lindberg konstaterar att kostnaden kan bli upp till 14 400 kronor per år och att vissa resor mellan skolan/dagis/köpcentret/fritidsaktiviteter drabbar folk helt olika beroende på var man råkar bo. Bor man utanför betalzonen på Hisingen och handlar på Backaplan får man betala, men bor man åt Frölunda till slipper man trängselskatten för samma typ av resor. Detta har förstås debattörerna helt rätt i.

Problemet med debattartikeln är det som står i rubriken. Biltullar baserade på en zonindelning kan nämligen aldrig bli rättvisa. För det finns naturligtvis även människor som bor i Frölunda och som tvingas betala både 2 och 3 gånger under en resa till jobbet. Det beror på vart de ska. Och det finns de som bor på Hisingen som kan klara sig från trängselskatten. Någon fingervisning om hur trängselskatten skulle kunna bli mer rättvis lämnar inte heller debattörerna, de kommer bara med uppmaningen: “Placera tullstationerna så att inte vissa områden och grupper missgynnas.” Men hur ska det gå till?

Vägvalet har tidigare berättat att den flerpassageregel (som skulle innebära att man bara behöver betala en tull per resa) som lokala politiker från Göteborg önskat sig inte finns med i den beslutade propositionen från regeringen. Den omnämns bara och det sägs att man ska titta på den. Debattartikeln bekräftar vår tolkning, för Göran Lindblad och Anders Bernwald konstaterar torrt att: “Det verkar utsiktslöst att Göteborg skall få undantag så att flera passager på kort tid inte ger ny debitering.”  Och Lindblad borde ju veta, han sittter i riksdagen!

Debattörerna avslutar genom att ställa viktiga frågor om någon har räknat på hur konkurrensen påverkas mellan företag och butiker, samt hur privatekonomierna påverkas för folk beroende på i vilken stadsdel man bor. Vägvalet har hela tiden efterlyst dessa obefintliga konsekvensanalyser. Vi inväntar ivrigt svar från Hulthén (S), Hallberg (M), Odenljung (FP), Liljesand (KD), Andreasson (MP) och Brännström (C). 

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Tycker detta är en pseudofråga som tar bort Focus från det viktiga gällande problemet med ”trängselskatter”. Zon indelningen handlar bara om vem som skall betala vad. Det är i det stora hela ett nollsummespel. Det verkliga problemet är kostnaden för investeringen och att bilister skall betala för västlänken. Jag hade inte haft några som helst problem med att betala 10 kr om dagen för att fritt få åka över älven. Men att betala hutlösa pengar för att rent allmänt åka runt i Göteborg så några människor kan ta ett redan starkt subventionerat tåg in till city någon gång bär mig emot.

 • I er egen grafik som beskrev trängselskatten och dess stationer så hade ni själva med flerpassageregeln. Jo, den kommer att komma med. Det finns ingen ansvarig politiker eller tjänsteman som vill ha trängselskatten UTAN att flerpassageregeln är med.

  I och med det så sjunker kostnaden för resenären till 26kr/dag och ca. 5700 per år vid ett rimligt antal resdagar enligt min beräkning. Det finns möjlighet för resenären att minska på denna siffra själv genom mindre förändringar av resmönster.

 • Hansson: Du har uppenbarligen inte förstått ett jota av det vi tidigare sagt om flerpassageregeln. Grafiken du hänvisar till var lånad från en kvällstidning och där stod inte ett enda ord om huruvida denna regel kommer att bli verklighet eller ej. Du griper efter halmstrån. Som riksdagsledamot har nog Göran Lindblad mer insyn om detta än Hansson. Åtminstone tills du presenterar dig och vilken ställning/insyn du har i ärendet.

 • Hansson: Vi har sagt det innan att grafiken inte var vår utan en kvällstidnings. I propositionen står följande:

  “En utgångspunkt är vidare att en s.k. flerpassageregel bör införas i Göteborg. Förändringar avseende uttaget av tilläggsavgift vid obetald trängselskatt bör övervägas.”

  Du hittar propositionen här:

  http://www.nejtrangselskattgbg.se/wp-content/uploads/2010/04/proposition-200910189.pdf

  Läs på s.8 kap 4.2 Översyn av uttaget av trängselskatt.

  Längre ned på s.15 st Flerpassageregel står följande:

  “Utgångspunkten är dock att en flerpassageregel ska införas. Regeringen avser därför återkomma i frågan.”

  Alltså, detta är INTE beslutat i denna proposition. Det krävs en ny sådan för att hantera detta vilket regeringen ännu inte återkommit om.

  Kan det bli mer klart och tydligt, du som ber alla andra att läsa på.

 • Politikerna har fortfarande inte avskaffat den “tillfälliga” värnskatten från 90-talskrisen. Så det finns inga garantier för någonting.

 • Det som de vill göra är ju justa att ha trängselskatt MED flerpassageregel och det är också det enda de jobbar för. Läser man beslut och utredningar så framgår det mycket tydligt. Tidningen har fattat det. Regeringen har fattat det. När skall ni fatta det?

 • Hansson: Tills dess flerpassageregeln är beslutad (om den någonsin blir det) existerar den inte. Så enkelt är det. Du påstår dig ha bättre insyn i detta beslutsärende än en riksdagsman från regeringens största parti. Jag överlåter åt läsarna att bedöma trovärdigheten i det påståendet.

  Varken någon regering eller tidning har bekräftat att flerpassageregeln är bestämd. Att du så flagrant måste ta till osanningar i dina inlägg bättrar inte på din trovärdighet.

 • Jag räknar med flerpassagregelen för att det är så de vill ha det och att den är med i beslutsunderlaget. Den är med på er egen karta också. Som kom från en tidning?

  I motsats till er så läser jag inte rapporter och beslut som fan läser bibeln. Att göra så skjuter er egen trovärdighet i sank!

 • Hansson: Att du “räknar med” flerpassageregeln kanske gör att du sover lugnt på nätterna, vi andra förhåller oss till det som existerar i verkligheten.

  Att du fortsätter älta något om en karta från en kvällstidning är bara tjatigt. Vart vill du komma egentligen?

  Och du säger dig inte läsa “rapporter och beslut som fan läser bibeln”. Ändå har du klart bevisat – både här och på gp.se – att du inte klarar av att läsa andras inlägg och förstå vad de menar. Min slutsats därav blir att du inte heller kan läsa rapporter på ett korrekt sätt.

 • Precis som du, och många andra, har konstaterat så insåg även utredarna att med en avgift på 60kr/dag så blev det för dyrt för resenärerna. Därför ändrades förslaget och en flerpassageregel infördes. Det är sedan det förslaget som man har fattat beslut om. Det är det som finns och något annat finns inte! Därför sjunker kostnaden från 60kr till 26kr per dag, med möjlighet att sänka ytterligare genom att förändra sitt resemönster. Vilket är precis det man ville uppnå med trängselskatten!

  Jag förstår varför ni envisas med att presentera den högre kostnaden som Sanning. Det är det enda sättet som ni kan hoppas på att eventuellt ta plats i kommunfullmäktige.

  Så, i ren egennytta struntar ni i och tänjer på sanningar för att det skall passa er agenda. På samma sätt är det sedan på punkt efter punkt i ert motstånd mot Västlänken och trängselskatter. Ert agerande är blott allt för genomskinligt!

 • Hansson: Hopplöst att du sprider nonsens när jag i en kommentar nedan har skrivit exakt var du ska läsa i propositionen. Flerpassageregeln är INTE beslutad! Du bedriver önsketänkande.

  Läs propositionen!

 • Hansson: Vem är det egentligen som “i ren egennytta struntar” “och tänjer på sanningar”? Du hävdar in absurdum att flerpassageregeln är beslutad, när alla som kan läsa innantill kan konstatera motsatsen.

  Varför har man behållt maxtaxan på 60:-/dygn om ingen skulle behöva betala mer än 26:- per dag?

  Och alla som kan räkna kommer fram till att två passager á 18:- = 36:-.
  Sedan finns det förstås massor med bilister som inte bara åker två resor per dag (morgon & eftermiddag) utan måste åka ut och in genom zonen hela dagarna.

  Och dessutom, något som jag förklarat förut, men som du totalt ignorerade. Flerpassageregeln är till sin konstruktion i huvudsak en ren bluff, eftersom samtidigt som den fördes på tal höjdes taxan från 10:-/passage till 18:- i högtrafik. Även om den skulle införas får bilisterna betala ungefär lika mycket, i vissa fall 80% mer. En passage per resa 10:- blev hastigt men mindre lustigt 18:-. Detta är realiteter som du inte kan säga emot utan att ljuga. Men det har ju inte hindrat dig förut.

 • Flerpassageregeln är med och kommer att finnas på plats när tullaran är på plats. Det hjälper inte att ni önskar att den inte vore det.

  Senast i dagens GP på sidan 19 “Även utländska bilar skall betala trängselavgift” pratar man om den. Det är ett reportage om ett möte den 1/9 med Leif Zetterberg från Näringsdepartementet. Nedan följer ett litet kort referat från artikeln.
  I artikeln så bekräftar han flerpassageregeln. Sannolikt blir det 1 timma som gäller för att det skall räknas som en passage. En nyhet från mötet är även att utländska bilar skall betala trängselskatt. Det kommer att införas samtidigt i både Stockholm och Göteborg. Från 1 juli finns ett EU-samarbete som innebär att man kan ta upp skatt från utländska fordon, och få hjälp att driva in dem. Det nämndes lite om vissa justeringar av trängselskattezonen, men det blir klart först senare i höst. Upphandlingen av av registreringssystemet skall ske i konkurrens och bedöms bli billigare än det i Stockholm. Till sist avslutar de med att berätta att planerna att starta bygget av Marieholmstunneln 2014 ligger fast.

  Så långt artikeln, ett kort referat utan att skriva av allting.

  Håkan:
  Varför har man behållt maxtaxan på 60:-/dygn om ingen skulle behöva betala mer än 26:- per dag? Och alla som kan räkna kommer fram till att två passager á 18:- = 36:-.
  Sedan finns det förstås massor med bilister som inte bara åker två resor per dag (morgon & eftermiddag) utan måste åka ut och in genom zonen hela dagarna.

  Svar:
  För en pendlare, som åker fram och tillbaka till jobbet, så blir det bara två passager. Ser man till hur profilen så skall man ha extrem otur eller vara extremt oflexibel för att träffa båda topparna. De är ganska smala, så det är inte svårt att missa dem. Då landar man på 2x 13kr=26kr. Man kan även träffa en topp men hamnar man sedan på den lägre nivån så blir det 18 + 8=26kr även där. Därför räknar jag enbart med 26kr som en normalt maximal avgift för en vanlig pendlare.

  Nej, det finns ingen pendlare som åker så flitigt att de får fler än två personer. Det finns säkert några, men ganska få, som åker fram och tillbaka över zonerna och drar på sig flera passager. De kan då dra på sig maxkostnaden på 60:-/dag. Det är just en maxkostnad, och ingen garanterad kostnad som alla måste betala. Om den var konstruerad på det sättet så skulle all styrverkan som skatten är tänkt att få falla bort. Ingen skulle då tjäna på att ändra på vilkenen tid de reste, eller byta färdmedel.

  Håkan:
  Och dessutom, något som jag förklarat förut, men som du totalt ignorerade. Flerpassageregeln är till sin konstruktion i huvudsak en ren bluff, eftersom samtidigt som den fördes på tal höjdes taxan från 10:-/passage till 18:- i högtrafik. Även om den skulle införas får bilisterna betala ungefär lika mycket, i vissa fall 80% mer. En passage per resa 10:- blev hastigt men mindre lustigt 18:-. Detta är realiteter som du inte kan säga emot utan att ljuga. Men det har ju inte hindrat dig förut.

  Svar:
  Nej, flerpassageregeln är ingen bluff. Den är med för att man inte skall få de höga kostnader som ett system som räknar alla passager underdagen och summerar dem, med ett max tak på 60kr:-/dag. Det är lätt att komma dit om man åker in och ut genom zonerna på sin resa till och från jobbet. Skattesatsen är nu satt till ett spann 8 – 18 kronor. Antal steg och nivåer har justerats ett otal gånger under resans gång. Nivåerna får då rimligen sättas på en nivå som ger dem styrverkan. Därför har, kanske men inte säkert, nivån på stegen idag stigit något. Men det kompenseras mer än väl av att man inte behöver betala två eller än fler gånger.

 • Hansson: Din trovärdighet som debattör är inte stor nu. Dina inlägg är meningslösa då vi inte vet vem du är. Det finns inte mycket mer att säga mer än att du vill ha trängselskatten och tycker det är ok att bli överkörd av politikerna.

  Du har ett val nu liksom alla göteborgare. Rösta på oss om du inte vill ha trängselskatt eller inte.

  Att diskutera dina påhittade påståenden är inget jag lägger mer kraft på nu.

 • Hansson: Läs vårt blogginlägg om Zetterbergs uttalande innan du tar hans ord för att vara sanning.

  Det finns naturligtvis en anledning till att man sätter taxan 18:- vid högtrafik. Den anledningen är att det är då flest åker genom tullarna. Att som du bara hävda att alla dessa istället kan åka på annan tid och faller på sin egen orimlighet. Du låtsas helt oförstående om vad som styr våra arbetstider, hämtning/lämning på dagis, socialt liv m.m. Att tro att alla är beredda och har möjlighet att förskjuta sin dag pga en idiotisk skatt är så urbota löjligt att nog 99% av alla som läser det här förstår det. Och det är precis lika fånigt att påstå att pendlare bara kommer att få betala 26:- om dagen. Ett sådant påstående bevisar bara att du inte förstått de handlingar du säger dig ha läst.

  Och, jo, flerpassaregeln (om den införs) är till mycket stor del en bluff. Ingenting av det du skrev motsäger det jag sa i mitt förra inlägg. Många får, om den införs, upp till 80% högre skatt. När flerpassageregeln lanserades beräknade Trafikverket att det sammanlagda skatteuttaget därmed ökade med 1 (rättelse: Jag mindes fel, det ska vara:) 2 miljarder. Det om något är ett klart bevis på att jag har rätt och att du inte vet vad du talar om.

 • Min djupa beklagan GBG att ni drabbas av detta elände!
  Tyvärr så i praktiken så har ni redan trängselskatt, det går inte att få politiker i detta land att ändra sig. I Sthlm hette det “försök”, det skulle folkomröstas, men så visse det sig att om kranskommuner skulle får rösta så skulle det bli nej, så får att rädda detta miljard-försök så lät man bara de i innerstaden få rösta.
  Vilken diskriminering!
  Har en bekant där brevbäraren lade trängselskatten i fel låda, det blev direkt 500kr! Staten klagar på sms-lån-ockrare!
  Staten borde sopa rent framför egen dörr först.
  Nu ska man utvärdera detta ocker, sägs det.
  Samma som utvärderingen om pilsner-lagen på sjön 0,2promille, det blir ingen utvärdering fast det står så på regeringens papper. Vilka politiker vi har!
  Det blir till att missnöjesrösta eller inte rösta alls.