GP debatt: Nya familjecentraler stöd mot psykisk ohälsa hos barn

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet där vi påpekar vikten av likvärdigt och förstärkt stöd till familjer med barn med psykisk ohälsa.

Vilken hjälp familjer får i dag kan avgöras av i vilken stadsdel man bor och oftast saknas insatser som riktar sig direkt till barnet. Det stöd som elevhälsan i skolorna kan ge är heller inte tillräckligt.

Vägvalet skriver: “I över tjugo år fanns just en sådan fungerande verksamhet, nämligen Familjemottagningen (FAMM) i Majorna.” Och vi fortsätter: “2017 valde stadsdelen Majorna-Linné av budgetskäl att nedmontera verksamheten. Detta trots massiva protester och vittnesmål om verksamhetens nytta.

I Vägvalets kommande budgetförslag för Göteborgs stad för 2019 satsar vi därför på “att införa familjecentraler för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år. Att arbeta på så sätt är förebyggande men också en långsiktig investering för barnen.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet