GP debatt: Öppna paketet före jul i år

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet som beskriver hur det Västsvenska paketet skulle kunna packas upp. Efter folkomröstningen har många politiker pratat om hur svårt det blir att lösa upp de gordiska knutarna som de själva använt sig av i syfte att paketet aldrig skulle gå att splittra. I själva verket är det ganska enkelt.

De undertecknade avtalen har fem parter: Göteborgsregionens Kommunalförbund, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Göteborg stad och och staten (Trafikverket).

Göteborgsregionens Kommunalförbund satsar inga egna pengar och de flesta kommuner är inte berörda. I vissa fall är det till och med samma politiker från Göteborg som undertecknat avtalet för GK:s räkning.

Region Hallands insats motsvarar ungefär vad de fått tillbaka för de plattformsförlängningar för pendeltåg som gjorts i Halland.

Västra Götalandsregionen satsade pengar motsvarar på samma sätt ungefär redan genomförda plattformsförlängningar och pendeltågsparkeringar.

Göteborg stad bör ta sitt ansvar för det lokala vägnätet – så som man alltid gjort – och bör därför bekosta den nya Göta Älvbron.

Staten ansvarar för järnvägsnätet och Trafikverket är ansvarig myndighet som skall anpassa kapaciteten till det behov som finns. För en liten del av vad Västlänken kostar kan man öka antalet spår och öka kapaciteten utan att förstöra staden genom de ingrepp som Västlänken medför. Staten bör därför fullfölja sitt åtagande för de statliga vägarna (bl.a. Marieholmstunneln) och utreda kostnadseffektiva lösningar för järnvägen som ryms inom det statliga anslaget.

Allt detta utmynnar i att den totala kostnaden minskar, regionerna slipper betala något mera, medborgarna slipper trängselskatten som göteborgarna röstat bort och staden behöver inte grävas upp under ett decennium.

Så låt julen komma tidigt till alla göteborgare i år! Är det några som förtjänar en tidig paketöppning i år, så är det alla göteborgare som utan att önska det blev påtvingade ett paket för fyra år sedan.

Läs hela debattartikeln här.

Öppnas före jul
Öppnas före jul

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Ja det verkar julfint att få innan julen!
  För det första så vore det bra att bli av med Trängselskattaen den är ett otyg från våra politiker mot Medborgarna !
  Sedan har GotaÄlvbron varför inte ställa med vad sjöfarten önskar en högre bro,bara för utsikten för några få bostäder och att det inte finns plats det finns plats bara ni vill! Finns det Hjärterum så finns det Sjärterum?
  Komunerna är säkert inga problem att förhandla om.Marieholmstunneln är ju påbörjad så det är väl bara att fortsätta .och sluta tänk på tunnel under Göteborg För Dyr ! Och bryt upp det VästSvenska paketet .Gör rätt utan fel .
  Och TänkEfterFöre !

 • Jag har sett några avsnitt av en Belgisk TV-serie som heter Salamander. Tänkte först att handlingen var helt overklig men insåg plötsligt att den extrema korruption som beskrivs stämmer helt in på Göteborgs kommun.

  Och då främst in på mitt gamla Parti Svekdemokraterna.

  Nu hörde jag på Radio att man höjt sin ersättning från kommunen för att kompensera sina förlorade röster. Röster man förlorat pga de Vidriga Vägtullarna.

  Man har alltså själva höjt sina pengar från kommunen. Något som rimligen borde ha avgjorts genom Folkomröstning.

 • Mörjos: Du kan även titta på TV-serien “Scandal” som handlar om Vita Huset och USAs styre i allmänhet. Skala ned det de gör med samma faktor som förhållandet mellan USAs befoilkning och Göteborgs befolkning och du inser att Göteborg egentligen är mycket värre i relation till hur mycket makt man har…

 • Anna Johansson blir infrastrukturminiter. En garant för att trängselskatten blir kvar eller?

  Betänk också att Romson blir miljöminister, har svårt att se att de två kommer att acceptera göteborgarnas vilja…

 • Samtidigt som man vill bygga så nära älvstranden som möjligt kommer det också varningar och krav på att införa åtgärder som skall kunna förhindra översvämningar.

  Men om nu fördämningar byggs – vad händer uppströms älven?

  Svaret borde vara att inte bygga allt för nära vattnet.

 • Vattnet höjs ca 2mm per år (1,7) landhöjningen är drygt 2 mm per år ,hur många år tar det för att vattnet skall stiga 1m …?
  PS i Stockholm sänker de sina kajer ,är det för att vattnet skall stiga 0,6-2meter till år 2100????

 • I dagens GP så finns en artikel om den uselt planerade trafikmiljön i Göteborg ( http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2509790-trafikmiljon-i-goteborg-ar-uselt-planerad ), och jag kan inte annat än att hålla med. Det verkar vara en experimentell sandlåda där man inte tittar på hur man skall minska konfliktriskerna mellan olika trafikantgrupper och öka trafikflödena för samtliga trafikanter. Målet idag verkar vara att bromsa bilarna till förmån för kollektivtrafiken – med följd att det blir långa köer som blockerar kollektivtrafiken på andra punkter.

  Att vara cyklist i Götebort är också ganska “spännande”.

 • NH: Jag kan inte annat än att hålla med. Ett exempel på hur fel det kan bli även när det är rätt handlar om separation av gång och cykelbanor. Jag tänkte återberätta en händelse som utspelade sig där det fanns ett staket mellan dessa. Min far gick på gångbanan längs med staketet som skilde den från cykelbanan tillsammans med sin bror. Min far såg någonting som han pekade mot (vi kommer några år senare inte ihåg vad det var) och en sekund senare helt plötsligt låg en cyklist ned. Vad var det som hände? Jo när han pekade med armen så gick armen över staketet och in på cykelbanan där en mycket snabbcyklande person inte hann väja för handen som slog till honom lätt, men den fick honom ändå att ramla.

  Så vad lär vi oss av detta? Jo att inte ens skilda banor skyddar mellan olika trafikantslag. Vad var felet i detta fallet då? Tvåfalt, det ena var naturligtvis att min far inte tänkte på att det skulle kunna komma en cyklist i hög fart när han pekade på “vad det nu var”. Det hade ju lika gärna kunnat vara ett barn som orsakade detta, så hela skulden kan inte heller läggas på honom. Det andra problemet är naturligtvis att cyklisten kommer med hög fart så nära andra personer. Här trodde cyklisten att den var säker bara för att det var ett staket mellan honom och de gående. Falsk säkerhet alltså. Och just falsk säkerhet är något som Göteborgstrafiken är full av.

  Ett annat exempel på falsk säkerhet var när jag häromveckan höll på att köra på en kvinna som gick rakt ut på ett övergångsställe utan att se sig för. Hon har naturligtvis denna rätten iom zebralagen (åtminstone till viss del), men då hon inte hade koll på övrig trafik så såg hon inte att två bilar höll på att kollidera. Denna “mycket nära kollision” tog en del av uppmärksamheten från mig, så att jag inte hann se att kvinnan ifråga vek av från att gå parallellt med vägen och ut på övergångsstället. Det var mycket nära att jag klippte benen på henne i låg fart där. Detta höll på att ske i en korsning som är dåligt planerad då korsande bilar (med väjningsplikt) måste jaga över vägen (med refug i mitten) för att överhuvudtaget kunna komma ut. Att i en sådan korsning dessutom lägga in ett obevakat övergångsställe i direkt anslutning till detta är mycket farligt. Hade övergångsstället legat 50m bort så hade korsningen varit mindre farlig för både bilar och gående. Eller om man haft en rondell, men övergångsställen och cykelöverfarter i samband rondeller är inte heller bra. Bilisterna har mycket svårt att hinna se allt som händer då det blir för många saker att hålla reda på. Det ger i praktiken många fler olyckor (det finns statistik som bekräftar detta), men mindre allvarliga sådana…

  Jag kör rätt mycket bil runt om i nästan hela Sverige och även en hel del utomlands och tyvärr måste jag konstatera att det finns inget svårare ställe att göra detta än i Göteborg. Massor med skyltar som ofta upphäver varandra och blandade trafikslag precis överallt. Osynkroniserade trafikljus som gör att bilar fastnar över gatan och blockerar annan trafik (visst är det i normalfallet bilistens ansvar att undvika att hen hamnar i en sådan situation, men i Göteborg finns det på flera platser ingen möjlighet för bilisten att kunna undvika detta pga dålig sikt). Cykelbanor som försvinner ut i intet. Cykelbanor med skyltar mitt i. Cykelbanor som inte går att hålla en rimlig hastighet på pga för många korsande gående och fordon. Bilar parkerade på cykelbanor och gångbanor. Och mitt hatobjekt som cyklist, cykelbanor som korsar vägar bredvid en rondell (man är livrädd varje gång). Det finns ett par rondeller där jag föredrar att cykla inne i rondellen istället för att använda cykelbanan, bara för att man känner sig mindre utsatt då. Där syns man i alla fall…

 • I GT finns nu en artikel med undersökning avseende varför folk röstade nej i folkomröstningen: http://www.expressen.se/gt/tidlost/nya-siffror–darfor-rostade-goteborg-nej-1/

  Även om missnöje med Västlänken/Västsvenska paketet inte var förstavalet så är det ändå ett betydande skäl.

  Ser man till andra artiklar är också övriga kostnader som Västlänken riskerar att dra med sig i form av sättningar på grund av grundvattensänkning som kan ge skador på byggnader inte att försumma. Kanske ser ledande politiker en möjlighet till “föryngring” av fastighetsbeståndet?

  Tänk bara på att sättningar inte bara påverkar byggnader utan även infrastruktur som vatten och avloppsledningar.

  Det kan vara bra om Vägvalet fortsätter att informera oss om de dolda turer som förekommer inom Göteborgs kommun eftersom de andra partierna verkar vilja undvika att göra uttalanden och utfästelser. Ingen öppenhet således.

 • Jag tycker det är fascinerande att de styrande i Göteborg vill oncentrera så mycket till centrala staden. En strategi med satellit-centran i staden och även inkluderande grannkommunerna skulle kunna erbjuda mycket bättre pendlingsmöjligheter mellan bostad och arbete. Att koncentrera all kollektivtrafik till centralstationen/Brunnsparken är ju ingen bra idé, men utan att ha en strategi för vart längre ut som byten skall ske så löser man inte heller något…