GP debatt: Rösta Nej till trängselskatt för att stoppa Västlänken

I förrgår kunde vi läsa i GP en debattartikel signerad ingenjörerna Ingvar Bogdanoff och Stefan Jonvall och som gick ut på att sista chansen att få till stånd en omprövning av Västlänken är att rösta Nej i folkomröstningen om trängselskatt.

Vi menar att ett nej i höstens val är den sista möjligheten att få till stånd en omprövning av Västlänken. Det är oansvarigt att av prestigeskäl driva igenom Västlänken i nuvarande kunskaps- och opinionsläge. En grupp med övervikt av nya opartiska sakkunniga borde uppdras att granska projektet en gång till.

Och de fortsätter: “Kostnaden för att tänka en vända till är försumbar jämfört med byggkostnaden. Oavsett vad en ny granskning skulle resultera i är det värt dröjsmålet.

Precis som Vägvalet menar debattörerna att det enda sättet att få politikerna att ändra sig om Västlänken är att rösta Nej i folkomröstningen: “Vi menar att ett nej i höstens val är den sista möjligheten att få till stånd en omprövning av Västlänken.

Och då ska man ha i åtanke att de båda “accepterar trängselskatt“. Men de tror inte på att “lägga 25-30 miljarder på Västlänken” och uppmanar alla att göra som de själva: Att rösta Nej.

Stoppa Västlänken

Det finns många anledningar till att rösta Nej i folkomröstningen på valdagen (något som vi återkommer till). Men ett av de största argumenten är onekligen att man vill stoppa Västlänken innan det är för sent. Det gäller att rösta med fötterna, ibland är det enda som hjälper mot prestigebeslut som inte ens får debatteras högt inom i de andra partierna.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • I dagens GP så hävdas det att om Trängselskatten avvecklas blir det dyrt, och ursäkten är att många som betalar har adress utanför Göteborg. Visst är det en del transitresenärer, men även arbetspendlare som bor utanför Göteborg men arbetar i Göteborg med förorter. De som åker tjänstebil får kanske betala genom löneavdrag, eller så står företaget för pengarna men får då mindre vinst – eller tar ut den med högre debitering på ett eller annat sätt.

    Med trängselskatt ändrar man sina resemönster och kanske inte tar en tur förbi Backaplan eller centrum på väg hem för att handla utan gör det hellre i Kungälv eller annat köpcentrum utanför TS-zonen. Trängselskatten ger också mindre i plånboken. Sammantaget sänker detta omsättningen hos verksamheterna i Göteborg, och det är något som åtminstone en del butiker i centrum har fått känna på.

    Om det nu verkligen var frågan om att minska biltrafiken i centrum – ja, då skulle det varit portaler efter hela Allén, varje bro över vallgraven och på några ställen till.

    Som det nu är så är det de som vill ha Västlänken och som kommer att använda den som betalar minst. Det är alltid gott när någon annan betalar. Skulle det bli en krona till på kommunalskatten skulle nog Västlänken gå i graven.

  • Jag blir orolig när jag ser det debattinlägg och de kommentarer som Anders Högström (Fp), Lilla Edet har i dagens GP.

    Om detta är normalinställningen hos sittande politiker känner jag att vi håller på att förlora demokratin och att valen bara är symboliska för att hålla massorna i schack.