GP debatt: Satsa på tågen

I dagens Göteborgsposten skriver de två socialdemokratiska riksdagsledamöterna Gunilla Carlsson och Monica Green (båda sitter i Riksdagens trafiksutskott) en intressant debattartikel. De vill slopa sänkningen av restaurangmomsen och istället satsa de 5,4 miljarder som staten sparar på detta och “i stället satsa dessa pengar på bättre person- och godstransporter“.

De har, precis som Vägvalet gjort, i stort genomskådat de “storsatsningar” på infrastruktur som regeringen påstår att man gör. I själva verket är höjningen av anslagen som aviserats bara en tillbakagång till en tidigare nivå och vi vet dessutom inte om det rör sig om engångssatsningar eller en mer långsiktig höjning.

Med ett pedagogiskt grepp lyckas debattörerna visa vad ett visst antal veckors eller månaders inställd momssänkning av krogmomsen istället räcker till, de skriver:

Vänta fem veckor med sänkt krogmoms så räcker det till att bygga fyrspår Göteborg – Jonsered och att höja kapaciteten längs Västra stambanan.

Och ett annat exempel: “Investera i Hamnbanan med Marieholmsbron för att säkerställa Göteborgs hamns och den svenska industrins framtid, kostar 2,5 miljarder i stället för ett halvår med sänkt krogmoms.

Med tanke på de enorma behov som alla i debatten verkar ense om är det frestande att hålla med. Statens pengakassa är inte oändlig, då gäller det att satsa pengarna på rätt saker.

Vägvalet vill gärna spinna vidare på detta tankesätt och levererar några liknande uppmaningar till regeringen (som de två debattörerna tydligen inte tänkte på?): “Vänta i två månader med sänkt krogmoms och trängselskatten i Göteborg är finansierad för ett år” eller varför inte “Lägg ner trängselskatten i Göteborg och satsa 1 miljard mer på infrastrukturen per år i Västsverige och få 4,6 miljarder över till satsningar i övriga landet varje år under 25 år“? Det blir sammantaget många tunnlar, järnvägar, broar och vägar.

Kom igen nu, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), det låter väl som ett utmärkt förslag?

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Om nu slopad krogmoms i Sverige skall täcka utebliven trängselskatt i Göteborg åstadkoms varken nya jobb nationellt eller trafikinvesteringar Göteborg.
    Störst effekt åstadkoms naturligtvis med trängselskatt och slopad krogmoms till förmån för infrastruktur och jobb.