GP Debatt: Sluta skönmåla infrastrukturpaketet

Idag skriver Vägvalet en debattartikel på gp.se angående att invånarna just nu bombarderas med propaganda gällande Västsvenska paketet. Propaganda som kommit till i efterhand då de etablerade partierna knappt yppade något om det innan valet 2010.

I debattartikeln skriver vi bl.a.:

“Det senaste året har befolkningen översköljts av mer eller mindre vinklad information kring det Västsvenska Infrastrukturpaketet. Det har till exempel skett genom den skattefinansierade tidningen Regionmagasinet, broschyren ‘Den livliga staden’ och i annonser i dagspressen eller på hållplatserna.”

Även på biograferna har vi kunnat se den animerade kortfilmen “Den livliga staden” och som vi tidigare konstaterade låg på dagisnivå. Se filmen här.

“Gemensamt för alla dessa är att man skönmålar verkligheten. De positiva åtgärderna lyfts fram och de impopulära eller negativa sidorna nämns i bisatser eller oftast inte alls. Medborgarna får sig serverade ett antal ”måsten” som man gör bäst i att inte ifrågasätta. De kommande förändringarna i resandet beskrivs endast i positiva ordalag, trots att många tvärt om kommer att drabbas av högre kostnader och/eller längre restid. Att allt detta är en del av en utstuderad och medveten kampanj är inte svårt att begripa. Men är den framgångsrik?”

Vidare skriver vi om det mest befängda argumenten som man kanske borde ha tänkt igenom en och två gånger innan de kastades ut:

“Informera gärna om positiva satsningar som lånesystemet med cyklar (Styr & Ställ) eller när man förbättrar kollektivtrafiken. Invånarna förväntar sig neutral och saklig information om sådant. Men istället går man till överdrift och kallar bilen nedsättande för ”ett ton plåt”.
“När svenska bilfabriker hotas av nedläggning skrivs sida upp och ned om detta och företrädare för olika politiska partier försöker febrilt avhjälpa. Men i bilstaden Göteborg är bilarna bara plåtlådor! Det är en skymf mot alla som fortfarande jobbar inom fordonsindustrin i Göteborg.

Vi inom Vägvalet tror att människor själva är bäst lämpade att fatta kloka beslut om sin egen vardag. Varken politiker, tjänstemän eller myndigheter vet vad som passar den enskilde personen bäst. Men det är precis det man försöker få det till när man i svepande ordalag ger sken av att det som passar vissa också måste kunna passa alla. Sådan är inte verkligheten.

Vill du få fakta från ett annat perspektiv så rekommenderar vi att du läser våra frågor och svar på Vägvalets hemsida.

Avslutningsvis i vår debattartikel ställer vi några frågor till de övriga partierna:

“Till övriga lokala partier ställer vi frågan om i vilken valrörelse de gick ut till väljarna och sökte stöd för den förändring som de nu försöker pracka på medborgarna? Med undantag för (MP) och möjligen (V) kan vi inte på påminna oss att man före valet berättade att man skulle strypa biltrafiken och på så sätt skapa beskattningsbar trängsel?

Inte ett ord sades heller om att den planerade fördubblingen av kollektivtrafiken fram till år 2025 kommer att leda till en regional skattehöjning med mellan en till två kronor. Istället utlovades en utredning om enhetstaxa för kollektivtrafiken. Men efter valet höjdes taxorna inom kollektivtrafiken som vanligt. Denna gång med förklaringen att resandet hade ökat. Enhetstaxan förpassades till kyrkogården för svikna vallöften, där den trängs med löften om folkomröstning om trängselskatten, fler sagostunder och ökat bostadsbyggande.”

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Cykla eller gå om det är bra väder annars ta kollektivt .OK så turlistorna skall styras av väderprognoserna ?Och vad skall förarna av kollektivtrafiken göra? permiteras ,avskedas eller köra omkring med tomma diesel stinkande och bullrande bussar när det är fint väder och när det är dåligt väder kommer bara hälften av passagerarna med!
  Tack för den Trafikverket.
  Som sagt var “Aktivdumhet är det värsta som finns.” (göthe).

 • Vi kan utgå från att regionens politiker har haft ett finger med i hur Regionmagasinet har utformats. Det avslöjar då en anmärkningsvärd brist på kunskap och trist inställning att man betraktar en högteknologisk produkt som moderna bilar faktiskt är som “ett ton plåt”.

  Skulle jag inneha en högre position inom fordonsindustrin skulle jag allvarligt överväga om det är rimligt att fortsätta att satsa på att bedriva verksamheten i en region där makthavarna har en sådan genuint okunnig och föraktfull inställning till verksamheten.

  Man kan i sammanhanget undra hur politikerna benämner de nya Siriospårvagnarna som man är ansvariga för inköpet av vilka är kända för att väsnas och skaka samt stå på verkstaden?

 • Det målar sig in i ett hörn av värdet av sitt egennyttiga behov av sitt egna arbete. Det har fattats så många kontraproduktiva beslut i GBG om trafiken senaste 40 åren att snart så både färgen slut och alla trafikanter kommer ingenstans helt inmålade. i sina opragmatiska ståndpunkter.