GP Debatt: Trafikverkets budget för Västlänken håller inte

Idag – samma dag som Göteborg demonstrerar mot Västlänken – skriver Vägvalet på GP om hur Västlänkens budget kommer att överskridas med många, många miljarder. Vem som ska betala detta är något oklart, men att du som skattebetalare till slut får betala är förstås självklart.

För att dölja kringkostnader har Trafikverket brutit ut en del av Västlänken som kallas ‘Projektet Västlänken’. Det är den del som Trafikverket ansvarar för och utelämnar resterande delprojekt som behövs för att det skall kunna gå några tåg i tunneln. ‘Projektet Västlänken’ är beräknat att kosta 20 miljarder kronor, i 2009 års pengar. Tyvärr kan man inte betala dagens eller framtidens fakturor med 2009 års pengar och tar man hänsyn till järnvägskostnadsindex blir notan för Västlänken 30 miljarder när den står färdig.

Till dessa trettio miljarder ska läggas räntekostnader, kostnader för att driva in trängselskatten, återställningskostnader, kostnader för markintrång, stationsbyggnader,  ledningsomläggningar och skadestånd, trafikomläggningar med mera.

Om man lägger ihop alla dessa icke beräknade kostnader, uppgår den sannolika kostnaden för att det skall kunna gå tåg under Göteborg, till någonstans mellan 40 och 50 miljarder. Hur detta skall finansieras är oklart, men Göteborgs kommun kommer att få stå för en stor del.

budget

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

  • Dagens demonstration var betydande i uppslutning, men fanns det någon inom kommunledningen som såg och lyssnade?

    Man har försökt att tiga ihjäl motståndet med luddiga svar under många år nu.

  • I en ny debattartikel så verkar det finnas de som tror att kampanjen mot västlänken finansieras av bensinbolag – ett försök att misskreditera de som kritiserar västlänken. Man hävdar att västlänken är ett “demokratiskt beslut”, men då missförstår man sin ställning och inser inte att man är invald på mer än en fråga och måste vara lyhörd för allmänheten i viktiga frågor.