GP debatt: Västlänkens öde avgörs i folkomröstningen

Idag publicerade gp.se en debattartikel från Vägvalet som i sin tur var en replik på förra veckans debattartikel av Johan Nyhus (S) och Ulrika Frick (MP) . I den slog de tillbaka mot den senaste debattstormen som dömt ut Västlänken och fört fram flera andra intressanta alternativ.

Svaret från sittande majoritet blev som vanligt: De välkomnar debatten, men Västlänken är nödvändig och oersättlig. Slut på debatten.

Nyhus och Frick skrev också: “Vi har en politisk ambition som handlar om att få fler av de som reser med bil att i stället välja att resa mer hållbart, till exempel med kollektivtrafiken, att gå, cykla eller samåka.” Det kan vara en bra ambition – om den bara genomfördes på rätt sätt. Tyvärr gör det rödgröna styret tvärtom – helt fel! Man använder sig av följande metoder för att minska andelen bilresor: trängselskatt, dubbdäcksförbud, ombygge av filer till tomma bussfiler i centrum, höjer parkeringspriset gång på gång, tar bort parkeringsplatser, höjer taxorna inom kollektivtrafiken och satsar det mesta av trängselskatten på Sveriges för närvarande mest olönsammaste infrastrukturprojekt.

Vänta lite nu! säger den uppmärksamme läsaren. “Höjda taxor i kollektivtrafiken” kan väl inte minska andelen bilresor? Helt korrekt, det kan det inte och det visar tyvärr bara att metoderna man tar till inte håller ihop och motverkar varandra. Man jobbar nästan bara med negativa incitament istället för positiva morötter. När hörde ni senast om något lyckat kommunalt samåkningsprojekt i Göteborg i syfte att minska biltrafiken? När hörde ni senast något om att spårvagnsresorna ska gå snabbare? Aldrig? Istället går det mesta ut på att försämra så mycket som möjligt för biltrafiken – både tids- och kostnadsmässigt – för att man ska tvingas välja något annat färdsätt istället.

Men över till Västlänken igen. I dagens debattartikel skriver Vägvalet: “Det finns ingen anledning att tro att de etablerade partierna kommer att byta ut Västlänken mot ett annat alternativ självmant om trängselskatten får fortsätta. Det har de rödgröna och Alliansen tydligt visat, både i regionen och i kommunen.

Din största chans att få bort Västlänken är att sätta press på de etablerade partierna i höstens val. Är du göteborgare så röstar du på Vägvalet och nej till trängselskatten. I kranskommunerna blir din röst på Vägvalet i regionen det närmaste du kan komma folkomröstningen i Göteborg.

Tillsammans sätter vi hårt mot hårt och tvingar partierna till förhandlingsbordet.

Sådant är läget. Vill man ha bort Västlänken men tycker trängselskatten är OK, så får man själv prioritera vad som är viktigast i höstens val och folkomröstning. Ett Ja i folkomröstningen innebär indirekt ett klartecken för Västlänken och ett godkännande (i efterhand) för sättet som övriga partier fattade beslut om trängselskatten. Men så illa kan det väl inte gå? 😉

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Inte ens Trängselskatten, fler tåg och tätare/fler expressbussar fungerar ju för de resor där Västlänken är av intresse. Trafikminskningen på infartslederna är blygsamma 2% (och då räknas inte ens trafikökningen på E45 med, den är så pass stor att vi troligen inte har någon minskning alls på infartslederna, kanske tom en ökning).

  Även inne i centrala staden är trafikminskningen rätt blygsam. Det enda ställe där trafikminskningen är lite större är i själva betalstationen, men även där är den betydligt mycket mindre än i prognoserna.

  En satsning med lika mycket pengar på T-bana/stadsbana hade gett betydligt mycket större trafikminkningar än vad Västlänken kan bidra med. Prognoserna för Västlänken ligger på ungefär lika mycket trafikminskning som trafiken på infartslederna till Göteborg har minskat, med samma träffsäkerhet så blir det väldigt mycket pengar per bil…
  …och även om prognoserna håller så blir det mycket dyrt per intjänat fordon.

  Västlänken handlar istället om stadsutveckling inne i centrala Göteborg. Jag är dock inte beredd att betala för den då man fortfarande tvingas åka långsamma bussar och spårvagnar från centrum till målet utanför stadskärnan. Och utan att få bort huvuddelen av kollektivtrafiken från markplan i centrum så är det ju inte stadsutvecklingen mycket värd ändå…

 • I nuvarande debattläge så kommer de inte några positiva alternativ som löser Göteborgs kollektivtrafikknutar. Det är bara en kavalkad av idéer som inte håller. Kommunledningen har hamnat i en fix där de inte har råd med något positivt utan bara brandkårsuttryckningar. Säkerheten är för låg och för många dödas och skadas i trafiken och när staden sätter in åtgärder är det genast någon som gnäller. Vi har ett fantastiskt positivt incitament då vi får så kraftigt minskade köer när fler ställer bilen. Vi medborgare borde visa att vi insett detta och börja bygga framtidstro istället för att gnälla.

  Vägvalets bristande insikt i att staden behöver subventionera kollektivtrafiken är sorglig. Subventionen behövs både för stadens utveckling och av medmänskliga skäl.

  • Lenander: Vägvalet är inte emot att subventionera kollektivtrafiken. Resten av din kommentar är svårförståelig.

 • @Lenander: Göteborgs kollektivtrafikknutar (eller kanske närmast problemen i centrum) beror helt på att man tvingar alla kollektivtrafiksresenärer genom centrum utan några lämpliga alternativvägar. Det som borde studeras är närmast möjligheten till att åstadkomma fler alternativa kollektivtrafikvägar över (under) älven och undvika att trycka all kollektivtrafik till Hisingen över en enda förbindelse. (Nåja, det går ett fåtal bussar över Älvsborgsbron, men de gör inte stor skillnad)

  Tittar man på Västlänken så ser den mer ut som en paniklösning än något annat, då den inte klarar annat än pendeltåg och dessutom inte förbättrar täckningen nämnvärt i Göteborgs kommun. Fjärrtåg får fortfarande leva med “säckstation” och eventuella snabbtåg kommer att få stanna på något annat ställe, kanske i Mölndal?

  En station på Hisingen skulle göra betydligt större skillnad och ett pendeltåg ut till Torslandakrysset via Arendal och Volvo Torslanda skulle kunna locka många resenärer som kommer söderifrån, t.ex. genom att förlänga Kungsbackapendeln till Torslanda nu när Hamnbanan blir dubbelspårig.

  Hisingen är dessutom den del av Göteborg som har störst tillväxtpotential.

  Eller skall kanske Hisingen bilda egen kommun? Det skulle kunna bli rätt intressant.

 • I dagens GP så meddelar Anders Borg att Göteborg kan åka ur “Gräddfilen” om man säger nej till trängselskatten. Men när all “grädde” hamnar i centrum och nästan inget löser de verkliga problemen, då är det ett pris jag är beredd att “betala”.

  Om nu Göteborgs Kommun verkligen vill behålla Västlänken får den väl finansieras på annat sätt, som att sälja av en del kommunala bolag.

  Ett bekymmer med uttalandet från Anders Borg är att det nu inte är många alternativ på riksplanet som har tagit ställning mot Västlänken.