GP debatt: Vägvalet svarar Peter Hjörne

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet som klargör partiets inställning till de frågor som Peter Hjörne tog upp i sin krönika för några veckor sedan.

I torsdag kom svaret från de rödgröna partierna och Trafikkontoret. Och i går kom den borgerliga alliansen med sina svar.

Vägvalet kommenterar nu både Hjörnes frågeställningar och de övriga partierna svar:

När de de rödgröna och alliansen besvarar Peter Hjörnes frågor tävlar de plötsligt om vem som är minst bilfientlig. Men faktum är att blocken tillsammans bestämt kursen. Det skedde när de gemensamt tog beslutet om trängselskatten och det Västsvenska paketet. De rödgrönas mål är tydligt: bilismen ska motarbetas. Om alliansen känner sig lurade i denna uppgörelse, borde de med omedelbar verkan avbryta.

De rödgröna vill påskina att de är för en viss typ av bilism men det stämmer mycket dåligt när man tittar i trafikstrategin. Bilen ska bort helt och hållet. Alliansens bild av sig själva som de försöker förmedla i sin debattartikel är att de inte alls är lika bilfientliga som de rödgröna. Det är möjligt att det stämmer, men egentligen är det svårt att se några större skillnader i de båda blockens agerande när det kommer till hur man röstar i nämnder, bolag och kommunfullmäktige. De borgerliga röstade nej till den senaste höjningen av p-avgifterna i centrala Göteborg, men i samma veva satt moderaternas representant och röstade för höjningen av parkeringstaxan på t.ex. Heden.

Vägvalet är faktiskt de enda som sagt ifrån och gjort detta aktivt och konsekvent. Vi var enda partiet som yrkade avslag på åtgärderna som Hjörne nämner (stråken för Södra Vägen, Allén och Linné). Med votering och reservation! Alliansen röstade ja, bakbundna av den tidigare uppgörelsen.

Alliansen har stött ombyggnaden till bussfiler på gator som Övre Husargatan och Odinsgatan, vilket i praktiken skapat de köer som Peter Hjörne ifrågasatte det vettiga med. Alliansens stöd till detta verkar bara bero på att åtgärderna ingår i det Västsvenska infrastrukturpaketet.

Läs hela Vägvalets debattartikel här.

Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Lägg till en kommentar

 • Bra jobbat! Ni lyckades verkligen träffa rätt och fram ert budskap med klara exempel utan att bli långrandiga.

 • Tur att Vägvalet finns. Vägvalet är den enda debattör som har genomtänkta svar och agerat därefter. Det enda jag saknar är diskussion kring frågan om varför Göteborg skall växa och förtätas som de flesta verkar överens om.. Det är ju det som Västsvenska paketet egentligen handlar om. Då blir det mer trafik och mer utsläpp. Göteborgs identitet som lite både storstad och småstad riskerar ju då att förstöras.

  • Thomas Jacobsson: Så här tycker Vägvalet om regionförstoringen (taget från vårt alternativa budgetförslag för 2013):

   “Många av tankarna för den framtida planeringen av staden utgår från en idé om att
   Göteborg som region måste växa kraftigt för att kunna hävda sig i en internationell
   konkurrens. Vi tror att detta resonemang är överdrivet. Tillväxten i Göteborg sker till
   stor del på bekostnad av mer perifera delar av regionen där man redan nu har stora
   svårigheter att upprätthålla en acceptabel samhällsenlig servicenivå.
   Långa pendlingsresor är inget självskrivet mått på ökad välfärd och ‘regionförstoring’
   innebär också ökad bilpendling, något som av andra anledningar inte är önskvärt.
   Tron att detta skall kunna lösas med kollektivtrafikutbyggnad är ett önsketänkande.
   Vägvalet vill att stadens utveckling sker i en lugn och naturlig takt.”

 • När jag tittar in på GPs artikel i denna fråga så ser jag att det finns en hemsida/blogg som heter jatilltrangselskattgbg. Otroligt lustigt, för de som driver den säger sig vara studenter och som kritiskt granskar och kommer med “rätt” och nyanserade svar på frågorna om bla VP.

  Där finns dessutom Vägvalet med som en helt egen punkt på första sidan och massa kommentarer om allt som är fel med er politik.

  Ja, det räcker kanske inte med att alla politiker i stan är köpa, media håller sig på lagom långt avstand (utan några), man har en egen propagandamaskin från Trafikverket, i radio, utskick etc, när politiska möten hålls för att diskutera saken så avslutas dessa pga påhittade faktorer som larm och liknande. Ovanpå detta så startar man alltså en hemsida för att komma med “nyanserade svar” och punktmarkera allt som Vägvalet gör, dvs komma med svar på varför ni har fel.

  I första andetaget skrattar jag hejdlöst, i nästa sätter jag skrattet i halsen och undrar om det inte är gamla Sovjet man kommit till…blir ju nästan mörkrädd…

  Sedan har de pepprat sin sida med massa fina bilder över hur stor plats en bil tar och hur lite en proppfull buss tar. Visst, fine, så är det, bilar tar mer plats än en buss, synd bara att de inte lade ut en bild på hur det ser ut en regning dag (typ 50% av tiden) i göteborg, när massorna står och knör under proppfulla tak, eller i proppfulla bussar som helt immat igen ech där man inte behöver ett handtag att hålla sig i för man sitter ändå fast som i ett skruvstäd mellan sina övriga medpassagerare…
  Sedan kunde de ju lagt till en klocka som visade det sammanlagda antal timmar den buss gör att man kommer fram senare än med bilen. Tid som kan läggas på produktivitet på jobbet och/eller att vara med familjen… Men visst, de bilderna glömde man visst…

  Såå, det är ju tur att de som ligger bakom bloggen tycker att västlänken är något man bara måste satsa på, den e ju klar om typ 20år och har då säkert brännt alla pengar kunde satsats på vettig kollektivtrafik INOM staden, istället för att kunna baxa hit ännu fler personer från Jönköping, Karlstad, Uddevalla och Vänersborg…

  • Fredrik: Det är föga förvånande Daniel Bergqvist som ligger bakom sidan. Objektiviteten eller seriositeten har aldrig varit hans bästa gren. En gång i tiden skrev han en debattartikel mot Västlänken. Hans trovärdighet är noll.

 • Mycket bra och balanserat inslag om regionförstoringen. Att folk flyttar in till Göteborg är naturligt, att man behöver ha mer kontakter med andra städer och inom regionen är naturligt. Att man vill att folk skall pendla långa avstånd till Göteborg, det är dock inte vare sig naturligt eller önskvärt.

  Folk har alldeles för långa resor till och från arbetet redan idag. En förtätning av staden och en utbyggd kollektivtrafik inom staden är därför att föredra för att öka Göteborgsregionens konkurrenskraft.

  Sedan kan de gamla politikerna prata hur mycket de vill om bilens miljöförstöring, men genom sina handlingar så visar de att de inte alls verkar bry sig om detta. De bygger/tillåter arbetsplatsghetton utan effektiv kollektivtrafik (Lindholmen, Eriksberg, Sisjön, Mölndal osv) och ser till att folk bosätter sig långt därifrån (kollektivtrafikmässigt) i Torslanda, Kungsbacka, Lerum, Kungälv, Kärra, Gråbo osv

  Politikerna pratar en massa om blandstaden, men jag kan inte påstå att jag förstår hur de tänker eller ser någon handling i den riktningen. Till och med amerikanerna i sin bil-fetischism tänker till mer om hur de skall blanda bebyggelse och arbetsplatser (vilket är ett måste för att få in bilarna/trafiken). I södra San Franciscobukten får man ta med sig cykeln på spårvagnen, för att öka upptagningsområdet för densamma. Allt för att göra kollektivtrafiken attraktiv. I Göteborg gör man allt för att folk skall fly staden genom att satsa på långsammare arbetsresor. Jag har inte sett några som helst satsningar på att verkligen snabba upp kollektivtrafiken (den enda snabbussen till mitt jobb drogs in, nu är det mjölkbuss som gäller istället – för de som inte är gamla nog: en mjölkbuss stannar vid varje gårds mjölkpall). Det är nästan bara satsningar på att slöa ned biltrafiken istället, förutom Marieholmstunneln, men den villkorades ju in av Alliansen i Västsvenska paketet, så den räknas ju egentligen inte in i det sittande styrets politik.

  Det behövs ett helhetsgrepp, inte bara en massa lappande och lagande på en infrastruktur som är i grunden trasig!!! Jag tror lösningen ligger i snabbspårvägar/snabbussar i stjärnstruktur och ringstruktur i staden och genom att täcka in alla stora arbetsplatser med dessa linjer för att minska behovet av byten…

 • Det verkar i alla fall som att vi är överens om att vi borde börja i rätt ände, en rejält förbättrad kollektivtrafik. De flesta tar nog bilen för att spårvagnarna är för långsamma, trots bilköer. Så är det i alla fall för mig.

 • Han (Daniel) är lite äldre än vad jag gissade på baserat på barnsligheten i inläggen, men man måste ge honom en guldstjärna för sitt engagemang.

  Det var ju mycket uppenbart att han inte har familj och inte har en karriär i arbetslivet än heller…

  Tyvärr gör den låga nivån i hans inlägg att debatten urartar.

 • RE: Håkan

  Detta skrev Daniel Bergqvist i en kommentar till ”Vad ville man bygga 2011″ i gbg YIMBY:
  “@Hansson, F.Svensson: bättre möjligheter till pendling är en väg, prisnivåer på resor en annan. Betalningsviljan för bilpendling från Kungsbacka kommun är, med anledning av höga inkomster och livsstil, mycket hög. Av egen erfarenhet vet jag att ungdomar är de enda resenärerna på Blå Express. Ser fram emot kraftigt höjda trängselskattenivåer. Bilar är rullande kassakistor.”

  Bilen är tydligen enbart “rullande kassakistor”. Att bilen är ger många hårt arbetande möjligheten att få ihop vardagen och att de flesta som kör bil är vanliga inkomsttagare ligger utanför hans studentikosa världsbild.

 • Nu fick Cia Andreasson ytterligare en merit till sitt CV, utöver patologisk bilhatare och maktmänniska även notorisk lögnare kan nu läggas till listan.

 • Jan: Hans inställning ligger väl i linje med Hulthén, Andreasson med flera politikers, vi mjölkar de rika i Kungsbacka, Askim osv som har en bra kollektivtrafik.

  Att man sedan samtidigt mjölkar även de mindre bemedlade på Hisingen, i Kungälv osv, det bryr de sig inte om.

  Helheten, rättvisa och fördelningspolitik verkar inte vara det rödgröna styrets styrka…

 • Manne: vad exakt syftade du på? Eller var det helheten (som vanligt)? Om det var något specifikt så Kan det kanske vara bra att ha i rockärmen för framtida bruk….

 • Lite OT D men idag har Henrik Bergqvist en debattartikel i GT med rubriken, Fördubbla biltullarna redan 2015.

  http://www.expressen.se/gt/ledare/debatt-fordubbla-biltullarna-redan-2015/

  Vi kan tex. läsa “Om politikernas roll är att fatta djärva och tuffa beslut, bör den framsynte låta bilisterna finansiera all fortsatt utbyggnad av lokaltrafiken i Göteborg genom kraftigt höjd trängselskatt.”

  Tydligen skall gemensamma nyttigheter inte längre betalas gemensamt men utan av selektivt utvalda grupper. Det blir en väldig konstig om väljarna har befogenhet att rösta fram politiker för att fatta beslut men den rätten inte också innebär ett ansvar att gemensamt ta ekonomiskt ansvar för de beslut som fattas. En demokrati med befogenheter men utan ansvar blir det.