GP Debatt: Vem behöver den dyra Västlänken?

I dagens Göteborgsposten skriver miljö- och trafikexpert Peter Danielsson en debattartikel där han ifrågasätter samhällsnyttan med Västlänken – den järnvägstunnel som är tänkt att byggas under Göteborg för 20 miljarder kronor.

Enligt en rapport beräknas bara 2% av den regionala och långväga bilpendlingen flyttas över till järnväg tack vare Västlänken. Danielsson skriver:

Det motsvarar den årliga ökningstakten i Göteborgsregionen av bilpendlingen. Västlänken skjuter upp ökningen av bilpendlingen med ett år! Västlänken är således verkningslös om syftet är att begränsa biltrafiken. De koldioxidutsläpp som kan undvikas är maximalt två procent av den regionala bilpendlingens utsläpp och ger således en försumbar klimatnytta.” Och han fortsätter:

Ser man på den normala ökningen av resande med tågpendling skulle kapacitetstaket för Västlänken nås runt år 2100. Det är inte god ekonomi att göra en investering som inte kan användas full ut förrän om 100 år.

Peter Danielsson förordar istället det så kallade förstärkningsalternativet, som kort innebär att man bygger på dagens säckstation med en ökning av antalet spår, en ny järnvägsbro vid Olskroken samt en tunnel parallellt med dagens Gårdatunnel till Lisebergsstationen. Detta till en tredjedel av kostnaden och med ungefär likvärdigt resultat och som kan byggas på halva tiden.

Danielsson sammanfattar: “Att göra en investering i Västlänken är direkt oansvarigt när det finns ett likvärdigt alternativ för en tredjedel av kostnaden. Det finns många angelägnare investeringar att genomföra i kollektivtrafiksystemet i och runt Göteborg.

Läs hela debattartikeln här.

Håkan Andersson
Vägvalet

Lägg till en kommentar

 • Detta var en mycket bra debattartikel som alla beslutande politiker borde läsa. Det är nämligen så här privata företag fungerar – man skall kräma ut maximal effekt med så lite pengar som möjligt. Man vill sedan ha tillbaka sitt investerade kapital snabbt, med bra “ränta” och med så liten risk som möjligt.

  Om man är beslutande politiker som bara har hand om andras pengar, dessutom något som kallas skatt (och det verkar finnas obegränsade pengar i den kistan eller…) så behöver man uppenbarligen inte tänka som privata företag. Nääää, det är ju någon “annan” som betalar, då gör det inget om det är inneffektivt, om vi betalar massor av mer pengar på något vi kunde få för halva priset på halva tiden och med minimal risk. IStället skall vi betala för stora monument som dagens politiker sedan kan slå sig för bröstet och säga att “den där har jag beslutat om…”
  Nu får vi ett monumentbygge som ger dålig effekt på investerad pengar till en mycket hög risk och dessutom tar det lång tid innan den betalar tillbaka sig….

  Om man tar det billigare exemplet i artikeln så skulle man alltså spara 10 miljarder! Det gör att vi inte behöver någon trängselskatt, eller (om man nu vill ha kvar den (vilket jag inte vill men måste ändå skriva det) så skulle man kunna få ytterligare satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik för 10 Miljarder till!!

  Helt sjukt hur man kan bete sig och inte ens tillåta en diskussion om olika alternativ när dina och mina pengar bara “bränns upp”.

  Några andra förslag:
  – Pendeltågslinga + förstärkningsalternativet
  – Västlänken under jord direkt till Liseberg utan hållplats i Haga

  Båda alternativen snabbare, mindr risk och billigare än nuvarande påtänkta dragning.

  Förslag på andra finansieringsformer:
  – Staten
  – Högre P-avgift
  – “startavgift” på alla P automater. tex 20kr och sedan 5kr per timme. (Jag Undrar om någon har statistik på hur många p-biljettköp som görs på ett år och vad det kan generera?)
  – Högre förmånsavgift på parkering
  – Höj landstingsskatt eller Lokal bränsleavgift i västsverige på 10 öre litern eller nått… (alla i västsverige kan ju vara med och betala och itne bara göteborgarn)

  Det var detta jag kom på att man kunde utreda efter att ha tänkt i ungefär 1 minut… Undra om någon har tittat på dessa förslag och vad de kan generera för intäkter??

 • Finns det inverkligen inte något utrymme att även en del av kostnaderna för utbyggnaden av kollektivtrafiken faktist betalas av de som använder den utbyggda kollektivtrafiken?

 • Jan. Hur menar du? Trängselskatten skall finansiera knappt hälften av paketet, där ibland Marieholmstunneln. Resterande summa betalas via Trafikverk, kommuner och landsting,dvs. via skattsedeln, dvs. alla skattebetalare, oavsett om du kör bil, åker kollektivt, cyklar, promenerar till jobb och annat betalar. Om fler åker kollektivt gynnar det även dig, som jag förmodar kör bil, eftersom köerna minskar. Dessutom är det inte gratis att åka kollektivt.

 • Självklart kunde en mindre avgiftshöjning på någon krona per resa eller någon hundralapp per “månadskort” bidra till finansieringen.

  Det är ju ändå en tågtunnel som skall byggas och ännu mer bussar och spårvagnar som skall till. Varför skall bilisterna ensidigt betala detta?

  Om inte jag minns fel så har i alla fall inte bilisterna någon större subvention (visst finns ett avdrag på 30% på allt över 9000kr om året för jobbresor) på sitt körande men kollektivtrafiken är ju inte självbärande idag utan skattefinansierad till (50%?)

  När det gäller miljömålen som man säger sig vilja nå med trängselskatten, har man tydligen inte studerat NÅGOT annat alternativ då? Man skulle ju tex kunna bygga stora parkeringshus på flera platser runt om i centrala stan och sedan stängde man helt sonika av några gator i centrum så att bilarna inte kommer in. Eller så tar man bort alla centrala parkeringsplatser… skulle inte det bli lika bra miljöeffekt av det som att bygga en mur runt staden med vägtullar?

  Skärp kraven på miljöbilar så att det är i princip bara elbilar och biogasbilar som kan få gratis parkering. Då ger vi morötter för folk att investera i denna typ av miljövänliga transportmedel. INGA sådana incitament finns i trängselskatten för göteborg! Horribelt.

  Nä, ge i uppdrag åt vägverket att hitta en lösning på föjande problem: Vi vill minska utsläppen i centrum med 10% (exempel). Hur gör vi det utan trängselskatt?

  Så nu har jag tänkt i 1 minut till och redan kommit på flera alternativ som bidrar till finansiering och bättre kollektivtrafik och mindre trängsel UTAN trängsleavgift. Om några fler gör samma sak så lär vi snart ha 100 ideer, ideer som dagens politiker struntat i att utreda!