GP debatt: Ny möjlighet att stoppa politikerna

Idag publicerade GP en debattartikel från Vägvalet som förklarar vad den nya lagen om det förstärkta folkinitiativet innebär. Lagen trädde i kraft från 1 januari 2011 och vid en snabb första titt förleds man att tro att lagändringen mest handlar om att det numera krävs 10% (istället för som tidigare 5%) av de röstberättigades namnunderskrifter för att kunna kräva en folkomröstning om något. Men lagen är så mycket mer:

Den nya lagen förpliktigar fullmäktige och folkvalda att engagera sig i dialogen med medborgarna. Det ställer höga krav på folkvalda att genomföra beslut som är väl förankrade hos medborgarna. Därför har Vägvalet lämnat en motion till fullmäktige med begäran att introducera det förstärkta folkinitiativet till medborgaren.

Denna motion, som lämnades in till Göteborgs kommun tidigare i år syftar till att utreda hur kommunen i framtiden ska hantera initiativ från väljarna. För enligt lagen ska kommunerna stödja sådana initiativ aktivt och föra dialog med initiativtagarna. Kanske kan man då komma överens utan att hålla en folkomröstning?

Och införs elektroniska namnsignaturer, som inte ligger långt fram i tiden, så blir det enklare för medborgarna att motsätta sig dåligt förankrade beslut.

Läs hela debattartikeln här.

Vägvalet
Håkan Andersson

Lägg till en kommentar