GP – Demokratin satt ur spel om Hjuviksvägen

Idag skriver vi i GP om hanteringen kring utbyggnad av väg 155 förbi Hjuviksvägen.

“Vi håller med Åsa Anderfelt, Mats Thelin och Lennart Barlind om att något inte gått rätt till angående utbyggnaden av Hjuviksvägen. Deras debattartiklar visar klart och tydligt att den demokratiska processen är satt ur spel.”

“Vilken roll har Trafikverket, kommunstyrelsen, Trafiknämnden, stadsdelsnämnden med flera?”

“Trafikverket har klargjort att deras uppgift är att utföra uppdraget och att det är politiken som bestämmer. Stadsdelsnämnden Västra Hisingen har enat uttryckt i sitt remissvar att hänsyn borde tas till Nätverket Hjuviksvägens skrivelse. Kommunstyrelsen har struntat i både stadsdelsnämndens eller nätverkets uttalanden.”

“Nu har flera i Torslanda uttryckt att de känner sig överkörda gällande utbyggnaden av Hjuviksvägen och att den demokratiska processen inte fungerar.”

“Vägvalet har lämnat två interpellationer som vi nu väntar svar på. Den första handlar om Trafikkontorets inriktning och var gränsen går mellan politiska nämnder och tjänstemannaorganisationen. Den andra ställer frågan om vilka åtgärder kommunen avser att vidta med anledning av Riksrevisionens kritik av det Västsvenska paketet.”

Vi som övriga skribenter kräver svar på frågan: När ska övriga politiker i Göteborg ta sitt ansvar.

Theo Papaioannou
Håkan Andersson
Vägvalet

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3

Lägg till en kommentar

  • Ang. Utbyggnaden av Hjuviksvägen

    Som f.d. göteborgare vill jag ge mitt stöd till det som Åsa Anderfelt skriver i sin artikel: När skall politikerna i Göteborg ta sitt ansvar?